×

Ikke medlem?
Bli medlem her

×

YS: Ja til likebehandlingsprinsippet, nei til vikarbyrådirektivet

Med bakgrunn i usikkerheten rundt vikarbyrådirektivet har YS sentralstyre i dag vedtatt å anbefale regjeringen å reservere seg mot direktivet. - Regjeringens vurderinger synes å være godt fundert. Likevel er det skapt såpass mye uro og tvil om direktivet, også blant YS’ medlemmer, at vi anbefaler et veto, sier YS-leder Tore Eugen Kvalheim.

En utløsende faktor for YS’ standpunkt er ønsket om en mest mulig samlet fagbevegelse i kampen for ordnede forhold i bemanningsbransjen. Vi vil nå jobbe for å oppnå prinsippet om likebehandling, uten å innføre direktivet.

- Arbeidsgiversiden har vært opptatt av å avdramatisere de negative konsekvensen av useriøsitet i bransjen i stede for å ta tak i de problemer som finnes, sier YS-lederen.

- Det er svært viktig at vi får på plass et likebehandlingsprinsipp som sikrer vilkårene i vikarbransjen.

Dette er vedtaket fattet av YS Sentralstyre i dag, fredag 3. februar:

”YS mener det er viktig å få etablert et likebehandlingsprinsipp i norsk arbeidsrett som sidestiller vikarer fra vikarbyråer med fast ansatte. Det kan og bør innføres uavhengig av en implementering av vikarbyrådirektivet.

YS har merket seg at arbeidsgiversiden har stilt spørsmål ved om sentrale bestemmelser i arbeidsmiljøloven kan opprettholdes samtidig med implementering av vikarbyrådirektivet. YS mener at arbeidsgiversidens argumenter har skapt stor usikkerhet om rettstilstanden, og at dette nå utnyttes av arbeidsgiversiden for å tvinge igjennom endring i norsk lovgivning på dette området.

YS fester lit til regjeringens og den ansvarlige statsrådens gjentatte forsikringer om at arbeidsmiljøloven ikke er i konflikt med vikarbyrådirektivet. YS deler også regjeringens vurdering av det som er de uomtvistede positive sider ved vikarbyrådirektivet. YS har merket seg at fagbevegelsen i Europa, også i Norges umiddelbare naboland, fortsatt slutter opp om vikarbyrådirektivet, og at dette også gjelder land med streng arbeidsmiljølovgivning.

Beklageligvis er det nå stor usikkerhet rundt direktivet, blant annet på grunn av arbeidsgiversidens høringsuttalelser og utspill i media. Ut i fra en totalvurdering, vil YS anbefale regjeringen å bruke reservasjonsretten mot vikarbyrådirektivet.

Skulle regjeringen velge å ikke følge YS råd, vil YS aktivt samarbeide med regjeringen i alle forsøk på å sikre at norsk implementering av vikarbyrådirektivet ikke fører til angrep på arbeidsmiljøloven. Tiltakspakken som nå er foreslått for å understøtte likebehandlingsprinsippet støtter vi, og mener den viser at regjeringen tar riktige grep i retning av å løse mange av utfordringene i bemanningsbransjen.”
 


Share Share Share

Medlem

SkL blir større og sterkere i Skatteetaten - og samarbeidet med Delta kan nå bli til noe mer

I arbeidet med å videreutvikle samarbeidet mellom SkL og Delta er anbefalingen til arbeidsgruppen at SkL går inn i Delta som en selvstendig organisasjon fra januar 2022. Det er SkLs landsmøte som eventuelt vil ta den beslutningen i løpet av 2021. Dersom de sier ja, vil 2022 være et prøveår før en endelig løsning blir fra 2023. 

Billån for SkL-medlemmer

Ønsker DU deg ny bil til jul? Hos Nordea får du som SkL-medlem et ekstra godt tilbud med lav rente på billånet, fra 2,85% nom. rente!

 
What do you want to do ?
New mail

YS’ likestillingspris 2020 går til Norske Kvinners Sanitetsforening for deres arbeid med kvinnehelse

- Norske Kvinners Sanitetsforening (NKS) har bidratt til forskning på kvinners helse i over 50 år. Arbeidsmetoden har hele tiden vært enkel og effektiv: Å drive samfunnsopplysning om det konkrete behovet og å samle inn midler for å dekke det, sier Hans-Erik Skjæggerud, juryleder for YS’ likestillingspris.

SkL - Skatteetatens Landsforbund

Grønland 4
0188 Oslo

Denne siden benytter cookies

Vi bruker informasjonskapsler (cookies) for å støtte din brukererfaring. Ved å fortsette å bruke vårt nettsted, samtykker du til vår bruk av inforsjonskapsler. Detaljer

 

Tlf: 21 01 36 98
Epost: post@skl.no

 

Tlf: 21 01 36 98
Epost: post@skl.no

Utviklet av Imaker as