×

Ikke medlem?
Bli medlem her

×

Ung og tillitsvalgt

To av ti under 30 år sier et absolutt ja til å påta seg tillitsverv, viser Arbeidslivsbarometeret. - Gode nyheter, mener Kaleem Ahmed, leder av YS Ung.


Foto: Ivan Tostrup

Tekst: Bjørg Buvik

I aldersgruppen 30 – 40 år sier hver tiende person med høyere utdanning at de kan tenke seg å påta seg tillitsverv.

- Det er ikke bare det at vi er kjekke, unge og snakker dialekt som kjennetegner unge tillitsvalgte, fortsetter Ahmed på sin Kristiansand-dialekt.

Han konstaterer at unge tillitsvalgte er samfunnsengasjerte. De ønsker å være tillitsvalgt fordi arbeidet er interessant, utviklende, gir kompetanse, samt at vervet kan fremme karrieren.

Men en velkjent problemstilling er at nesten en tredel av tillitsvalgte opplever at de i liten grad, eller ikke i det hele tatt, har tilstrekkelig tid til å utøve vervet sitt.

Ifølge Kaleem Ahmed opplever unge tillitsvalgte press fra mellomledere om å belaste arbeidstiden minst mulig med tillitsarbeid.

- Arbeidslivsbarometeret viser at en firedel av de tillitsvalgte synes at lederes holdning til tillitsvalgtrollen er problematisk, sier han.

- Dette er for mange. Jeg vil påstå at i disse funnene vil det også være mange unge tillitsvalgte, fortsetter han.

Unge mennesker opplever et sterkt tidspress. Førstegangsetablering med bolig og familie i tillegg til karriere, krever en god del. Begge foreldre er i jobb, barna har et utall av aktiviteter som foreldre forventes å delta i.

- Et tillitsverv på toppen av dette, blir ganske krevende rent tidsmessig, hevder YS Ung-lederen.

YS Ung ser for seg at det for fremtiden tilrettelegges for bruk av kommunikasjonskanaler som hører til dagens generasjon.

Kaleem Ahmed eksemplifiserer dette med telepresence, som er nestegenerasjons videokonferanser, Skype og chatte-funksjoner. Det vil frigi med tid både for arbeidsgiver og tillitsvalgte.

- Men det er selvsagt en forutsetning at ikke arbeidstiden og verdien av mellommenneskelig interaksjon forringes, understreker han.

Det handler om å spørre, og det handler om å inkludere og involvere.

- Vi vet at unge tillitsvalgte synes fagforeningsarbeid er interessant og utviklende. Vi vet at en firedel av dagens tillitsvalgte ble oppfordret av andre til å stille til valg. Noen ganger er det så enkelt. Still spørsmålet: Vil du bli tillitsvalgt? oppfordrer han avslutningsvis.


Share Share Share

Medlem

SkL i Høyesterett

Over to år etter at medlemmet kom og ba om hjelp, var vi i går ved høyeste rettsinstans. SkLs leder Ivar Sømhovd og rådgiver Jens Chr. Batt var tilhørere da vår sak ble prosedert for høyesterett.

SkL Ung møtte HR-direktøren

Leder i SkL Ivar Sømhovd og to av representantene fra SkL Ung-utvalget, Vidar Risdal og Artem Bronzov, hadde fredag den 29. mars møte med HR-direktøren i Skatteetaten, Anne Sigrun Moen.

Velkommet til Nye SkL!

Vi er over i 2019 og den nye organiseringen av SkL trer i kraft. Kortere vei til toppen og mer fokus på de tillitsvalgte er det som kjennetegner den nye ettnivå-modellen.

SkL - Skatteetatens Landsforbund

Grønland 4
0188 Oslo

Denne siden benytter cookies

Vi bruker informasjonskapsler (cookies) for å støtte din brukererfaring. Ved å fortsette å bruke vårt nettsted, samtykker du til vår bruk av inforsjonskapsler. Detaljer

 

Tlf: 21 01 36 98
Epost: post@skl.no

 

Tlf: 21 01 36 98
Epost: post@skl.no

Utviklet av Imaker as