×

Ikke medlem?
Bli medlem her

×

SkL møter medarbeiderne på ARV

Hvilken fremtid ser medarbeiderne på ARV for seg i etaten etter at arveavgiften blir borte? SkL følger opp medarbeiderne som blir berørt og har hatt møter i Molde og i Oslo.


Torsdag møtte nestlederen i Skatteetatens Landsforbund(SkL), Ivar Sømhovd, medarbeiderne på ARV i Molde. Arveavgiften skal bort og SkL vil være i dialog med og ha tilbakemelding fra medarbeiderne på de ulike arv-lokasjonene i den videre prosessen. (Møter i Oslo og Grimstad avholdes kommende uke.)

Medarbeiderne på arv er opptatt av at de nye oppgavene gir muligheter for å bruke kompetansen de har på en god måte. Det er et ungt miljø med jevnt over godt utdannede medarbeidere og det er utallige muligheter for attraktive oppgaver.

Medarbeiderne vil også gå over på nye oppgaver så fort som mulig. Medarbeiderne ønsker og å være med å påvirke hvilke satsningsområder de skal jobbe med. De ønsker ikke å bli fordelt på ulike områder/avdelinger.

Tema som ble diskutert på møtet var:

 • Hva vil SkL og andre gjøre?
 • Bemanning
 • Satsningsområde
 • Hvor mange må jobbe med arv fremover?
 • Passende oppgaver i forhold til kompetanse.
 • Tanker om nye oppgaver
 • Individuelle løsninger, flytting osv.
 • Lønn

Alle medarbeiderne på arv var invitert uavhengig av organisasjonstilhørighet. Det var mange spørsmål og selv om mye er uavklart enda var det et nyttig møte for alle parter.

Det ble også tid til et medlemsmøte for alle SkL-medlemmene der budsjett og aktuelle saker ble tatt opp.

Jan Olav Rødal

Møte med medlemmer på ARV i Oslo

Tirsdag 19. november var det våre medlemmer på ARV i Oslo som fikk besøk fra sentralt. Leder Per Magnar Stavland og nestleder Ivar Sømhovd hadde tatt turen over til skattekvartalet og Skatt øst.

Medlemmene der var blant annet opptatt av:

 • En raskest mulig avklaring av hvilke arbeidsområder det kan være aktuelt å gå over på
 • Det bør være en felles nedtrappingsplan for hele arveområdet og for den enkelte region
 • Arveavdelingen må ikke fratas ressurser for raskt, det er mye arbeid som gjenstår etter 1.1.2014. Omplassering av ansatte på arv kan ikke påbegynnes før tidligst 1.2.2014 og den bør skje gradvis
 • Alle må få tildelt arbeidsoppgaver samtidig, selv om noen vil jobbe lenger til oppgaven er fullført. Det er viktig at prosessen ikke preges av hastverk
 • De ønsker også at hver region fullfører egne saker

Ellers var forsamlingen opptatt av god informasjon, at ledelsen på alle nivåer engasjerer seg i prosessen og at det legges gode opplæringsplaner for nye arbeidsområder.

Avslutningsvis ønsket de seg et avviklingsseminar for de som er berørt da det er en krevende prosess de er inne i.

PMS/IS


Share Share Share

Medlem

- Gjensidige har fortsatt det beste tilbudet til våre medlemmer

Skatteetatens Landsforbund er fornøyd med å ha inngått ny avtale med Gjensidige Forsikring og Gjensidige Bank, etter en omfattende prosess med ulike leverandører. Det betyr enda bedre fordeler for deg som er medlem i SkL.

Erik Kollerud valgt til YS-leder

Onsdag valgte YS-kongressen Erik Kollerud til ny leder etter Jorunn Berland. Hans-Erik Skjæggerud og Monica A. Paulsen ble valgt til henholdsvis 1. og 2. nestleder.

Landsmøte 2018 – Nytt sentralstyre i SkL

SkLs 23 ordinære landsmøte ble avholdt på Sundvolden Hotel 23.-25. oktober. I tillegg til at nytt sentralstyre ble valgt, vedtok landsmøtet også en ny organisering av SkL.

Hva skjer i SkL

Kalender


SkL - Skatteetatens Landsforbund

Grønland 4
0188 Oslo

 

Tlf: 21 01 36 98
Epost: post@skl.no

 

Tlf: 21 01 36 98
Epost: post@skl.no

Utviklet av Imaker as