×

Ikke medlem?
Bli medlem her

×

Debatterte tjenestepensjon

- Får vi en dårlig pensjonsordning, vil vi komme på banen med krav om lønnsøkning, advarte Pål N. Arnesen under YS Stats konferanse onsdag.

Pål N. Arnesen, leder for YS Stat, Tone Rønoldtangen, leder LO Stat, Klemet Rønning-Aaby, leder LO Kommune, Erik Orskaug, økonom i Unio, Torbjørn Røe Isaksen, stortingsrepresentant for Høyre og Jan Erik Støstad, statssekretær Arbeidsdepartementet i debatt om offentlig tjenestepensjon på YS Stats konferanse onsdag. Foto: Steinar Myhre Knutsen

Tekst: Liv Hilde Hansen og Kristian Lislerud

Den offentlige tjenestepensjonsordningen var tema for paneldebatten under YS Stats konferanse onsdag. YS Stats leder advarer mot konsekvensen dersom pensjonsordningen gir for dårlig uttelling:

- Dagens tjenestepensjonsordning i offentlig sektor har ingen fleksibilitet i forhold til Folketrygden, og arbeidslinja støttes ikke opp. Hvis vi ikke har en god tjenestepensjonsordning, må vi gjøre noe lønnsmessig. Får vi en dårlig pensjonsordning, vil vi komme på banen med krav om lønnsøkning, advarer YS Stats leder, Pål N. Arnesen.

YS Stat ønsker ingen omkamp på avtalen partene ble enig om i 2009, men mener det må forhandles frem en ny ordning for de årskullene som er født fra og med 1959. Avtalen som ble inngått om ny tjenestepensjonsordning i 2009 omfattet grunnlovsvern til om med 1958-kullet. Grunnlovsvern omhandler opptjente rettigheter og sikring av pensjonsnivå.

YS Stat nedsatte i fjor et utvalg som skal se på pensjonsordningene i staten. Denne uken kom utvalget med sin innstilling.

Det som kommer
- Vi har ikke tenkt å gjøre noe med det som er avtalt, men vil gjøre noe med det som kommer. Vi vil det skal være bred enighet mellom arbeidstakere, arbeidsgivere og myndigheter, presiserer Klemet Rønning-Aaby, leder LO Kommune.

- Vi skal ikke mange år tilbake til den gang da fagbevegelsen kjempet frem en AFP-ordning vi var veldig stolte av. Jeg håper organisasjonene kan stå sammen også i fortsettelsen, slik vi gjorde det i 2009. Jeg ser ingen grunn til å reforhandle den pensjonsavtalen vi har nå, men vi må se på årskullene og gjøre noen justeringer. Det trenger vi ro til å gjøre, mener Erik Orskaug, økonom i Unio.

Ønsker nye forhandlinger
- En samlet arbeids- og sosialkomite på Stortinget, med unntak av Fremskrittspartiet, har uttalt at vi ser positivt på det hvis partene kommer frem til en løsning her. Signalet vårt er tydelig på at dersom departementet vil se på dette en gang til, har man bred politisk støtte for det. Det er positivt at en drar opp denne diskusjonen, sier Høyres Torbjørn Røe Isaksen.

- Vi ønsker reforhandling, men vil ikke blande oss inn i partenes arbeid. Høyre har en klar formulering på at departementet og staten kan ha er mer proaktiv handling, sier han.

- Ja, vi er åpne for å diskutere pensjonsspørsmålet, bekrefter Jan Erik Støstad, statssekretær Arbeidsdepartementet.

- Vi hadde en større runde i 2009, og vi må respektere den runden vi hadde da og avtalen vi inngikk, sier Støstad.

- Fornuftig Tone
- Hva er pensjon, spurte Tone Rønoldtangen, leder LO Stat, og svarte selv:
- Jo, det er det som skal erstatte inntekten vår når vi ikke lenger er i arbeid. Da blir det galt å legge så mye vekt på fleksibiliteten i tjenestepensjonsordningen. Vi støtter Pål og YS Stat i at vi ikke skal ha noen omkamp her. Vi får ikke til noe hvis vi hele tiden skal være redd for en omkamp, sier Rønoldtangen.
- Tone er veldig fornuftig, svarer Pål N. Arnesen, med et lunt smil. 
- LO Stat har vært fornøyd med det vi oppnådde, mens YS er mer på den andre siden, utdyper Rønoldtangen.
Share Share Share

Medlem

SkL blir større og sterkere i Skatteetaten - og samarbeidet med Delta kan nå bli til noe mer

I arbeidet med å videreutvikle samarbeidet mellom SkL og Delta er anbefalingen til arbeidsgruppen at SkL går inn i Delta som en selvstendig organisasjon fra januar 2022. Det er SkLs landsmøte som eventuelt vil ta den beslutningen i løpet av 2021. Dersom de sier ja, vil 2022 være et prøveår før en endelig løsning blir fra 2023. 

Billån for SkL-medlemmer

Ønsker DU deg ny bil til jul? Hos Nordea får du som SkL-medlem et ekstra godt tilbud med lav rente på billånet, fra 2,85% nom. rente!

 
What do you want to do ?
New mail

YS’ likestillingspris 2020 går til Norske Kvinners Sanitetsforening for deres arbeid med kvinnehelse

- Norske Kvinners Sanitetsforening (NKS) har bidratt til forskning på kvinners helse i over 50 år. Arbeidsmetoden har hele tiden vært enkel og effektiv: Å drive samfunnsopplysning om det konkrete behovet og å samle inn midler for å dekke det, sier Hans-Erik Skjæggerud, juryleder for YS’ likestillingspris.

SkL - Skatteetatens Landsforbund

Grønland 4
0188 Oslo

Denne siden benytter cookies

Vi bruker informasjonskapsler (cookies) for å støtte din brukererfaring. Ved å fortsette å bruke vårt nettsted, samtykker du til vår bruk av inforsjonskapsler. Detaljer

 

Tlf: 21 01 36 98
Epost: post@skl.no

 

Tlf: 21 01 36 98
Epost: post@skl.no

Utviklet av Imaker as