×

Ikke medlem?
Bli medlem her

×

Kurs, konferanser og opplæring

For å gi våre medlemmer og tillitsvalgte et best mulig grunnlag til å gjøre jobben, arrangerer vi forskjellige kurs – noen hvert år, og noen annethvert år.

Våre kurs passer for både ordinære medlemmer og for medlemmer som har verv i organisasjonen. Vi videreutvikler stadig våre kurs og tilbyr også nye kurs når det blir aktuelt.

Kursene er gratis. SkL dekker reise og opphold.

Som tillitsvalgt har du også et selvstendig ansvar for å heve din kompetanse ved å jobbe med stoffet fra kursene, og ved å delta i opplæring som arrangeres i avdelingen og av arbeidsgiver. SkL oppfordrer alle til å ta Skatteetatens e-læringskurs som ligger i Athene.

Invitasjon og frist for påmelding til hvert kurs sendes ut i forkant. Fristen for å melde seg på kurs vil være ca. 5 uker før kursstart. Kort tid etter påmeldingsfristens utløp sender vi ut bekreftelse på om du er kommet med på kurset eller ikke. Kursene har forskjellige målgrupper og vi prioriterer uttaket til kursene ut fra målgruppe.

Vi holder følgende kurs:

 • Grunnkurs – Hva gjelder på jobben?
 • Medbestemmelseskurs – Avtaleverk for deg som tillitsvalgt
 • Forhandlingskurs – For tillitsvalgte
 • Konferanse for ledere
 • Kommunikasjon – Kommunikasjonsutfordringer i hverdagen
 • Kurs for kassere og avdelingsledere, video

Beskrivelse av kursene får du ved å klikke deg inn på de enkelte kursene nedenfor. Foilsett fra de forskjellige kursene og konferansene er tilgjengelig for medlemmene våre under Kursdokumentasjon på påloggingssidene.

I tillegg til kursene i oversikten arrangerer SkL kurs og opplæring for avdelingene og styrene etter behov.

Det gis rett til permisjon for å delta på kurset etter Hovedavtalen § 39 nr. 2 for de som er tillitsvalgte og etter § 40  for medlemmer.

Har du spørsmål om kursene våre, ta kontakt med oss på mail: post@skl.no eller tlf. 21 01 36 98.

Kurstilbudet fra Difi
Vi anbefaler også kursene som Difi arrangerer. De holder en rekke gratis kurs spesielt beregnet på offentlig sektor og deres samarbeidspartnere.
Les mer om om Difis kurstilbud

Støtte til opplæring

Søk om støtte til kompetanseheving fra SkL
SkL har siden 2009 gitt støtte til medlemmer som har gjennomført relevant, kompetansehevende opplæring som ikke dekkes av arbeidsgiver. Avsatte midler deles ut per kalenderår. Medlemmer kan søke støtte for inntil 10 000,- per år. Det kan også gis forhåndstilsagn ved behov.

Sentralstyret har vedtatt følgende retningslinjer for tildelingen:

 • Du kan søke om støtte til kurs av ulik varighet og type, og studier på hel- eller deltid
 • Det forutsettes at utgiftene ikke dekkes av arbeidsgiver
 • Ved lengre studier gir ikke tildeling ett år automatisk rett til støtte for kommende studieår
 • Opplæringen må være relevant med tanke på nåværende eller fremtidig arbeidssituasjon i Skatteetaten
 • Søknadene behandles fortløpende
 • I søknaden må det oppgis hvilke utgifter det søkes støtte til
 • Maksimalt beløp som ytes er kr 10 000 per person per år
 • Ved innvilget søknad vil utbetaling av støtten gis når kvitteringene fremlegges

Søknad om støtte sendes SkL, Grønland 4, 0188 Oslo, eller til post@skl.no. Dokumentasjon av utgifter sendes per post eller skannes og sendes med mailen.

 

Grunnkurs

Hva gjelder på jobben? – Kurset gir en gjennomgang av aktuelle temaer og regelverk som våre tillitsvalgte møter i sitt arbeid. Samtidig er dette temaer som vil være nyttige å kjenne til for alle våre medlemmer.

Målgruppe: SkLs tillitsvalgte, potensielle tillitsvalgte og øvrige medlemmer som ønsker en inføring i emner som er viktige i arbeidslivet.

