×

Ikke medlem?
Bli medlem her

×

- Reallønnsvekst for alle

- Årets lønnsoppgjør må bli et fornuftig oppgjør, men med rom for en reallønnsøkning for alle. Det uttaler YS-leder Tore Eugen Kvalheim.

Tekst og foto: Liv Hilde Hansen

- Jeg antar at også 2011 vil bli et fornuftig lønnsoppgjør, men jeg mener likevel det er rom for reallønnsøkning for alle, sier YS-lederen.

Torsdag avholdt YS sin inntektspolitiske konferanse, hvor representantskapet vedtok YS’ inntektspolitiske dokument for mellomoppgjøret 2011.

I sin gjennomgang for hovedlinjene for årets oppgjør viste YS-leder Tore Eugen Kvalheim til at lønnsveksten har avtatt de siste årene. Etter flere år med en vekst på fem til seks prosent var lønnsveksten betydelig lavere både i 2009 og 2010: 4,2 og 3,6 prosent.

Kombinasjonen av en relativt god lønnsvekst og perioder med lav prisvekst, har gitt økning i kjøpekraften for de fleste grupper.

Som en oppfølging av kravene fra YS-forbundene innenfor NHO-området, gjennomfører YS sine forhandlinger i privat sektor samordnet under mellomoppgjøret 2011.

Problematiske lederlønninger
- Mens den generelle lønnsveksten lå på litt under fire prosent for vanlige lønnsmottakere i 2010, økte lønningene med mellom ni og elleve prosent for administrerende direktører og personer med lederfunksjoner i varehandelen og finanstjenester, påpeker YS-lederen.

Også i de statseide selskapene økte ledernes lønn uforholdsmessig mye i 2010.

- Lederne i privat og offentlig sektor bør nå kjenne sin besøkelsestid og utvise samme moderasjon som de arbeidstakerne de er satt til å lede, sier Kvalheim.

Forsetter kampen for likelønn
Likelønn var et sentralt tema i fjorårets oppgjør, og YS mener arbeidet for likelønn må videreføres også i 2011.

- Det er avgjørende at de resultatene som er oppnådd ikke motvirkes, ved at andre grupper reiser krav om kompensasjon i årets oppgjør. Arbeidskonflikten i 2010 i Spekterområdet satte fokus på problemstillingen omkring arbeid av lik, eller tilsvarende karakter, og som utføres på tvers av sektorer, men med forskjellige vilkår, understreker han.

I følge TBU tjente kvinner i 2009 i gjennomsnitt 85,7 prosent av menns inntekt, dersom alle næringer ses under ett. Det er en fremgang på 0,4 prosentpoeng fra året før.

- Innsatsen for lik lønn for likt og sammenlignbart arbeid må fortsette. Verdien av de likelønnstilleggene som ble gitt i 2010 må videreføres og forsterkes ved årets mellomoppgjør, sier Kvalheim.

- Når TBU kommer med sin rapport etter inntektsoppgjørene for 2011 rundt 20. juni, vil vi vite om det skjedde en ytterligere tilnærming i fjor, både totalt og for de enkelte avtaleområder, påpeker han.

Dette er YS krav og forutsetninger for mellomoppgjøret 2011
• Frontfagsmodellen må fortsatt praktiseres, slik at den tar hensyn til utviklingen både for arbeidere og funksjonærer, slik TBU har lagt til rette for, og indirekte akseptert som prinsipp.

• Medlemmene får en rettmessig andel av verdiskapningen i bedriftene og i samfunnet.

• Toppledere i alle sektorer minimum viser den samme moderasjon som lønnstakerne generelt i samfunnet.

• Det gis tillegg i 2011 som gir en god reallønnsvekst for alle medlemsgrupper.

• Tidligere etterslep og skjevheter søkes rettet opp.

• Fortsatt og forsterket innsats for å oppnå lik lønn for arbeid av lik, eller tilsvarende karakter som utføres på tvers av sektorer, men med forskjellige vilkår. 

• Verdien av de likelønnstillegg som ble gitt i 2010 må videreføres ved mellomoppgjørene i 2011.

• Det skal ikke gis kompensasjon til enkeltgrupper som har til hensikt å gjenopprette tidligere, relative lønnsrelasjoner som følge av likelønnsoppgjør.

• Norges Bank må ta hensyn til situasjonen for konkurranseutsatt sektor og utsiktene til lavere prisvekst i sin rentesetting.

• Man søker å unngå ordninger som bidrar til å utstøte personer eller som virker som et stengsel fra deltagelse i arbeidslivet.


Share Share Share

Medlem

Dette er YS fire krav til ny regjering om rettferdig omstilling

- Vi må sikre at omstillingen vi nå gjør av arbeidslivet blir rettferdig, og at den skjer på arbeidstakernes premisser. Derfor stiller YS helt konkrete krav til den regjeringen som skal styre landet de fire neste årene, sier YS-leder Erik Kollerud.

SkL ønsker flere med på laget!

Vervekampanje i perioden 1. september – 30. november.

 

 

YS på Arendalsuka: Politikerdebatt om funn i Arbeidslivsbarometeret

Hvordan utviklet arbeidslivet seg under koronapandemien? Og hva mener politikerne kunne vært gjort annerledes, hvis de kunne skru klokka tilbake?

SkL - Skatteetatens Landsforbund

Grønland 4
0188 Oslo

Denne siden benytter cookies

Vi bruker informasjonskapsler (cookies) for å støtte din brukererfaring. Ved å fortsette å bruke vårt nettsted, samtykker du til vår bruk av inforsjonskapsler. Detaljer

 

Tlf: 21 01 36 98
Epost: post@skl.no

 

Tlf: 21 01 36 98
Epost: post@skl.no

Utviklet av Imaker as