×

Ikke medlem?
Bli medlem her

×

- Fornuftig balanse mellom arbeidslinje og uførestønad

YS mener Regjeringen tar sikte på en fornuftig balanse mellom arbeidslinja og størrelsen og innretningen på uførestønaden. - Det er viktig at uføregraden opprettholdes uavhengig av inntekt i tillegg til uførestønaden. Nivået på uføreytelsen legges på 66 prosent av den inntekten en hadde de siste årene før en ble ufør. Dette er tilfredsstillende, sier YS-lederen.


Foto: Erik Norrud

- YS har vært opptatt av at overgangen fra uføreytelse til alderspensjon ikke gir en sterk nedgang i utbetalingen for den enkelte. Levealdersjusteringen av alderspensjonen for uføre blir lavere enn for arbeidsføre. Uføre har ikke samme mulighet som arbeidsføre til å jobbe lenger for å motvirke effekten av levealdersjusteringen, forklarer YS-leder Tore Eugen Kvalheim.
 
Hovedelementene i den nye uførestønaden er:

 • Det innføres et fribeløp på 30 000 kroner. Dette tilsvarer 40 prosent av grunnbeløpet i Folketrygden (G) og gjelder lønnsinntekt en kan ha uavkortet ved siden av stønaden. Inntekt utover dette avkortes med rundt 35 prosent. For eksempel vil en lønnsinntekt ved siden av uførestønaden på 130 000 kroner gi avkorting i uføreytelsen på rundt 33 000 kroner.
   
 • Uførestønaden beregnes som 66 prosent av tidligere inntekt, inntil 6 ganger G. Inntekstgrunnlaget beregnes ut fra gjennomsnittlig inntekt de tre beste av de fem siste årene før uføretidspunktet.
   
 • Uførestønaden skal reguleres i samsvar med økningen i grunnbeløpet i Folketrygden og skattlegges som lønn. Bruttoytelsene økes i forhold til dagens uførepensjon for å kompensere for økt skatt.
   
 • Alderspensjon for uføre fastsettes ved 67 års alder. Opptjeningen av pensjonsrettigheter stoppes imidlertid ved fylte 62 år.
   
 • Barnetillegget beholdes. Dette ligger på rundt 30 000 kroner for hvert barn under 18 år som ikke har egen inntekt.
   
 • Regelverket for unge uføre beholdes uten store endringer.
   
 • Endringene i uførestønaden innføres fra 2015. Det blir overgangsordninger for de som allerede er uføre i 2015.


For mer informasjon kontakt:
YS-leder Tore Eugen Kvalheim, tlf: 92 42 57 88
Politisk rådgiver Marit Momrak Wright, tlf. 91 88 11 92


Share Share Share

Medlem

SkL blir større og sterkere i Skatteetaten - og samarbeidet med Delta kan nå bli til noe mer

I arbeidet med å videreutvikle samarbeidet mellom SkL og Delta er anbefalingen til arbeidsgruppen at SkL går inn i Delta som en selvstendig organisasjon fra januar 2022. Det er SkLs landsmøte som eventuelt vil ta den beslutningen i løpet av 2021. Dersom de sier ja, vil 2022 være et prøveår før en endelig løsning blir fra 2023. 

Billån for SkL-medlemmer

Ønsker DU deg ny bil til jul? Hos Nordea får du som SkL-medlem et ekstra godt tilbud med lav rente på billånet, fra 2,85% nom. rente!

 
What do you want to do ?
New mail

YS’ likestillingspris 2020 går til Norske Kvinners Sanitetsforening for deres arbeid med kvinnehelse

- Norske Kvinners Sanitetsforening (NKS) har bidratt til forskning på kvinners helse i over 50 år. Arbeidsmetoden har hele tiden vært enkel og effektiv: Å drive samfunnsopplysning om det konkrete behovet og å samle inn midler for å dekke det, sier Hans-Erik Skjæggerud, juryleder for YS’ likestillingspris.

SkL - Skatteetatens Landsforbund

Grønland 4
0188 Oslo

Denne siden benytter cookies

Vi bruker informasjonskapsler (cookies) for å støtte din brukererfaring. Ved å fortsette å bruke vårt nettsted, samtykker du til vår bruk av inforsjonskapsler. Detaljer

 

Tlf: 21 01 36 98
Epost: post@skl.no

 

Tlf: 21 01 36 98
Epost: post@skl.no

Utviklet av Imaker as