×

Ikke medlem?
Bli medlem her

×

LO, Unio og YS til politisk streik 28. januar

LO, Unio og YS oppfordrer sine medlemmer til politisk streik mot de foreslåtte endringene i arbeidsmiljøloven. Streiken vil finne sted onsdag 28. januar klokken 14.00 til 16.00 under hovedparolen "Forsvar arbeidsmiljøloven".

YS frykter et tøffere arbeidsliv

Regjeringens forslag til endringer i arbeidsmiljøloven som ble lagt frem i dag, vil føre til en tøffere arbeidshverdag og at flere skyves ut av arbeidslivet, frykter YS-leder Jorunn Berland.

YS kritisk til statsministerens uttalelse

Statsminister Erna Solberg (H) misliker fagbevegelsens planlagte politiske streik mot regjeringens endringer i arbeidsmiljøloven, og begrunner det med at velgerne har ønsket endringer i loven. Har det norske folk stemt for det skal åpnes opp for flere midlertidige stillinger på generell basis, slik arbeidsminister Robert Eriksson nå foreslår?


YS planlegger politisk streik

- Forbundene i YS har gitt tydelig beskjed om politisk streik på nyåret, sier YS-leder Jorunn Berland. Dermed står de store organisasjonene på arbeidstakersiden sammen mot regjeringens forslag om å åpne opp for mange flere midlertidige stillinger.

- Eriksson gjør arbeidslivet utrygt

 - Regjeringen ignorerer alle advarsler og er i ferd med å styre arbeidslivet i fullstendig feil retning. Slik reagerer YS-leder Jorunn Berland på forslaget fra arbeidsministeren i dag om å åpne opp for mange flere midlertidige jobber.

Ja til statlig skatteoppkreving

- Dette er fornuftig. En overføring av skatteoppkreverfunksjonen fra kommune til stat har blitt utredet ved flere anledninger. Når regjeringen nå har besluttet at en slik overføring skal utredes, er vi enige i at det er et fornuftig grep, melder Skatteetatens Juristforening, Skatterevisorenes Forening og Skatteetatens Landsforbund.


Uvisst om det er flertall for Sivs skatteplan

SKO-rapporten ble levert den 24. november. Nå har Venstre snudd og sier nei til overføring av skatteoppkreveroppgavene til Skatteetaten. Også Arbeiderpartiets nestleder Helga Pedersen varsler skepsis i eget parti om å ta skatteoppgaver fra kommunene.

YS støtter forslaget om å heve aldersgrensen til 72 år

- Å legge vekt på alder fremfor kvalifikasjoner er diskriminerende, sier YS-leder Jorunn Berland.

Per Magnar Stavland, leder i SkL

Skatteoppkreverfunksjoner til Skatteetaten

Finansdepartementet har nå fått overlevert rapporten om overføring av skatteoppkreverfunksjoner til Skatteetaen.
- Dette er fornuftig. Det har blitt utredet i flere omganger, og nå har regjeringen tatt en beslutning, sier Per Magnar Stavland, leder i SkL.


Forenklede skatteforvaltningsregler sendt på høring

Finansdepartementet har i dag sendt forslag om ny skatteforvaltningslov på høring.

Hans Christian Holte besøkte SkLs landsstyremøte 2014.

SkLs landsstyremøte 2014

Årets landsstyremøte er i gang, og Per Magnar kunne ønske delegater, valgkomite, observatører og gjester velkommen.

Illustrasjon penger

Arbeidslivsbarometeret: Vil ha åpenhet om lønn

De fleste av oss vil ikke at det skal hviskes og tiskes i krokene på jobben om hva hver enkelt tjener. De som ivrer minst for åpenhet om egen lønn, er de som tjener mest. 87 prosent av arbeidstakerne vil ha full åpenhet (58 prosent), eller delvis åpenhet (29 prosent) om lønnsnivået på egen arbeidsplass. Det viser tall fra YS Arbeidslivsbarometer for 2014.


YS-leder Jorunn Berland og statsminister Erna Solberg.

- Gledelig at regjeringen snur om sykelønn

- Jeg er svært fornøyd med at regjeringen i dag har varslet at de trekker forslaget om å heve minstegrensen for rett til sykepenger. Det viser at de har valgt å lytte til partene i arbeidslivet, sier YS-leder Jorunn Berland.

Erik Kollerud, Jorunn Berland og Hans Erik Skjæggerud skal lede YS de neste fire årene.

