×

Ikke medlem?
Bli medlem her

×

Sammen er vi sterkere

- Samspillet mellom det dere gjør lokalt og det YS gjør sentralt, gjør oss bedre. Dette var budskapet da Jorunn Berland startet dag to av SkLs Landsstyremøte 2013. Hun presiserte at hvis YS skal nå målet om synlighet, vekst og politisk slagkraft, må samarbeidet med organisasjonene være god.


Jorunn Berland fortalte om samarbeidet mellom YS og SkL, Arbeidslivsbarometeret og forventningene til den nye regjeringen. Foto: Astrid Hellwig

- Hvis vi er mer tydelige på hva YS skal være, blir det lettere for SkL å vite hvilken rolle dere skal ha, sa Jorunn. Hun fortalte også om arbeidet som nå pågår i YS for å styrke organisasjonen både blant medlemmer og i den offentlige debatten. YS Arbeidslivsbarometer har blitt et av de viktigste bidragene i dette arbeidet.

- YS skal være en synlig aktør. Vi har hatt oppslag i media tilsvarende 5 millioner reklamekroner, og mye skyldes YS Arbeidslivsbarometer, fortalte Berland før hun oppfordret oss til å bruke Arbeidslivsbarometeret i organisasjonsarbeidet.
- Det går an å hente mye bra argumentasjon derfra, sa hun.

Arbeidsmiljøloven
De siste dagene har det vært mye diskusjon rundt funnene i Arbeidslivsbarometeret om at seks av ti ledere vil frede Arbeidsmiljøloven. YS ønsker å være fleksibel i diskusjoner om Arbeidsmiljøloven, men vil ha klarhet i hva som er problemet med loven før den endres.
- Mitt budskap er at det er viktig å utnytte handlingsrommet før vi endrer loven. Vi endrer ikke bare for å endre, det skal være et reelt behov, sa Jorunn.

Ny regjering
I morgen legger den nye regjeringen frem nytt statsbudsjett, og Jorunn ser frem til å samarbeide med den nye regjeringen.
- Det er spennende med en ny regjering. Det er en kraftig invitasjon om samarbeid. De ønsker fortsatt trepartssamarbeidet. De ønsker fokus på arbeidsmarkedet og de ønsker IA-samarbeidet, sa hun. Jorunn hadde også en klar forventning til den nye regjeringen.
- Jeg forutsetter at vi får en bedre posisjon nå med ny regjering. Vi stiller likt, nå er det ingen som har snakket sammen før forhandlingene.

Landsstyremøtet
SkLs landsstyre er forbundets høyeste myndighet i landsmøteperioden og behandler formelle saker som budsjett, regnskap og prioriterte tiltak for kommende år. I år ble det vedtatt tiltak på følgende områder: Innflytelse, kompetanse, lønn, arbeidsmiljø og organisasjonsutvikling. Selve tiltakene finner du i venstremenyen under styringsdokumenter.

I tillegg til de formelle sakene er landsstyremøtet en arena for organisasjonsutvikling, erfaringsutveksling og for å drøfte aktuelle saker. Organiseringen av SkLs formelle fora (landsmøte og landsstyremøte) var ett av temaene, i tillegg til drift av avdelingene og kontakten med de ulike tillitsvalgte. På møtet var det gode diskusjoner som ga god påfyll for det videre arbeidet i avdelingene.

 


Share Share Share

Medlem

Vinnere av ipad og høyttaler

SkL har i høst hatt vervekampanje. Nå kan vi endelig avsløre heldige vinnere av ipad og høyttaler.

SkL blir en del av Delta

Etter et vellykket prøveår har et enstemmig landsstyre i SkL besluttet å bli en selvstendig organisasjon i Delta.

Hans-Erik Skjæggerud ny YS-leder

YS-kongressen valgte i dag Hans-Erik Skjæggerud til ny leder.
Lizzie Ruud Thorkildsen er valgt som ny nestleder.

SkL - Skatteetatens Landsforbund

Lakkegata 23
0187 Oslo
Kart

Denne siden benytter cookies

Vi bruker informasjonskapsler (cookies) for å støtte din brukererfaring. Ved å fortsette å bruke vårt nettsted, samtykker du til vår bruk av inforsjonskapsler. Detaljer

 

Tlf: 21 01 36 98
Epost: post@skl.no

 

Tlf: 21 01 36 98
Epost: post@skl.no

Utviklet av Imaker as