×

Ikke medlem?
Bli medlem her

×

Kurs, konferanser og opplæring

For å gi våre medlemmer og tillitsvalgte et best mulig grunnlag til å gjøre jobben, arrangerer SkL forskjellige kurs og konferanser. I tillegg kan medlemmer og tillitsvalgte også søke om støtte til kurs og studier som ikke dekkes av arbeidsgiver fra SkLs opplæringsfond.

Kursene i regi av SkL er gratis, og vi dekker reise og opphold etter SkL sitt reiseregulativ. Vi videreutvikler og tilpasser kursene etter hvert som behovene endrer seg.

Invitasjon og frist for påmelding til hvert kurs sendes ut i forkant. Fristen for å melde seg på kurs vil være i god tid før kursstart. Kort tid etter påmeldingsfristens utløp sender vi ut bekreftelse på om du er kommet med på kurset eller ikke. Kursene har forskjellige målgrupper og vi prioriterer uttaket til kursene ut fra målgruppe.

Som tillitsvalgt har du et selvstendig ansvar for å heve din kompetanse ved å jobbe med innholdet fra kursene, og ved å delta i opplæring som arrangeres av SkL og av arbeidsgiver. SkL oppfordrer alle til å ta Skatteetatens e-læringskurs som ligger i Læringsportalen, eksempelvis "DIFI Samarbeid og medbestemmelse - for ledere og tillitsvalgte".

SkL holder følgende kurs:

 • SkLs Plasstillitsvalgtskurs - Lov og avtaleverk
 • Kommunikasjon og retorikk

Beskrivelse av kursene får du ved å klikke deg inn på de enkelte kursene nedenfor. 

Det gis rett til permisjon for å delta på kurs etter Hovedavtalen § 39 nr. 2 for de som er tillitsvalgte og etter § 40 for medlemmer.

Har du spørsmål om kursene våre, ta kontakt med oss på mail: post@skl.no eller tlf. 21 01 36 98.


Kurstilbudet fra Difi

Vi anbefaler også kursene som Difi arrangerer. De holder en rekke gratis kurs spesielt beregnet på offentlig sektor og deres samarbeidspartnere. Les mer om Difis kurstilbud

Støtte til opplæring

Søk om støtte til kompetanseheving fra SkL

SkL gir støtte til medlemmer som gjennomfører relevant, kompetansehevende opplæring som ikke dekkes av arbeidsgiver. Avsatte midler deles ut per kalenderår. Medlemmer kan søke støtte for inntil 10 000 kroner per år. Det kan gis forhåndstilsagn ved behov.

Sentralstyret har vedtatt følgende retningslinjer for tildelingen:

 • Du kan søke om støtte til kurs og studier av ulik varighet og type, både dagskurs og studier på hel- eller deltid
 • Det gis støtte til kostnader for bøker, kursvagift, eksamensavgift og liknende
 • Det gis ikke støtte til reise- og overnattingsutgifter, diettkostnader, PC, programvare, medlemskap i foreninger eller liknende
 • Opplæringen må være relevant med tanke på arbeidssituasjon i Skatteetaten
 • Ved lengre studier gir ikke tildeling ett år automatisk rett til støtte for kommende studieår
 • Søknadene behandles fortløpende
 • I søknaden må det oppgis hvilke utgifter det søkes støtte til
 • Maksimalt beløp som ytes er kr 10 000 per person per år
 • Ved innvilget søknad vil utbetaling av støtten gis når kvitteringene fremlegges

Søknad om støtte sendes på mail til post@skl.no.  Dokumentasjon av utgifter skannes og sendes med søknaden, evt. i ettertid når utgiftene kan dokumenteres.

SkLs plasstillitsvalgtkurs

Grunnet pandemien er det vasneklig å få gjennomført kurs i år. Det vi derimot har besluttet er å holde korte digitale kurs om aktuelle temaer. Disse kursene skal det gis fri til ihht HA på lik linje med fysiske kurs. Om du som tillitsvalgt har forslag til ønskede temaer for slike kurs, send en epost til post@skl.no.

Målgruppe: SkLs plasstillitsvalgte.

Eksempler på tema:

 • Lovverket i staten
 • Tilsetting og arbeidsforhold
 • Lønns- og forhandlingssystemet
 • Medbestemmelse og omstilling
 • Forventninger og rollen som plasstillitsvalgt
 • SkLs organisering

Det gis rett til permisjon for å delta på kurset etter Hovedavtalen § 39 nr. 2 for de som er tillitsvalgte og etter § 40  for medlemmer med tillitsverv.

Tid og sted: Disse kursene vil man få innkalling til pr epost i god tid før hvert kurs. Pr i dag er det ikke planlagt datoer for kurs høsten 2021, men OA-utvalget har besluttet å fortsette kursene.

Kommunikasjonskurs

Kurs i kommunikasjon 

Det vil i år også avholdes kurs i kommunikasjon som tidligere. Vi er i en prosess med å definere innhold, kursholder mv og kan følgelig ikke gi særlig informasjon pr i dag. Så snart dette er avklart vil vi oppdatere siden med relevant informasjon.

Tid og sted: 30.11 - 2.12 Oslo

SkLs reiseregulativ og reiseregninger

SkL har et eget reiseregulativ for reiser i SkL, og her finner du satsene som skal benyttes. Reiser sendes via TravelText og SkL må opprette deg som bruker i tjenesten. Får du ikke logget deg inn, kan du ta kontakt på post@skl.no eller tlf. 21 01 36 98.

SkLs reiseregulativ

Reiseregningsverktøyet Traveltext

Slik bruker du TravelText

Covid-19 Retningslinjer for SkLs kurs- og konferansevirksomhet

SkL - Skatteetatens Landsforbund

Lakkegata 23
0187 Oslo
Kart

Denne siden benytter cookies

Vi bruker informasjonskapsler (cookies) for å støtte din brukererfaring. Ved å fortsette å bruke vårt nettsted, samtykker du til vår bruk av inforsjonskapsler. Detaljer

 

Tlf: 21 01 36 98
Epost: post@skl.no

 

Tlf: 21 01 36 98
Epost: post@skl.no

Utviklet av Imaker as