Jorunn Berland gjenvalgt som YS-leder for fire år

Jorunn Berland ble onsdag gjenvalgt som YS-leder. Erik Kollerud, leder i Delta og Hans Erik Skjæggerud, leder i Parat, ble valgt som henholdsvis 1. og 2. nestleder.
- Jeg gruegleder meg til fire spennende år, sa en tydelig rørt Berland.

YS-ledere Jorunn Berland og statsminister Erna Solberg

Trepartssamarbeid må til for at regjeringen skal lykkes

Dette var det klare budskapet til statsminister Erna Solberg fra YS-leder Jorunn Berland. Organisasjonene i YS, både i privat og offentlig sektor, stilte seg bak oppfordringen om at regjeringen må få trepartssamarbeidet på riktig spor igjen.


YS Arbeidslivsbarometer for 2014: Intensiteten i arbeidslivet øker

Også i år viser YS Arbeidslivsbarometer at mange oppfatter arbeidslivet som godt, med høy mestring og trygghet. Samtidig opplever en del økt intensitet og tidspress på jobb.

Jorunn Berland, leder av YS, på årets YS-konferanse.

YS-konferansen 2014: - Dialogen med partene er ikke helt på plass

- Regjeringen Solberg har mye å gå på når det gjelder dialogen og samarbeidet med partene. Det viser blant annet den dårlige håndteringen av de varslede endringene i arbeidsmiljøloven, sa YS-leder Jorunn Berland da hun åpnet årets YS-konferanse.

Eteri Matureli og Gocha Aleksandria, visepresidenter i GTUC.

YS' likestillingspris til georgisk fagbevegelse

YS' likestillingspris for 2014 tildeles den georgiske fagorganisasjonen GTUC og organisasjonens kvinnekomité.


Statens effektiviseringskrav merkes allerede i 2015

Skatteetaten får en reduksjon på 44,8  millioner kroner i budsjettet i 2015, som følge av direkte rammekutt og uttak av effektiviseringsgevinster. Etaten har heller ikke fått tilstrekkelig kompensasjon for lønnsoppgjøret, noe som også vil oppleves som kutt i budsjettet.

YS-lederen: - Bekymret for at forskjellene øker

- Budsjettrammen er fornuftig, men YS frykter at det er lagt opp til betydelige fordelingsutfordringer, sier YS-leder Jorunn Berland.

Pål N. Arnesen, leder i YS Stat.

YS Stat: Ser frem til pensjonsforhandlinger

– YS er positive til at statsråden nå tar et initiativ for å samle partene og diskutere fremtidens offentlige tjenestepensjonsordning.


Jorunn Berland, leder av YS.

YS: Nei til utvidet bruk av midlertidig ansettelse

- YS er sterkt imot midlertidig ansettelse i stillinger der arbeidsbehovet er permanent. Vi kan på ingen måte støtte forslaget til lovendring som Robert Erikson har lagt frem, sier YS-leder Jorunn Berland. I dag går høringsfristen på midlertidig ansettelse ut.

SkL SOL, fra venstre Arve Korsveien, Turid Kåsa, Tove Janita Aalberg, Sissel Eilefstjønn, Atle Magnar Rognså og Ingemund Sægrov.

Lokale lønnsforhandlinger – Et godt personalpolitisk verktøy eller kun trynetillegg?

En god og tydelig lønnspolitikk er det beste verktøyet i de lokale lønnsforhandlingene. Og det begrenser muligheten for at lønnsopprykk blir gitt ut fra trynetillegg. Men økt lønn kommer sjeldent uten egeninnsats. Det er viktig å stille spørsmålene hva må jeg forholde meg til og hva kan jeg gjøre selv?

Jorunn Berland i debattmøte i regi av YS-forbundet YTF om allmenngjørig i transportbransjen på Arendalsuka.

Voksende misnøye med regjeringens arbeidslivspolitikk

Befolkningen er mindre fornøyd med den sittende regjeringens arbeidslivspolitikk, sammenlignet med forrige regjering. Det viser YS Arbeidslivsbarometer. - Tallene hadde vært enda lavere hadde vi spurt nå, mener YS-leder Jorunn Berland.


Ansatte fra YS rigge stand i politisk gate i Arendal sentrum.

YS-standen på plass i politisk gate i Arendal

Trass i kraftige regn-, torden- og haglebyger kom YS-standen opp som den skulle i morgentimene i dag. YS-leder Jorunn Berland ser frem til et fullspekket program: - Det er stor aktivitet i regi av YS-familien, i tillegg til mange andre spennende temaer, sier hun.

