×

Ikke medlem?
Bli medlem her

×

Kurs, konferanser og opplæring

For å gi våre medlemmer og tillitsvalgte et best mulig grunnlag til å gjøre jobben, arrangerer SkL forskjellige kurs og konferanser. I tillegg kan medlemmer og tillitsvalgte også søke om støtte til kurs og studier som ikke dekkes av arbeidsgiver fra SkLs opplæringsfond.

Kursene i regi av SkL er gratis, og vi dekker reise og opphold. Vi videreutvikler og tilpasser kursene etter hvert som behovene endrer seg.

Invitasjon og frist for påmelding til hvert kurs sendes ut i forkant. Fristen for å melde seg på kurs vil være ca. 5 uker før kursstart. Kort tid etter påmeldingsfristens utløp sender vi ut bekreftelse på om du er kommet med på kurset eller ikke. Kursene har forskjellige målgrupper og vi prioriterer uttaket til kursene ut fra målgruppe.

Som tillitsvalgt har du et selvstendig ansvar for å heve din kompetanse ved å jobbe med innholdet fra kursene, og ved å delta i opplæring som arrangeres i avdelingen og av arbeidsgiver. SkL oppfordrer alle til å ta Skatteetatens e-læringskurs som ligger i Athene.

SkL holder følgende kurs:

 • SkLs tillitsvalgtkurs - Lov og avtaleverk
 • Forhandlingskurs – for tillitsvalgte
 • Kommunikasjon og retorikk
 • Kommunikasjon og konflikthåndtering

Beskrivelse av kursene får du ved å klikke deg inn på de enkelte kursene nedenfor. Foilsett fra de forskjellige kursene og konferansene er tilgjengelig under Kursdokumentasjon på de innloggede medlemssidene.

I tillegg til kursene i oversikten arrangerer SkL kurs og opplæring for avdelingene og styrene etter behov.

Det gis rett til permisjon for å delta på kurs etter Hovedavtalen § 39 nr. 2 for de som er tillitsvalgte og etter § 40 for medlemmer.

Har du spørsmål om kursene våre, ta kontakt med oss på mail: post@skl.no eller tlf. 21 01 36 98.


Kurstilbudet fra Difi

Vi anbefaler også kursene som Difi arrangerer. De holder en rekke gratis kurs spesielt beregnet på offentlig sektor og deres samarbeidspartnere. Les mer om Difis kurstilbud

Støtte til opplæring

Søk om støtte til kompetanseheving fra SkL

SkL gir støtte til medlemmer som gjennomfører relevant, kompetansehevende opplæring som ikke dekkes av arbeidsgiver. Avsatte midler deles ut per kalenderår. Medlemmer kan søke støtte for inntil 10 000 kroner per år. Det kan gis forhåndstilsagn ved behov.

Sentralstyret har vedtatt følgende retningslinjer for tildelingen:

 • Du kan søke om støtte til kurs og studier av ulik varighet og type, både dagskurs og studier på hel- eller deltid
 • Det forutsettes at utgiftene ikke dekkes av arbeidsgiver
 • Det gis støtte til kostnader som bøker, kursavgift, studieavgift, eksamensavgift og lignende.
 • Opplæringen må være relevant med tanke på nåværende eller fremtidig arbeidssituasjon i Skatteetaten
 • Ved lengre studier gir ikke tildeling ett år automatisk rett til støtte for kommende studieår
 • Søknadene behandles fortløpende
 • I søknaden må det oppgis hvilke utgifter det søkes støtte til
 • Maksimalt beløp som ytes er kr 10 000 per person per år
 • Ved innvilget søknad vil utbetaling av støtten gis når kvitteringene fremlegges

Søknad om støtte sendes på mail til post@skl.no.  Dokumentasjon av utgifter skannes og sendes med søknaden, evt. i ettertid når utgiftene kan dokumenteres.

SkLs tillitsvalgtkurs - Lov og avtaleverk

På kurset blir aktuelle tema med hovedvekt på medbestemmelse og omstilling gjennomgått, spesielt rettet mot tillitsvalgte.

I år slår vi sammen to kurs til ett: grunnkurs og medbestemmelseskurs. Har du et av kursene fra tidligere og trenger påfyll – da er du velkommen til å være med på kurs.

Målgruppe: SkLs tillitsvalgte og medlemmer medlemmer med tillitsverv.

Tema:

 • Innføring i lovverket i staten
 • Tilsetting og arbeidsforhold
 • Lønns- og forhandlingssystemet
 • Medbestemmelse og omstilling
 • Forventninger og rollen som tillitsvalgt
 • SkLs organisering

Det gis rett til permisjon for å delta på kurset etter Hovedavtalen § 39 nr. 2 for de som er tillitsvalgte og etter § 40  for medlemmer med tillitsverv.

Tid og sted: våren 2019

Kommunikasjon og konflikthåndtering

Kurs i kommunikasjon og retorikk

SkL inviterer til kurs i kommunikasjon og retorikk med Anne Jorunn Ravndal som kursleder. Målgruppe er medlemmer og tillitsvalgte.

Kurset er en god blanding av teori og praktiske oppgaver individuelt og i grupper. På kurset skal vi jobbe med:

 • Hva er god kommunikasjon
 • Isfjellet: en tretrinnsmodell i kommunikasjon
 • Atferd: Hva jeg gjør, og hvordan jeg fremstår
 • Språk og budskapsformulering
 • Formålet og ønsket tilstand i kommunikasjon
 • Ulike kommunikasjonsrammer, dialog versus monolog
 • Oppgaver individuelt og i grupper

Når du søker om permisjon viser du som er tillitsvalgt til Hovedavtalen § 39 nr. 2, og du som medlem til § 40.

Påmeldingsfrist er 17. september 2018. Påmelding sendes til post@skl.no, merk e-posten "kommunikasjonskurs".

Målgruppe: Tillitsvalgte og medlemmer

Tid og sted: 7.-8. november, Quality hotel Gardermoen

SkLs reiseregulativ og reiseregninger

SkL har et eget reiseregulativ for reiser i SkL, og her finner du satsene som skal benyttes. Reiser sendes via TravelText og SkL må opprette deg som bruker i tjenesten. Får du ikke logget deg inn, kan du ta kontakt på post@skl.no eller tlf. 21 01 36 98.

SkLs reiseregulativ

Reiseregningsverktøyet Traveltext

Slik bruker du TravelText

Hva skjer i SkL

Kalender


SkL - Skatteetatens Landsforbund

Grønland 4
0188 Oslo

 

Tlf: 21 01 36 98
Epost: post@skl.no

 

Tlf: 21 01 36 98
Epost: post@skl.no

Utviklet av Imaker as