×

Ikke medlem?
Bli medlem her

×

Nytt debatthefte fra YS om inntekstoppgjøret 2012

- I den turbulente økonomiske situasjonen som preger USA og en del europeiske land har norsk økonomi vist seg å være robust. Det er grunn til å tro at den norske forhandlingsmodellen er en viktig del av forklaringen, sier YS-leder Tore Eugen Kvalheim i forordet til debattheftet om inntektsoppgjøret 2012.

Foto: Erik Norrud

- Fagforeningenes kjernevirksomhet er å ivareta medlemmenes lønns- og arbeidsvilkår. Dette er de behovene som gjør at arbeidstakerne organiserer seg. Da må vi være i takt med utviklingen medlemmene ønsker, sier Kvalheim, som mener debatt er nødvendig for å gjøre norsk arbeidsliv enda bedre og for å vite i hvilken retning YS-medlemmene ønsker at vi går.

- En debatt om den norske forhandlingsmodellen forutsetter god forståelse for hvordan det økonomiske systemet virker. Frontfagsmodellen har i lang tid bidratt til at arbeidstakerenn har fått
en god reallønnsutvikling. Å utfordre frontfagsmodellen må derfor skje gjennom nøye gjennomtenkte vurderinger av hva vi oppnår med dagens system, og konsekvensene av å eventuelt forlate det.

- Både i den turbulente økonomiske situasjonen som preger USA og en del europeiske land og under finanskrisen i 2008, har norsk økonomi vist seg å være robust. Det er grunn til å tro at forhandlingsmodellen er en viktig del av forklaringen. YS og YS-forbundene opplever økt press på arbeidstidsordningene. Mange tar til orde for at dagens bestemmelser i arbeidsmiljøloven er for rigide. Andre ser på praktiseringen av lov- og avtaleverk som en utfordring. Også mange av våre egne medlemmer vil organisere arbeidstiden annerledes enn før. YS ønsker debatten velkommen, men hensynet til arbeidstakerne vil alltid komme først.

- Hvert enkelt YS-medlem har en unik kompetanse i sin jobb. God og riktig kompetanse er og vil være avgjørende i morgendagens arbeidsliv. Ved siden av skolen er arbeidsplassen den viktigste arenaen for utvikling av kompetanse – gjennom læring på arbeidsplassen og gjennom etter- og videreutdanning. Alle former for kompetanse må verdsettes. Og det må utvikles systemer som anerkjenner læring i arbeidslivet på en bedre måte, sier YS-lederen.

YS håper debattheftet kan gi innspill til gode diskusjoner, lokalt og sentralt. Ved å ha gjennomtenkte standpunkter og foreta bevisste valg, kan vi være med å påvirke utviklingen av morgendagens
arbeidsliv. Bruk tid til å diskutere! YS utvikler seg gjennom at du engasjerer deg!


Share Share Share

Medlem

Dette er YS fire krav til ny regjering om rettferdig omstilling

- Vi må sikre at omstillingen vi nå gjør av arbeidslivet blir rettferdig, og at den skjer på arbeidstakernes premisser. Derfor stiller YS helt konkrete krav til den regjeringen som skal styre landet de fire neste årene, sier YS-leder Erik Kollerud.

SkL ønsker flere med på laget!

Vervekampanje i perioden 1. september – 30. november.

 

 

YS på Arendalsuka: Politikerdebatt om funn i Arbeidslivsbarometeret

Hvordan utviklet arbeidslivet seg under koronapandemien? Og hva mener politikerne kunne vært gjort annerledes, hvis de kunne skru klokka tilbake?

SkL - Skatteetatens Landsforbund

Grønland 4
0188 Oslo

Denne siden benytter cookies

Vi bruker informasjonskapsler (cookies) for å støtte din brukererfaring. Ved å fortsette å bruke vårt nettsted, samtykker du til vår bruk av inforsjonskapsler. Detaljer

 

Tlf: 21 01 36 98
Epost: post@skl.no

 

Tlf: 21 01 36 98
Epost: post@skl.no

Utviklet av Imaker as