SkL ønsker alle en riktig god sommer!

Du treffer oss på post@skl.no og telefon 21 01 36 98 i hele sommer.

YS deltok med rundt 60 personer på EuroPride 2014.

YS med rekordoppslutning under EuroPride i helgen

Rundt seksti personer gikk under YS-banneret da EuroPride ble arrangert i Oslo lørdag formiddag. - Det er viktig å vise at vi støtter retten til å være ulik, sier Hans Erik Skjæggerud, leder i YS-forbundet Parat. For Skjæggerud og hans familie har det blitt tradisjon å delta i paraden.


Helle Stensbak, sjefsøkonom i YS.

Fortsatt lav ledighet i Norge

Arbeidsledigheten var ifølge AKU 3,3 prosent i april. Ledigheten var den samme forrige måned, men lavere enn for tre måneder siden da den var 3,5 prosent.

Flere endringer for Skatteetaten

Finansdepartementet har i dag gitt Skatteetaten i oppgave å se på hvordan overføring av arbeidsoppgaver fra Skatteoppkreveren skal gjennomføres. Frist for utredningen er satt til 15. november 2014 og overføringene av arbeidsoppgaver skal være gjennomført til 1. januar 2016.

YS-deltagere på EuroPride 2013

Bli med YS i praraden under EuroPride 28. juni

- Vis at du vil ha et arbeidsliv hvor det er plass til alle, oppfordrer YS-leder Jorunn Berland.


Fungerende YS-leder Erik Kollerud, sammen med YS-leder Jorunn Berland.

- YS: Arbeidsministeren går for langt!

- YS reagerer sterkt på arbeidsministerens forslag. De fleste forslagene er unødvendige, provoserende og bør skrinlegges snarest mulig, sier fungerende YS-leder Erik Kollerud til forslagene om endringer i arbeidsmiljøloven.

Store utfordringer for internasjonal fagbevegelse

Over 200 millioner mennesker står uten jobb. Svart arbeid brer om seg. Grunnleggende rettigheter er under press og bare sju prosent av verdens arbeidstakere er organisert i frie fagforeninger. Samtidig står vi overfor alvorlige klimautfordringer.

YS-forbund advarer mot å innføre minstelønn

Venstre foreslår at det innføres nasjonal minstelønn for å bekjempe sosial dumping.


Resultatet fra lønnsforhandlingene i Staten

Partene i statsoppgjøret ble i dag kl. 09.00 enige om en ny hovedtariffavtale. Resultatet kom etter mer enn 9 timers mekling på overtid. oppgjøret har en økonomisk ramme på noe over 3,3 prosent.

Oppgjøret er i havn

- Vi har opprettholdt kjøpekraft for alle med det generelle tillegget. Dessuten har vi fått en solid avsetning til lokale forhandlinger. For YS Stat var det viktig å beholde dagens tariffsystem. Det klarte vi, sier leder i YS Stat, Pål N. Arnesen.

Meklingen i staten pågår

Mandag morgen pågår meklingen i staten fortsatt. Medlemmer som er tatt ut i streik skal møte på jobb som normalt inntil ny beskjed blir gitt.


Informasjon om streik

Alt du trenger å vite hvis det blir streik

Slik vil en streik ramme Skatteetaten

Partene har meklet siden 12. mai og ved midnatt 25. mai utløper meklingsfristen. Hvis partene ikke kommer til enighet, iverksettes streik fra arbeidstidens begynnelse mandag 26. mai.

Møteromsoversikt hos riksmelger for partene i staten.

Fangene slippes fri ved streik i staten

Tømming av Bjørgvin fengsel, total stopp i fortolling av varer på Ørje, forsinket skatteoppgjør, frigivelse av varetektsfanger og utsettelse av oppkjøring til førerkort vil være noen av konsekvensene ved en streik i staten fra 26. mai. I tillegg vil en rekke departementer og offentlige etater merke at ansatte blir tatt ut i streik.


Karen Marie Schnell på medlemsmøte for SKS/SITS

Medlemsmøte om lønnsoppgjøret

Lønnsoppgjøret er i full gang, og 16. mai inviterte SKD/SITS SkL-medlemmene på Helsfyr til informasjonsmøte om status i årets oppgjør.

Revidert statsbudsjett 2014

I dag ble revidert statsbudsjett for 2014 lagt frem. Siden dette er en justering av statsbudsjettet som ble lagt frem høsten 2013, var det ikke ventet at det skulle komme store endringer. Noe av betydning for Skatteetaten og noen skatte- og avgiftsendringer har likevel kommet med.