Tema:

 • Arbeidsforhold – styringsrett, omstilling og bistilling
 • Tilsetting – arbeidskontrakt og stillingsvern
 • Arbeidstid – ferie, fleksitid og permisjon
 • Lønn – lønnssystemet
 • Omstilling
 • Forventninger til tillitsvalgte
 • SkLs organisering

Det gis rett til permisjon for å delta på kurset etter Hovedavtalen § 39 nr. 2 for de som er tillitsvalgte og etter § 40  for medlemmer.

Tid og sted: Våren 2018, Oslo-området

Medbestemmelseskurs

Det viktigste avtaleverket for deg som tillitsvalgt – Kurset gir en innføring i hvordan du som tillitsvalgt bruker lov- og avtaleverk i møte med arbeidsgiver. Kurset har hovedvekt på hovedavtale med tilpasningsavtale og rollen som tillitsvalgt. Det legges opp til teori og gruppearbeid med praktisk oppgaveløsning.

Målgruppe: SkLs tillitsvalgte og andre med tillitsverv som stiller i møter med arbeidsgiver.

Innhold: Dette kurset gir en innføring i hvordan du som tillitsvalgt bruker lov- og avtaleverk i møte med arbeidsgiver. Kurset har hovedvekt på hovedavtale med tilpasningsavtale og rollen som tillitsvalgt. Det legges opp til teori og gruppearbeid med praktisk oppgaveløsing.

Tema – Arbeidsrettslige tema og case, herunder:

 • Rollen som tillitsvalgt
 • Hovedavtalen og tilpasningsavtale
 • Hovedtariffavtalen
 • Arbeidsmiljø – vernetjeneste/AMU, IA, likestilling og mangfold, oppfølging medlemmer og sykemeldte

Tid og sted: Våren 2018, Oslo-området

Lederkonferansen

Konferansen har hovedfokus på kommunikasjon og ledelse. Kjell Ribert tar for seg kommunikasjonsutfordringer og Eli-Karin Yndestad snakker om ledelse i omstilling.

Tema for konferansen blir:

 • Utfordringer i kommunikasjon mellom leder og ansatt
 • Utfordringer med ledelse
 • Diskusjon og erfaringsutveksling

Vi håper programmet er interessant og at vi kan gi deg påfyll til hverdagen.

Det gis rett til permisjon etter Hovedavtalen § 40 for å delta på kurset.

Påmeldingsfrist: kommer

Målgruppe: Medlemmer i lederfunksjoner.

Det er uavklart når neste kurs skal holdes.

Kommunikasjon

Problem og løsning - konflikthåndtering og kommunikasjon

Kursleder/fasilitator er Kjell Ribert. Kjell har master i megling og konfliktløsning og utdanning innen sosialantropologi og sosiologi i tillegg til flere språk og en lærerutdanning. Han driver med konsulentbistand, foredrag, undervisning og megling for ulike virksomheter og institusjoner.

Dette er et todagers kurs med fokus på deltagernes erfaringer og praktiske øvelser. Det blir lite teori og mye praktisk kommunikasjon og det forventes at den enkelte bidrar aktivt. Deltakerne skal oppleve å kunne takle kommunikasjonsutfordringer i hverdagen på en bedre måte når de kommer tilbake på jobb.

Målgruppe: SkLs tillitsvalgte og medlemmer som ønsker å lære mer om og å bruke og tolke kommunikasjon. Høres dette spennende ut og ønsker du å lære mer om kommunikasjon? Da bør du ta denne utfordringen og melde deg på.

Tidspunkt: 23.-24. januar 2018
Sted : Thon Hotel Oslo Airport, Gardermoen
Starttidspunkt: kl. 11.00
Sluttidspunkt: kl. 15.00

Når du søker om permisjon viser du som er tillitsvalgt til Hovedavtalen § 39 nr. 2, og du som medlem til § 40.

Påmeldingsfrist er fredag 6. desember 2017. Påmelding sendes post@skl.no, merk e-posten med "kommunikasjonskurs".

 

Kurs for kasserer og avdelingsledere, video

Kurs for kasserer og avdelingsledere, video

Tema som blir gjennomgått:

 • SkL medlemsregister - presentasjon
 • kassererens rolle
 • innmelding, utmelding mv.
 • kontingentskjema
 • OU-midler, rutine
 • innberetning av lønn m.v.
 • spørsmål

Aktuelle dokumenter vil sendes ut nærmere kurset.

Tid og sted: Våren 2018, på video

Hva skjer i SkL

Kalender


SkL - Skatteetatens Landsforbund

Grønland 4
0188 Oslo

 

Tlf: 21 01 36 98
Epost: post@skl.no