×

Ikke medlem?
Bli medlem her

×

Nytt debatthefte fra YS om inntekstoppgjøret 2012

- I den turbulente økonomiske situasjonen som preger USA og en del europeiske land har norsk økonomi vist seg å være robust. Det er grunn til å tro at den norske forhandlingsmodellen er en viktig del av forklaringen, sier YS-leder Tore Eugen Kvalheim i forordet til debattheftet om inntektsoppgjøret 2012.

Foto: Erik Norrud

- Fagforeningenes kjernevirksomhet er å ivareta medlemmenes lønns- og arbeidsvilkår. Dette er de behovene som gjør at arbeidstakerne organiserer seg. Da må vi være i takt med utviklingen medlemmene ønsker, sier Kvalheim, som mener debatt er nødvendig for å gjøre norsk arbeidsliv enda bedre og for å vite i hvilken retning YS-medlemmene ønsker at vi går.

- En debatt om den norske forhandlingsmodellen forutsetter god forståelse for hvordan det økonomiske systemet virker. Frontfagsmodellen har i lang tid bidratt til at arbeidstakerenn har fått
en god reallønnsutvikling. Å utfordre frontfagsmodellen må derfor skje gjennom nøye gjennomtenkte vurderinger av hva vi oppnår med dagens system, og konsekvensene av å eventuelt forlate det.

- Både i den turbulente økonomiske situasjonen som preger USA og en del europeiske land og under finanskrisen i 2008, har norsk økonomi vist seg å være robust. Det er grunn til å tro at forhandlingsmodellen er en viktig del av forklaringen. YS og YS-forbundene opplever økt press på arbeidstidsordningene. Mange tar til orde for at dagens bestemmelser i arbeidsmiljøloven er for rigide. Andre ser på praktiseringen av lov- og avtaleverk som en utfordring. Også mange av våre egne medlemmer vil organisere arbeidstiden annerledes enn før. YS ønsker debatten velkommen, men hensynet til arbeidstakerne vil alltid komme først.

- Hvert enkelt YS-medlem har en unik kompetanse i sin jobb. God og riktig kompetanse er og vil være avgjørende i morgendagens arbeidsliv. Ved siden av skolen er arbeidsplassen den viktigste arenaen for utvikling av kompetanse – gjennom læring på arbeidsplassen og gjennom etter- og videreutdanning. Alle former for kompetanse må verdsettes. Og det må utvikles systemer som anerkjenner læring i arbeidslivet på en bedre måte, sier YS-lederen.

YS håper debattheftet kan gi innspill til gode diskusjoner, lokalt og sentralt. Ved å ha gjennomtenkte standpunkter og foreta bevisste valg, kan vi være med å påvirke utviklingen av morgendagens
arbeidsliv. Bruk tid til å diskutere! YS utvikler seg gjennom at du engasjerer deg!


Share Share Share

Medlem

SkL blir større og sterkere i Skatteetaten - og samarbeidet med Delta kan nå bli til noe mer

I arbeidet med å videreutvikle samarbeidet mellom SkL og Delta er anbefalingen til arbeidsgruppen at SkL går inn i Delta som en selvstendig organisasjon fra januar 2022. Det er SkLs landsmøte som eventuelt vil ta den beslutningen i løpet av 2021. Dersom de sier ja, vil 2022 være et prøveår før en endelig løsning blir fra 2023. 

Billån for SkL-medlemmer

Ønsker DU deg ny bil til jul? Hos Nordea får du som SkL-medlem et ekstra godt tilbud med lav rente på billånet, fra 2,85% nom. rente!

 
What do you want to do ?
New mail

YS’ likestillingspris 2020 går til Norske Kvinners Sanitetsforening for deres arbeid med kvinnehelse

- Norske Kvinners Sanitetsforening (NKS) har bidratt til forskning på kvinners helse i over 50 år. Arbeidsmetoden har hele tiden vært enkel og effektiv: Å drive samfunnsopplysning om det konkrete behovet og å samle inn midler for å dekke det, sier Hans-Erik Skjæggerud, juryleder for YS’ likestillingspris.

SkL - Skatteetatens Landsforbund

Grønland 4
0188 Oslo

Denne siden benytter cookies

Vi bruker informasjonskapsler (cookies) for å støtte din brukererfaring. Ved å fortsette å bruke vårt nettsted, samtykker du til vår bruk av inforsjonskapsler. Detaljer

 

Tlf: 21 01 36 98
Epost: post@skl.no

 

Tlf: 21 01 36 98
Epost: post@skl.no

Utviklet av Imaker as