×

Ikke medlem?
Bli medlem her

×

Viktige saker behandles på landsstyremøtet

En av oppgavene til landsstyret er å legge premisser for hva SkL skal arbeide med. Prioriterte tiltak for kommende år skapte diskusjon i forsamlingen, men ble enstemmig vedtatt. Dirigentene Rolf Lillerovde og Mona Kristoffersen holdt god orden på diskusjonen.


Landsstyret vedtok følgende prioriterte tiltak for 2012:

Prioriterte tiltak 2012

Styringsdokumentet for 2010 – 2012 danner grunnlag for SkLs arbeid i perioden og er tuftet på SkLs verdigrunnlag; Mennesket i fokus i et utviklende fellesskap. Sentralt i styringsdokumentet er de fem styringsmålene.

SkLs styringsmål:
- SkL skal ha de mest fornøyde medlemmene
- SkL skal ha dyktige tillitsvalgte
- SkL skal utvikle seg som organisasjon
- SkL skal arbeide for gode arbeidsbetingelser i etaten
- SkL skal påvirke beslutningstakerne

Det utarbeides årlige prioriterte tiltak for å nå styringsmålene. Tiltakene gjelder for hele organisasjonen, både sentralt og lokalt. De prioriterte tiltakene for 2012 er gruppert etter temaene i styringsdokumentet.

Generelt
Det er medlemmenes arbeidssituasjon som til enhver tid står sentralt i SkLs arbeid. Tiltakene viser hva SkL spesielt skal prioritere i 2012, i tillegg til den ordinære drift som bl.a. informasjon og medlemspleie. Tiltakene er ikke uttømmende da utviklingen i etaten og i omgivelsene for øvrig vil påvirke saker som SkL skal jobbe med. Påvirkning av etatens rammevilkår er også en kontinuerlig oppgave for SkL.

Som tjenestemannsorganisasjon er dyktige tillitsvalgte en bærebjelke for SkL. Tillitsvalgte skal opptre på en måte som inngir tillit hos medlemmene og arbeidsgiver. Det legges derfor stor vekt på opplæring av våre tillitsvalgte på alle nivå. SkLs kurstilbud er under kontinuerlig utvikling.

SkL skal gjennomføre følgende prioriterte tiltak i 2012:

Organisasjonen
- SkL skal øke markedsføringen av medlemsfordelene
- SkL skal utarbeide plan for vervearbeidet sentralt og lokalt
- SkL skal arrangere aktiviteter for nye medlemmer
- SkL skal arrangere SkL Ung-konferanse

Kompetanse
- SkL skal øve innflytelse på etatens kompetansehevings- og karriereutviklingstiltak
- SkL skal arbeide for kompetanseutvikling ved økt tverrfaglig samarbeid og hospitering
- SkL skal påvirke hva slags kompetanse etaten bør søke etter

Arbeidsmiljø
- SkL skal være pådriver for kontinuerlig forbedring av arbeidsmiljøet
- SkL skal arbeide for økt praktisk etterlevelse av IA-avtalen
- SkL skal bidra til økt nytteeffekt av medarbeiderundersøkelsen
- SkL skal arbeide for at etaten får bedre og mer stabile IT-systemer

Lønnspolitikk
- SkL skal arbeide for å identifisere og redusere uønskede lønnsforskjeller
- SkL skal arrangere medlemsmøter med tema lønn og utviklingssamtale
- SkL skal målrette kompetansehevingstiltak for tillitsvalgte på lønnsområdet

Personalpolitikk
- SkL skal arbeide for mer reell medbestemmelse i tråd med avtaleverket
- SkL skal arbeide for høyere verdsettelse av seniorer
- SkL skal arbeide for god ivaretakelse av de berørte i “Småkontorsaken”


Share Share Share

Medlem

Dette er YS fire krav til ny regjering om rettferdig omstilling

- Vi må sikre at omstillingen vi nå gjør av arbeidslivet blir rettferdig, og at den skjer på arbeidstakernes premisser. Derfor stiller YS helt konkrete krav til den regjeringen som skal styre landet de fire neste årene, sier YS-leder Erik Kollerud.

SkL ønsker flere med på laget!

Vervekampanje i perioden 1. september – 30. november.

 

 

YS på Arendalsuka: Politikerdebatt om funn i Arbeidslivsbarometeret

Hvordan utviklet arbeidslivet seg under koronapandemien? Og hva mener politikerne kunne vært gjort annerledes, hvis de kunne skru klokka tilbake?

SkL - Skatteetatens Landsforbund

Grønland 4
0188 Oslo

Denne siden benytter cookies

Vi bruker informasjonskapsler (cookies) for å støtte din brukererfaring. Ved å fortsette å bruke vårt nettsted, samtykker du til vår bruk av inforsjonskapsler. Detaljer

 

Tlf: 21 01 36 98
Epost: post@skl.no

 

Tlf: 21 01 36 98
Epost: post@skl.no

Utviklet av Imaker as