×

Ikke medlem?
Bli medlem her

×

Lønnskurs 2018

Sted: Quality Airport Hotel Gardermoen - Tid: 18.06.2018 - 20.06.2018

Startstidspunkt dag 1:  kl 10.00
Slutttidspunkt siste dag: 15.00

Det inviteres til kurs for medlemmer av lokale lønnsutvalg. I tråd med tilbakemeldinger etter fjorårets kurs, vil også årets kurs legge vekt på praktisk arbeid med lokale forhandlinger. Det legges opp til å gjennomgå konkrete tema som vil være nyttige under både forberedelsene, under forhandlingene og etter forhandlingene.

Det er opp til avdelingene/lønnsutvalgene hvor mange deltagere de vil ha med. Sentralt  dekker utgifter for tre deltakere fra hvert forhandlingssted i Skatteetaten, dvs. alle SkLs avdelinger samt NAVI, Skatteopplysningen, Sentralskattekontoret for storbedrifter og sekretariatet for Skatteklagenemnda. Det forventes at avdelingene selv dekker utgifter for øvrige deltakere fra det lokale lønnsutvalget. Medlemmer av det sentrale lønnsutvalget er arrangør og kommer i tillegg.

Hver driftsenhet sender inn samlet påmelding innen fredag 4. mai. Påmelding sendes post@skl.no. Deltakelse på kurset gir rett til permisjon etter Hovedavtalen § 39.


Hva skjer i SkL

Kalender


SkL - Skatteetatens Landsforbund

Grønland 4
0188 Oslo

 

Tlf: 21 01 36 98
Epost: post@skl.no

 

Tlf: 21 01 36 98
Epost: post@skl.no

Utviklet av Imaker as