×

Ikke medlem?
Bli medlem her

×

Hvordan kan streiken bli avblåst?

Mange lurer på hva som skjer videre, om det er fremdrift, om det i det hele tatt er kontakt mellom partene – og ikke minst hva er de forskjellige scenarioene for løsning. Dette er ikke lett å si noe særlig om, ikke alt skal ut i det offentlige heller, men vi vil forsøke oss på noen betraktninger rundt dette.


Akademikerne mekler videre
Slik situasjonen er nå er det ingen kontakt å snakke om mellom partene. Så lenge Akademikerne fortsatt er i mekling kan ikke YS, LO og UNIO komme i gang igjen med samtaler med mekler og motpart. Akademikerne har vært ute i massemedia og proklamert at de ønsker nå en egen tariffavtale i staten.

Når meklingene til Akademikerne er over kan samtaler mellom oss og motpart gjenopptas – dersom noen av partene ønsker det. Slik det er pr. d.d. vil neste utspill måtte komme fra staten – avstanden er stor og vi har ikke mer å gi. Det er ikke bare kroner og øre det er snakk om, men det er hovedsaken. Kommer staten med invitasjon til nye samtaler og mer penger på bordet kan selvsagt noe skje, men gjør de ikke det vil streiken stadig trappes opp.

Jens, hvor er du?
Flere av oss hadde nok trodd statsministeren, som også er vår (som statsansattes) øverste sjef hadde involvert seg mer. Det er ikke uttenkelig at dette fortsatt skjer, men han burde vel heller involvert seg før enn senere…

Tvungen lønnsnemnd
På ett eller annet tidspunkt vil i så fall dette gå mot tvungen lønnsnemnd. Det er et sjansespill og det kan slå ut begge veier. En rikslønnsnemnd blir oppnevnt av regjeringen og denne består da av alle parter. Lønnsnemndas avgjørelse er endelig og kan ikke ankes.

Tvungen lønnsnemnd er imidlertid et verktøy som kun kan brukes av staten dersom liv og helse, eller personlig sikkerhet for (deler av) befolkningen settes i fare. Staten må altså ha et grunnlag for å kreve dette.

Hva er trolig det mest sannsynlige utfallet?
Det er vanskelig å spå, men om staten enes om en egen tariffavtale med Akademikerne må de regne med at en løsning ligger lenger unna for vår del.

Om staten avslutter meklingen med Akademikerne og endelig viser litt sunn fornuft vil dette sannsynligvis bedre klimaet litt igjen. Det er fortsatt mye som gjenstår før enighet, men det er en kjensgjerning at det er lettere å enes om noe når man er ”venner”…

Tidsramme
Hva som skjer er så uvisst at halvkvalifiserte gjetninger har lite for seg mht om det går mot ny mekling eller tvungen lønnsnemnd. Vi blir overhodet ikke overrasket om vi streiker langt inn i neste uke.


Share Share Share

Medlem

SkL blir større og sterkere i Skatteetaten - og samarbeidet med Delta kan nå bli til noe mer

I arbeidet med å videreutvikle samarbeidet mellom SkL og Delta er anbefalingen til arbeidsgruppen at SkL går inn i Delta som en selvstendig organisasjon fra januar 2022. Det er SkLs landsmøte som eventuelt vil ta den beslutningen i løpet av 2021. Dersom de sier ja, vil 2022 være et prøveår før en endelig løsning blir fra 2023. 

Billån for SkL-medlemmer

Ønsker DU deg ny bil til jul? Hos Nordea får du som SkL-medlem et ekstra godt tilbud med lav rente på billånet, fra 2,85% nom. rente!

 
What do you want to do ?
New mail

YS’ likestillingspris 2020 går til Norske Kvinners Sanitetsforening for deres arbeid med kvinnehelse

- Norske Kvinners Sanitetsforening (NKS) har bidratt til forskning på kvinners helse i over 50 år. Arbeidsmetoden har hele tiden vært enkel og effektiv: Å drive samfunnsopplysning om det konkrete behovet og å samle inn midler for å dekke det, sier Hans-Erik Skjæggerud, juryleder for YS’ likestillingspris.

SkL - Skatteetatens Landsforbund

Grønland 4
0188 Oslo

Denne siden benytter cookies

Vi bruker informasjonskapsler (cookies) for å støtte din brukererfaring. Ved å fortsette å bruke vårt nettsted, samtykker du til vår bruk av inforsjonskapsler. Detaljer

 

Tlf: 21 01 36 98
Epost: post@skl.no

 

Tlf: 21 01 36 98
Epost: post@skl.no

Utviklet av Imaker as