×

Ikke medlem?
Bli medlem her

×

Kalender

Kurs/Opplæring:
SkL arranger kurs for ulike målgrupper hvert år: Blant annet grunnkurs for tillitsvalgte og medlemmer, kurs i medbestemmelse, i kommunikasjon og kurs for lokale lønnsutvalg. Se kurs og opplæring for oversikt og beskrivelse av kursene.

Konferanser/møter:
Hvert år i mars/april har SkL konferanse for tillitsvalgte. SkL-konferansen har fortrinnsvis regionale tillitsvalgte og avdelingstillitsvalgte som målgruppe. Temaer på konferansen er opplæring i lov- og avtaleverk og informasjon om aktuelle saker i etaten.

I november avoldes enten SkLs Landsmøte hvert 3 år, eller SkLs Landsstyremøte årene det ikke holdes landsmøte. Deltagerne består av avdelingenes styrer, eller en delegasjon oppnevnt av styrene. I tillegg stiller sentralstyret. På møtene blir blant annet vedtekter, styringsdokument, prioriterte tiltak bestemt. På landsmøtet er det også valg på sentralstyrets medlemmer.

Sentralstyremøter holdes jevnlig i løpet av året.

Lokale aktiviteter
SkLs lokale avdelinger holder sine årskonferanser som regel i februar eller mars. Disse er åpne for alle medlemmer av avdelingen. Programmet er både organisasjonsfaglig nyttig og interessant med aktuelle saker. Normalt avholdes også avdelingenes årsmøte samtidig. Her velges de lokale styrene og lokale vedtekter bestemmes.

I løpet av året arrangerer avdelingene også temadager, medlemsmøter og besøksrunder for avdelingens medlemmer. Dette varierer litt fra avdeling til avdeling, mye ut i fra hensyn til geografi og medlemssammensetning. Samlinger med oppfølging/opplæring av plasstillitsvalgte skjer også i avdelingene i noe ulik grad.

 

Hva skjer i SkL

Kalender


SkL - Skatteetatens Landsforbund

Grønland 4
0188 Oslo

 

Tlf: 21 01 36 98
Epost: post@skl.no

 

Tlf: 21 01 36 98
Epost: post@skl.no

Utviklet av Imaker as