×

Ikke medlem?
Bli medlem her

×

YS-lederen er fornøyd med Banklovkommisjonens forslag

- YS godtar ikke at ytelsesbaserte pensjonsordninger avvikles med tvang. Derfor er vi svært fornøyd med at heller ikke Banklovkommisjonen går inn for dette. I alle fall ikke i denne omgang, sier YS-leder Tore Eugen Kvalheim.


I dag la Banklovkommisjonen frem forslag til overgangsregler fra gamle til nye tjenestepensjonsordninger.

Banklovkommisjonen går inn for at alle virksomheter kan fortsette med eksisterende pensjonsordninger i inntil tre år. I mellomtiden skal det utredes om de ytelsesbaserte pensjonsordningene skal avvikles eller ikke.

YS mener det er fullt mulig å tilpasse ytelsesbaserte pensjonsordninger til ny folketrygd.

- Ingen grupper skal komme spesielt dårlig ut av omleggingen til ny folketrygd, eller bli fratatt rettigheter de allerede har tjent opp. Derfor er det viktig at det åpnes for at eldre arbeidstakere kan beholde ytelsesbaserte ordninger frem til pensjonsalder, sier Kvalheim.

- Det er ikke Banklovkommisjonens oppgave å fjerne ytelsesbaserte ordninger i virksomheter som ønsker å beholde disse, mener Kvalheim.

YS mener Banklovkommisjonen tar mye hensyn til pensjonsleverandørene og utfordringene med å finansiere pensjonene til en befolkning som lever lenger enn beregnet.

- Kommisjonen har likevel levert en godt balansert utredning. Det er tatt hensyn til både arbeidsgiverne, arbeidstakerne og pensjonsleverandørene, sier Kvalheim.

De vanskelige begrepene
Tjenestepensjoner er pensjonsordninger som arbeidsgiver betaler for i tillegg til den pensjon som alle har rett til fra folketrygden og som finansieres over skatteseddelen.

Folketrygdens alderspensjon er i en viss grad avhengig av tidligere arbeidsinntekt. Den er vesentlig endret de senere år og for mange blir ytelsene dårligere.

I privat sektor fins det to typer tjenestepensjon: Innskuddspensjon og ytelsespensjon.

Innskuddspensjon
Her betaler arbeidsgiver hvert år inn en viss prosent av den ansattes lønn til pensjonsleverandør. Innebetalingen skjer helt fram til den ansatte går av med pensjon. Størrelsen på pensjonen bestemmes av hvor mye som er spart opp. Innskuddspensjonen er godt tilpasset ny folketrygden. Her har Banklovkommisjonen bare gjort enkelte justeringer.

Ytelsesbaserte ordninger
Her får arbeidstaker en viss prosent av den lønna vi har når vi går av med pensjon, som oftest 66 prosent. Ytelsen inkluderer utbetalinger fra folketrygden og gjelder bare arbeidstakere med 30 års opptjening i pensjonsordningen og full opptjening i folketrygden. De ytelsesbaserte ordningene passer dårlig sammen med ny folketrygd.

Banklovkommisjonen foreslår en overgangsordningsordning som gjør det unødvendig å fjerne ytelsesbaserte ordninger helt. Isteden kan vi bygge videre på oppsparingene i de ytelsesbaserte ordningene vi har i dag i en ny type ordning.


Share Share Share

Medlem

Et arbeidsliv med plass for alle

Den nye IA-avtalen er inngått for perioden 2019–2022. Avtalen er betydelig endret fra de forrige avtaleperiodene både når det gjelder innretning og innhold.

Signerte ny IA-avtale

Partene i arbeidslivet signerte i dag en ny IA-avtale for perioden 2019-2022. Avtalen viderefører samarbeidet om forebygging av sykefravær og frafall fra arbeidslivet.

- Gjensidige har fortsatt det beste tilbudet til våre medlemmer

Skatteetatens Landsforbund er fornøyd med å ha inngått ny avtale med Gjensidige Forsikring og Gjensidige Bank, etter en omfattende prosess med ulike leverandører. Det betyr enda bedre fordeler for deg som er medlem i SkL.

Hva skjer i SkL

Kalender


SkL - Skatteetatens Landsforbund

Grønland 4
0188 Oslo

Denne siden benytter cookies

Vi bruker informasjonskapsler (cookies) for å støtte din brukererfaring. Ved å fortsette å bruke vårt nettsted, samtykker du til vår bruk av inforsjonskapsler. Detaljer

 

Tlf: 21 01 36 98
Epost: post@skl.no

 

Tlf: 21 01 36 98
Epost: post@skl.no

Utviklet av Imaker as