Innspurt for meklingen i staten

Mandag 12. mai klokken 10:00 startet medklingsinnspurten i Staten.


YS Stat varlser streik for 1 400 medlemmer

Forbundene i YS Stat har i dag meldt streikeuttak for ca. 1 400 medlemmer fra arbeidstidens begynnelse 26. mai.

Brudd i staten - Ingen av kravene våre ble innfridd

Vi har ikke fått gjennomslag for noen av våre krav.

YS Stat krever ramme på 3,8 prosent

Tirsdag leverte YS Stat sine økonomiske krav i lønnsoppgjøret.
- Vi har et etterslep på 0,5 prosent som må kompenseres. Får vi ikke det, er legitimiteten til frontfaget betydelig svekket. Dette sier leder i YS Stat, Pål N. Arnesen.


Regjeringen foreslår ny skatteklagenemnd

Regjeringen foreslår at en landsdekkende klagenemnd for skatt og merverdiavgift - skatteklagenemnda, som skal erstatte klagenemndene i regionene, SFS, SFU og klagenemnda for mva.

YS Stat forbereder til streik

- Det blir brudd hvis Staten krever nytt lønnssystem. Dette melder YS Stat ved åpningen av lønnsoppgjør.

Statens innkrevingssentral til Skatteetaten

Regjeringen foreslår at Statens innkrevingssentral (SI) blir en del av Skatteetaten. I tillegg skal det også utredes om forvaltningen av dokumentavgiften skal flyttes fra Kartverket til Skatteetaten.


- Uholdbart at de statsansatte sakker akterut nok en gang

YS Stat om tallene fra Teknisk Beregningsutvalg: - De ansatte i staten sakker akterut lønnsmessig nok en gang i forhold til sammenlignbare grupper. Vi krever at dette rettes opp under det kommende lønnsoppgjøret i staten, sier Pål N. Arnesen, leder i YS Stat.

Den økonomiske utviklingen for årets lønnsoppgjør

Mens konjunkturtendensene blant våre handelspartnere har tiltatt, viser de norske tallene en svakere konjunkturutvikling. Det er også ventet at arbeidsledigheten i Norge vil øke noe.

YS Stat i møte med KMD om flytting av oppgaver fra Toll til Skatt

YS Stat har møtt Kommunal- og moderniseringsdepartementet om samarbeidet med de ansattes organisasjoner, blant annet i Toll og Skatt.


Skatt i endring

Årets SkL-konferanse er godt i gang, og fremtidsbildet 2025 og overføring av arbeidsoppgaver fra toll til skatt satte dagsorden på konferansens første dag.

Tillitsvalgte må med

- Det hviler et stort ansvar på ledere ikke å prioritere bort kompetansen til de tillitsvalgte, innledet Pål Arnesen, leder i YS Stat, medbestemmelseskonferansen til YS Stat.

YS fornøyd med ny IA-avtale

- Jeg er svært glad for at arbeidslivets parter har kommet til enighet om en ny IA-avtale. Dette er en god avtale. Og den forplikter alle parter til å fortsette å jobbe for et mest mulig inkluderende arbeidsliv, sier YS-leder Jorunn Berland.


Oppgaver overføres fra toll til skatt

SkL ble like overrasket som Skatteetatens øvrige ansatte over regjeringens beslutning om å overføre oppgaver fra toll til skatt.

- Vi er positiv til endringen, men kritisk til prosessen, sier Per Magnar Stavland, leder i SkL.

YS Stat om årets oppgjør

Hovedtariffoppgjøret i staten 2014 nærmer seg med stormskritt. Kravene fra de 13 YS Stat-forbundene skal nå bearbeides videre.

Vel gjennomført grunnkurs

Årets grunnkurs ble denne uken gjennomført i Oslo. En god blanding av medlemmer med og uten tillitsverv fikk lære mer om SkL, lønn, arbeidstid, arbeidsforhold, omstilling og bistillingsinstruks.


Ledigheten steg i desember

Arbeidsledigheten målt i SSBs arbeidskraftsundersøkelse (AKU), steg med 3 000 personer fra november (gjennomsnitt oktober - desember) til desember (gjennomsnitt november - januar).

Dette er kravene fra YS

- YS mener at det er rom for reallønnsøkning i årets lønnsoppgjør. Men grupper som har blitt hengende etter, må nå prioriteres opp. Dette sier YS-leder Jorunn Berland.

