×

Ikke medlem?
Bli medlem her

×

- Reallønnsvekst for alle

- Årets lønnsoppgjør må bli et fornuftig oppgjør, men med rom for en reallønnsøkning for alle. Det uttaler YS-leder Tore Eugen Kvalheim.

Tekst og foto: Liv Hilde Hansen

- Jeg antar at også 2011 vil bli et fornuftig lønnsoppgjør, men jeg mener likevel det er rom for reallønnsøkning for alle, sier YS-lederen.

Torsdag avholdt YS sin inntektspolitiske konferanse, hvor representantskapet vedtok YS’ inntektspolitiske dokument for mellomoppgjøret 2011.

I sin gjennomgang for hovedlinjene for årets oppgjør viste YS-leder Tore Eugen Kvalheim til at lønnsveksten har avtatt de siste årene. Etter flere år med en vekst på fem til seks prosent var lønnsveksten betydelig lavere både i 2009 og 2010: 4,2 og 3,6 prosent.

Kombinasjonen av en relativt god lønnsvekst og perioder med lav prisvekst, har gitt økning i kjøpekraften for de fleste grupper.

Som en oppfølging av kravene fra YS-forbundene innenfor NHO-området, gjennomfører YS sine forhandlinger i privat sektor samordnet under mellomoppgjøret 2011.

Problematiske lederlønninger
- Mens den generelle lønnsveksten lå på litt under fire prosent for vanlige lønnsmottakere i 2010, økte lønningene med mellom ni og elleve prosent for administrerende direktører og personer med lederfunksjoner i varehandelen og finanstjenester, påpeker YS-lederen.

Også i de statseide selskapene økte ledernes lønn uforholdsmessig mye i 2010.

- Lederne i privat og offentlig sektor bør nå kjenne sin besøkelsestid og utvise samme moderasjon som de arbeidstakerne de er satt til å lede, sier Kvalheim.

Forsetter kampen for likelønn
Likelønn var et sentralt tema i fjorårets oppgjør, og YS mener arbeidet for likelønn må videreføres også i 2011.

- Det er avgjørende at de resultatene som er oppnådd ikke motvirkes, ved at andre grupper reiser krav om kompensasjon i årets oppgjør. Arbeidskonflikten i 2010 i Spekterområdet satte fokus på problemstillingen omkring arbeid av lik, eller tilsvarende karakter, og som utføres på tvers av sektorer, men med forskjellige vilkår, understreker han.

I følge TBU tjente kvinner i 2009 i gjennomsnitt 85,7 prosent av menns inntekt, dersom alle næringer ses under ett. Det er en fremgang på 0,4 prosentpoeng fra året før.

- Innsatsen for lik lønn for likt og sammenlignbart arbeid må fortsette. Verdien av de likelønnstilleggene som ble gitt i 2010 må videreføres og forsterkes ved årets mellomoppgjør, sier Kvalheim.

- Når TBU kommer med sin rapport etter inntektsoppgjørene for 2011 rundt 20. juni, vil vi vite om det skjedde en ytterligere tilnærming i fjor, både totalt og for de enkelte avtaleområder, påpeker han.

Dette er YS krav og forutsetninger for mellomoppgjøret 2011
• Frontfagsmodellen må fortsatt praktiseres, slik at den tar hensyn til utviklingen både for arbeidere og funksjonærer, slik TBU har lagt til rette for, og indirekte akseptert som prinsipp.

• Medlemmene får en rettmessig andel av verdiskapningen i bedriftene og i samfunnet.

• Toppledere i alle sektorer minimum viser den samme moderasjon som lønnstakerne generelt i samfunnet.

• Det gis tillegg i 2011 som gir en god reallønnsvekst for alle medlemsgrupper.

• Tidligere etterslep og skjevheter søkes rettet opp.

• Fortsatt og forsterket innsats for å oppnå lik lønn for arbeid av lik, eller tilsvarende karakter som utføres på tvers av sektorer, men med forskjellige vilkår. 

• Verdien av de likelønnstillegg som ble gitt i 2010 må videreføres ved mellomoppgjørene i 2011.

• Det skal ikke gis kompensasjon til enkeltgrupper som har til hensikt å gjenopprette tidligere, relative lønnsrelasjoner som følge av likelønnsoppgjør.

• Norges Bank må ta hensyn til situasjonen for konkurranseutsatt sektor og utsiktene til lavere prisvekst i sin rentesetting.

• Man søker å unngå ordninger som bidrar til å utstøte personer eller som virker som et stengsel fra deltagelse i arbeidslivet.


Share Share Share

Medlem

Vinnere av ipad og høyttaler

SkL har i høst hatt vervekampanje. Nå kan vi endelig avsløre heldige vinnere av ipad og høyttaler.

SkL blir en del av Delta

Etter et vellykket prøveår har et enstemmig landsstyre i SkL besluttet å bli en selvstendig organisasjon i Delta.

Hans-Erik Skjæggerud ny YS-leder

YS-kongressen valgte i dag Hans-Erik Skjæggerud til ny leder.
Lizzie Ruud Thorkildsen er valgt som ny nestleder.

SkL - Skatteetatens Landsforbund

Lakkegata 23
0187 Oslo
Kart

Denne siden benytter cookies

Vi bruker informasjonskapsler (cookies) for å støtte din brukererfaring. Ved å fortsette å bruke vårt nettsted, samtykker du til vår bruk av inforsjonskapsler. Detaljer

 

Tlf: 21 01 36 98
Epost: post@skl.no

 

Tlf: 21 01 36 98
Epost: post@skl.no

Utviklet av Imaker as