×

Ikke medlem?
Bli medlem her

×

YS-lederen er fornøyd med Banklovkommisjonens forslag

- YS godtar ikke at ytelsesbaserte pensjonsordninger avvikles med tvang. Derfor er vi svært fornøyd med at heller ikke Banklovkommisjonen går inn for dette. I alle fall ikke i denne omgang, sier YS-leder Tore Eugen Kvalheim.


I dag la Banklovkommisjonen frem forslag til overgangsregler fra gamle til nye tjenestepensjonsordninger.

Banklovkommisjonen går inn for at alle virksomheter kan fortsette med eksisterende pensjonsordninger i inntil tre år. I mellomtiden skal det utredes om de ytelsesbaserte pensjonsordningene skal avvikles eller ikke.

YS mener det er fullt mulig å tilpasse ytelsesbaserte pensjonsordninger til ny folketrygd.

- Ingen grupper skal komme spesielt dårlig ut av omleggingen til ny folketrygd, eller bli fratatt rettigheter de allerede har tjent opp. Derfor er det viktig at det åpnes for at eldre arbeidstakere kan beholde ytelsesbaserte ordninger frem til pensjonsalder, sier Kvalheim.

- Det er ikke Banklovkommisjonens oppgave å fjerne ytelsesbaserte ordninger i virksomheter som ønsker å beholde disse, mener Kvalheim.

YS mener Banklovkommisjonen tar mye hensyn til pensjonsleverandørene og utfordringene med å finansiere pensjonene til en befolkning som lever lenger enn beregnet.

- Kommisjonen har likevel levert en godt balansert utredning. Det er tatt hensyn til både arbeidsgiverne, arbeidstakerne og pensjonsleverandørene, sier Kvalheim.

De vanskelige begrepene
Tjenestepensjoner er pensjonsordninger som arbeidsgiver betaler for i tillegg til den pensjon som alle har rett til fra folketrygden og som finansieres over skatteseddelen.

Folketrygdens alderspensjon er i en viss grad avhengig av tidligere arbeidsinntekt. Den er vesentlig endret de senere år og for mange blir ytelsene dårligere.

I privat sektor fins det to typer tjenestepensjon: Innskuddspensjon og ytelsespensjon.

Innskuddspensjon
Her betaler arbeidsgiver hvert år inn en viss prosent av den ansattes lønn til pensjonsleverandør. Innebetalingen skjer helt fram til den ansatte går av med pensjon. Størrelsen på pensjonen bestemmes av hvor mye som er spart opp. Innskuddspensjonen er godt tilpasset ny folketrygden. Her har Banklovkommisjonen bare gjort enkelte justeringer.

Ytelsesbaserte ordninger
Her får arbeidstaker en viss prosent av den lønna vi har når vi går av med pensjon, som oftest 66 prosent. Ytelsen inkluderer utbetalinger fra folketrygden og gjelder bare arbeidstakere med 30 års opptjening i pensjonsordningen og full opptjening i folketrygden. De ytelsesbaserte ordningene passer dårlig sammen med ny folketrygd.

Banklovkommisjonen foreslår en overgangsordningsordning som gjør det unødvendig å fjerne ytelsesbaserte ordninger helt. Isteden kan vi bygge videre på oppsparingene i de ytelsesbaserte ordningene vi har i dag i en ny type ordning.


Share Share Share

Medlem

SkL blir større og sterkere i Skatteetaten - og samarbeidet med Delta kan nå bli til noe mer

I arbeidet med å videreutvikle samarbeidet mellom SkL og Delta er anbefalingen til arbeidsgruppen at SkL går inn i Delta som en selvstendig organisasjon fra januar 2022. Det er SkLs landsmøte som eventuelt vil ta den beslutningen i løpet av 2021. Dersom de sier ja, vil 2022 være et prøveår før en endelig løsning blir fra 2023. 

Billån for SkL-medlemmer

Ønsker DU deg ny bil til jul? Hos Nordea får du som SkL-medlem et ekstra godt tilbud med lav rente på billånet, fra 2,85% nom. rente!

 
What do you want to do ?
New mail

YS’ likestillingspris 2020 går til Norske Kvinners Sanitetsforening for deres arbeid med kvinnehelse

- Norske Kvinners Sanitetsforening (NKS) har bidratt til forskning på kvinners helse i over 50 år. Arbeidsmetoden har hele tiden vært enkel og effektiv: Å drive samfunnsopplysning om det konkrete behovet og å samle inn midler for å dekke det, sier Hans-Erik Skjæggerud, juryleder for YS’ likestillingspris.

SkL - Skatteetatens Landsforbund

Grønland 4
0188 Oslo

Denne siden benytter cookies

Vi bruker informasjonskapsler (cookies) for å støtte din brukererfaring. Ved å fortsette å bruke vårt nettsted, samtykker du til vår bruk av inforsjonskapsler. Detaljer

 

Tlf: 21 01 36 98
Epost: post@skl.no

 

Tlf: 21 01 36 98
Epost: post@skl.no

Utviklet av Imaker as