Vil drøfte pensjon

- Vi ønsker at viktige pensjonsspørsmål drøftes i årets oppgjør, sa YS-leder Jorunn Berland da hun åpnet YS’ inntektspolitiske konferanse.


- Rom for reallønnsvekst, sier YS-lederen

Lønnsveksten lå i fjor på 3,9 prosent, mens inflasjonen var på 2,1 prosent, viser den foreløpige rapporten fra TBU.

Styret i SkL øst for 2014

Nytt styre i SkL øst ble valgt på årskonferansen denne uken.

Tjenestepensjonen bør legges om for alle

Tjenestepensjonen bør legges om i både offentlig og privat sektor, mener YS-leder Jorunn Berland. - Arbeidstagere i alle sektorer bør få hybridmodellen Stortinget har åpnet for, sier hun.


YS for inkluderende arbeidsliv

Mens partene nasjonalt forhandler om en ny IA-avtale, diskuterer tillitsvalgte i YS hvordan de fortsatt kan jobbe for et inkluderende arbeidsliv.

Samarbeid gir god økonomisk utvikling

Det er konklusjonen til Holden III-utvalget. På YS Stats konferanse kunne Helle Stensbak, sjefsøkonom i YS, fortelle at innføringen av handlingsregelen og inflasjonsmålet har resultert i sunn lønnsutvikling.

Endringene i offentlig tjenestepensjon vil tvinge seg frem

- Det er ikke lenger statspensjonistene som har “gullpensjonene”. Den tronen er overtatt av privat ansatte, med ytelsesbasert ordning og livsvarig AFP. Det sa spesialrådgiver Roar Bergan i Arbeids og Sosialdepartementet på YS Stat konferansen onsdag.


Staten som attraktiv arbeidsgiver

- Hvorfor er det viktig med en god arbeidsgiverpolitikk? Spørsmålet som Merethe Foss Liverud, statens personaldirektør, stilte innledningsvis på YS Stats konferanse, dekket budskapet hennes godt.

Fornye, forenkle, forbedre

Jan Tore Sanner innledet YS Stat-konferansen med et klart budskap om at staten må bli mer effektiv og innovativ for å møte endringene som kommer. For å få det til er det viktig med tillitt og klare forventninger til ledere og ansatte, og et godt samarbeid med organisasjonene, sa han.

YS Stats konferanse: - Pensjon blir tema i oppgjøret

- Jeg håper og tror at vi finner en løsning gjennom forhandlingsveien under vårens hovedoppgjør, men en av utfordringene kommer til å bli pensjon.


Medlemsmøte i nytt bygg på Helsfyr

Fredag 17. januar hadde SkL SKD/SITS årets første medlemsmøte i Skatteetatens nye bygg på Helsfyr. Med på møtet stilte SkLs sentralstyre og sekretariat, og på dagsorden stod lønn, verving og medlemsfordeler.

YS fraråder øvre aldersgrense i arbeidslivet

- YS ønsker ingen øvre aldersgrense i arbeidslivet. Å legge vekt på alder fremfor kvalifikasjoner er diskriminerende, sier YS-leder Jorunn Berland.

Uklar tale om påtale

Pressemelding fra Skatteetatens Landsforbund og Norsk Tollerforbund om økt påtalemyndighet i økonomiske straffesaker. SkL mener at det helt klart er behov for endringer som kan bedre situasjonen, og seriøse forslag bør utredes nærmere.


YS-leder Berland: - Lønnsoppgjørene er partenes ansvar

- Under NHO-konferansen ga statsminister Erna Solberg uttrykk for at hun synes lønnsoppgjørene har vært litt for høye de siste årene. Det er en underlig uttalelse, påpeker YS-leder Jorunn Berland.

YS har flyttet inn i nye lokaler i Lakkegata

2.januar flyttet YS-sekretariatet inn i flunkende nye lokaler i Lakkegata 23. Dermed blir store deler av YS-familien samlet i samme gate. Få meter unna holder SkL fortsatt til, i Lakkegata 3.

SkL - Skatteetatens Landsforbund

Lakkegata 23
0187 Oslo
Kart

Denne siden benytter cookies

Vi bruker informasjonskapsler (cookies) for å støtte din brukererfaring. Ved å fortsette å bruke vårt nettsted, samtykker du til vår bruk av inforsjonskapsler. Detaljer

 

Tlf: 21 01 36 98
Epost: post@skl.no

 

Tlf: 21 01 36 98
Epost: post@skl.no

Utviklet av Imaker as