×

Ikke medlem?
Bli medlem her

×

SkL-konferansen 2013

10.-12. april ble SkL-konferansen avholdt på Sundvolden Hotel ved Tyrifjorden. I løpet av tre dager fikk avdelings- og regionale tillitsvalgte besøk av politikere, en gjennomgang av avtaleverk og tid for erfaringsutveksling.


Fra venstre: Kaleem Ahmed, Ina Hovind, Ingemund Sægrov, Imran T. Mahmood, Tove Janita Aalberg, Per Jarle Nørholmen, Svein Ove Myking og Birgit Gjerland diskuterer Skatteetatens organisering. Foto: Astrid Hellwig

Behovet for å se på Skatteetatens organisering stod på dagsorden, og SkLs nestleder Ivar Sømhovd fortalte om arbeidet som har blitt gjort i SkL sentralt. En dreining mot landsdekkende løsninger har allerede begynt i etaten, og vi ønsker å påvirke mest mulig avgjørelsene som blir tatt fremover. Oppdaterte brosjyrer av Strategidokument og Prioriterte tiltak var kommet rett fra trykkeriet til Sundvollen, og ble også presentert på konferansen.

Hva kan vi vente oss etter valget?
To dager på rad stilte politikere opp og presenterte sine partiers finanspolitikk og tanker om Skatteetaten. Finanspolitiske talsmann Gunnar Gundersen fra Høyre stilte på konferansens første dag og fortalte om skattepolitiske endringer og etaten videre hvis det blir regjeringsskifte til høsten. Roger Schjerva, statssekretær i Finansdepartementet, fulgte på sin side opp dagen etter og fortalte litt om hva vi har vente av nåværende regjeringen hvis de får fortsette med sin finanspolitikk de neste fire årene.

 

Fra venstre: Eva Hagland, Ronny Rydningen og SkLs leder Per Magnar Stavland i samtale med Høyres finanspolitiske talsmann Gunnar Gundersen. Foto: Astrid Hellwig

I tillegg til foredragene fikk deltagerne tid til å diskutere utvalgte temaer i grupper. Både omorganisering i etaten, tillitsvalgtarbeidet, SkLs strategidokument og prioriterte tiltak var utgangspunkt for gruppeoppgaver. Det ble noen goder samtaler rundt bordene, og det kom en rekke gode innspill som vi alle kan ta med oss tilbake i det videre arbeidet.

SkL 50 år!
Som seg hør og bør ble SkLs 50-årsjubileum markert med brask og bram. Gjester fra SkLs egen lederrekke og våre samarbeidspartnere i både Skatteetaten og andre organisasjoner feiret sammen med oss.

Jens Chr. Batt presenterer SkLs femti år lange historie. Foto: Astrid Hellwig

SkL-konferansen er en faglig sammenkomst myntet på SkLs tillitsvalgte. Det har blitt en viktig arena for å diskutere og å bli oppdatert på hva som skjer i forbundet og i Skatteetaten forøvrig. Erfaringer blir delt, råd blir gitt og nye tillitsvalgte får mulighet til å bli kjent med kolleger fra hele landet. Konferansen arrangeres hvert år i april.

Du kan lese mer om SkL-konferansen i neste nummer av SkL Nytt (2/2013).

Er du medlem? Da kan du lese litt mer om 50-årsfeiringen på Stort & Smått.


Share Share Share

Medlem

- Gjensidige har fortsatt det beste tilbudet til våre medlemmer

Skatteetatens Landsforbund er fornøyd med å ha inngått ny avtale med Gjensidige Forsikring og Gjensidige Bank, etter en omfattende prosess med ulike leverandører. Det betyr enda bedre fordeler for deg som er medlem i SkL.

Erik Kollerud valgt til YS-leder

Onsdag valgte YS-kongressen Erik Kollerud til ny leder etter Jorunn Berland. Hans-Erik Skjæggerud og Monica A. Paulsen ble valgt til henholdsvis 1. og 2. nestleder.

Landsmøte 2018 – Nytt sentralstyre i SkL

SkLs 23 ordinære landsmøte ble avholdt på Sundvolden Hotel 23.-25. oktober. I tillegg til at nytt sentralstyre ble valgt, vedtok landsmøtet også en ny organisering av SkL.

Hva skjer i SkL

Kalender


SkL - Skatteetatens Landsforbund

Grønland 4
0188 Oslo

 

Tlf: 21 01 36 98
Epost: post@skl.no

 

Tlf: 21 01 36 98
Epost: post@skl.no

Utviklet av Imaker as