×

Ikke medlem?
Bli medlem her

×

Lønnsdannelsen gjør oss produktive

Koordinert lønnsdannelse og små lønnsforskjeller gir oss høy produktivitet i Norge, sa Roger Bjørnstad på YS inntektspolitiske konferanse.


Roger Bjørnstad, sjeføkonom i Pöyry, redegjorde for hvorfor vi er så produktive i Norge da han innledet på YS’ inntektspolitiske konferanse 7. mars. Foto: Ivan Tostrup

Tekst: Ellen Fjeldstad

Hvorfor er vi så produktive i Norge? Og hvilken rolle spiller lønnsforskjellene og oljevirksomheten? Roger Bjørnstad, sjefsøkonom i Pöyry besvarte disse spørsmålene på YS' inntektspolitiske konferanse 7. mars.
Bjørnstad tok utgangspunkt i at produktiviteten henger sammen med frontfagsmodellen og lønnsdannelsen. Produktivitet er grunnlaget for velstandsutvikling, og produktivitetsutviklingen bestemmer lønnsveksten.
- Produktiviteten vår er en av verdens høyeste, slo Bjørnstad fast.

Spesielt høy produktivitet i tjenestenæringen
- Uansett om vi regner med eller uten oljeinntekter, har vi en kraftig produktivitetsvekst i befolkningen i forhold til OECD-gjennomsnittet. Vi har mye høyere sysselsetting enn andre land. Særlig i tjenestenæringene skiller vi oss fra andre OECD-land, med en veldig høy produktivitet som har sammenheng med kraftig rasjonalisering, sa Bjørnstad.
Han pekte på at det er to bidrag til høy produktivitet: Mye kapital og effektiv utnyttelse av kapitalen. Norge har mye humankapital, olje og gass utgjør kun 12 prosent av vår formue. Hele 73 prosent av kapitalen i Norge er humankapital.
- Vi benytter humankapitalen godt, og har koordinert lønnsdannelse og små lønnsforskjeller sa Bjørnstad.

Små lønnsforskjeller stimulerer til bruk av ny teknologi
- Norge har god reallønnsfleksibilitet, sa Bjørnstad, og systemet stimulerer til investeringer og rasjonaliseringer.
- Små lønnsforskjeller gir høy produktivitet fordi kapitalen har ulik kvalitet. Høyt utdannede krever ny teknologi, og lav pris på høyt utdannet arbeidskraft stimulerer til utvikling og bruk av ny teknologi. Når det også er dyrt å ansette lavt utdannet arbeidskraft, blir det dyrt å bruke gammel teknologi. Samlet bidrar dette til høy teknologi og høy produktivitet, sa Bjørnstad.

Sosial kapital bidrar også til produktivitet
Bjørnstad viste til forskning som viser at når folk har tillit til hverandre, øker produktiviteten. Forskere mener at Norge har mest sosial kapital i verden, sa Bjørnstad.
- Generelt sett kan vi stole på andre mennesker. Arbeidstagerne jobber for bedriftens interesser, og arbeidstakerorganisasjonene er også opptatt av lønnsomhet i bedriftene. Også den høye sosiale kapitalen bidrar til produktivitetsveksten i Norge, sa Bjørnstad.

Mindre lønnsomme bedrifter må legges ned
- Olje og gass bidrar også til å øke produktiveten, også fordi mindre lønnsomme bedrifter blir lagt ned. Bedrifter som ikke har livets rett må gå konkurs, eller sitter vi med gamme teknologi, sa forsker Bjørnstad.


Share Share Share

Medlem

SkL i Høyesterett

Over to år etter at medlemmet kom og ba om hjelp, var vi i går ved høyeste rettsinstans. SkLs leder Ivar Sømhovd og rådgiver Jens Chr. Batt var tilhørere da vår sak ble prosedert for høyesterett.

SkL Ung møtte HR-direktøren

Leder i SkL Ivar Sømhovd og to av representantene fra SkL Ung-utvalget, Vidar Risdal og Artem Bronzov, hadde fredag den 29. mars møte med HR-direktøren i Skatteetaten, Anne Sigrun Moen.

Velkommet til Nye SkL!

Vi er over i 2019 og den nye organiseringen av SkL trer i kraft. Kortere vei til toppen og mer fokus på de tillitsvalgte er det som kjennetegner den nye ettnivå-modellen.

SkL - Skatteetatens Landsforbund

Grønland 4
0188 Oslo

Denne siden benytter cookies

Vi bruker informasjonskapsler (cookies) for å støtte din brukererfaring. Ved å fortsette å bruke vårt nettsted, samtykker du til vår bruk av inforsjonskapsler. Detaljer

 

Tlf: 21 01 36 98
Epost: post@skl.no

 

Tlf: 21 01 36 98
Epost: post@skl.no

Utviklet av Imaker as