×

Ikke medlem?
Bli medlem her

×

Hvordan kan streiken bli avblåst?

Mange lurer på hva som skjer videre, om det er fremdrift, om det i det hele tatt er kontakt mellom partene – og ikke minst hva er de forskjellige scenarioene for løsning. Dette er ikke lett å si noe særlig om, ikke alt skal ut i det offentlige heller, men vi vil forsøke oss på noen betraktninger rundt dette.


Akademikerne mekler videre
Slik situasjonen er nå er det ingen kontakt å snakke om mellom partene. Så lenge Akademikerne fortsatt er i mekling kan ikke YS, LO og UNIO komme i gang igjen med samtaler med mekler og motpart. Akademikerne har vært ute i massemedia og proklamert at de ønsker nå en egen tariffavtale i staten.

Når meklingene til Akademikerne er over kan samtaler mellom oss og motpart gjenopptas – dersom noen av partene ønsker det. Slik det er pr. d.d. vil neste utspill måtte komme fra staten – avstanden er stor og vi har ikke mer å gi. Det er ikke bare kroner og øre det er snakk om, men det er hovedsaken. Kommer staten med invitasjon til nye samtaler og mer penger på bordet kan selvsagt noe skje, men gjør de ikke det vil streiken stadig trappes opp.

Jens, hvor er du?
Flere av oss hadde nok trodd statsministeren, som også er vår (som statsansattes) øverste sjef hadde involvert seg mer. Det er ikke uttenkelig at dette fortsatt skjer, men han burde vel heller involvert seg før enn senere…

Tvungen lønnsnemnd
På ett eller annet tidspunkt vil i så fall dette gå mot tvungen lønnsnemnd. Det er et sjansespill og det kan slå ut begge veier. En rikslønnsnemnd blir oppnevnt av regjeringen og denne består da av alle parter. Lønnsnemndas avgjørelse er endelig og kan ikke ankes.

Tvungen lønnsnemnd er imidlertid et verktøy som kun kan brukes av staten dersom liv og helse, eller personlig sikkerhet for (deler av) befolkningen settes i fare. Staten må altså ha et grunnlag for å kreve dette.

Hva er trolig det mest sannsynlige utfallet?
Det er vanskelig å spå, men om staten enes om en egen tariffavtale med Akademikerne må de regne med at en løsning ligger lenger unna for vår del.

Om staten avslutter meklingen med Akademikerne og endelig viser litt sunn fornuft vil dette sannsynligvis bedre klimaet litt igjen. Det er fortsatt mye som gjenstår før enighet, men det er en kjensgjerning at det er lettere å enes om noe når man er ”venner”…

Tidsramme
Hva som skjer er så uvisst at halvkvalifiserte gjetninger har lite for seg mht om det går mot ny mekling eller tvungen lønnsnemnd. Vi blir overhodet ikke overrasket om vi streiker langt inn i neste uke.


Share Share Share

Medlem

SkL i Høyesterett

Over to år etter at medlemmet kom og ba om hjelp, var vi i går ved høyeste rettsinstans. SkLs leder Ivar Sømhovd og rådgiver Jens Chr. Batt var tilhørere da vår sak ble prosedert for høyesterett.

SkL Ung møtte HR-direktøren

Leder i SkL Ivar Sømhovd og to av representantene fra SkL Ung-utvalget, Vidar Risdal og Artem Bronzov, hadde fredag den 29. mars møte med HR-direktøren i Skatteetaten, Anne Sigrun Moen.

Velkommet til Nye SkL!

Vi er over i 2019 og den nye organiseringen av SkL trer i kraft. Kortere vei til toppen og mer fokus på de tillitsvalgte er det som kjennetegner den nye ettnivå-modellen.

SkL - Skatteetatens Landsforbund

Grønland 4
0188 Oslo

Denne siden benytter cookies

Vi bruker informasjonskapsler (cookies) for å støtte din brukererfaring. Ved å fortsette å bruke vårt nettsted, samtykker du til vår bruk av inforsjonskapsler. Detaljer

 

Tlf: 21 01 36 98
Epost: post@skl.no

 

Tlf: 21 01 36 98
Epost: post@skl.no

Utviklet av Imaker as