×

Ikke medlem?
Bli medlem her

×

Enighet i trygdeoppgjøret

Alderspensjonene øker med 3,94 prosent fra 1. mai 2011. - Trygdeoppgjøret sikrer flertallet av pensjonistene en god inntektsutvikling også i 2011, sier YS-lederen.

Foto: Erik Norrud

YS-lederen sier han er  fornøyd med at det ble oppnådd enighet med Staten.

- Reguleringen 1. mai 2011 sikrer dermed økt kjøpekraft for det store flertallet av alderspensjonister i denne perioden. Den tredjedelen av pensjonistene som i år får skatteøkning på grunn av de nye skattereglene for pensjonsinntekter, vil imidlertid i hovedsak få redusert kjøpekraft, selv etter reguleringen, sier Kvalheim.

Årets trygdeoppgjør er det første som gjennomføres etter de nye reglene for regulering av grunnbeløpet (G) og alderspensjon fra folketrygden, vedtatt gjennom pensjonsreformen. Løpende alderspensjoner, det vil si pensjoner som allerede er under utbetaling, skal reguleres med lønnsveksten for de yrkesaktive og deretter fratrekkes 0,75 prosent.

Grunnbeløpet, uførepensjon og alderspensjon under opptjening skal reguleres fullt ut i samsvar med lønnsveksten for de yrkesaktive. Dette vil si i samsvar med G-reguleringen kjent fra tidligere år.

Partene er også enige om at årsveksten i G, som skal ligge til grunn for reguleringen fra 1. mai 2011, fastsettes til 4,4 prosent. Økningen fra 1. mai 2011 er fastsatt på bakgrunn av følgende faktorer: Etterslepet fra fjorårets trygdeoppgjør i forhold de yrkesaktive på 0,5 prosentpoeng, en forventet lønnsvekst i inneværende år på 3,9 prosent, samt virkningen av fjoråret oppgjør for de fire første månedene i 2011 (overhenget).

Regulering av grunnbeløpet
Grunnbeløpet øker med 4,73 prosent fra 75 641 til 79 216 kroner. Dette er en økning på 3 575 kroner fra 1. mai 2011. Uførepensjonister og andre som får sine ytelser regulert gjennom grunnbeløpet, får fra samme dato en inntektsøkning på 4,73 prosent. Alderspensjon under opptjening oppreguleres fra samme dato, med 4,73 prosent.
 
Regulering av løpende pensjoner

Alderspensjonister får en økning i pensjonen i tråd med nye beregningsregler fra 1. mai 2011 på 3,94 prosent. Prisstigningen i perioden frem til 1. mai 2012 kan til sammenligning anslås til om lag 2 prosent.  

Regulering av satsene for minste pensjonsnivå: Satsene for minste pensjonsnivå for alderspensjonister øker med 4,21 prosent fra 1. mai 2011. Høy sats (enslig pensjonist) øker til 157 639 kroner, ordinær sats øker til 145 822 kroner og lav sats øker til 125 338 kroner.

Drøftingene i trygdeoppgjøret foregår mellom Arbeidsdepartementet og organisasjonene Pensjonistforbundet, Funksjonshemmedes Fellesorganisasjon (FFO), Samarbeidsforumet av funksjonshemmedes organisasjoner (SAFO), LO, Yrkesorganisasjonenes Sentralforbund (YS), Unio og Akademikerne.

For mer informasjon, kontakt:
YS-leder Tore Eugen Kvalheim, tlf: 92 42 57 88
Sjeføkonom Bjørn Tore Stølen, tlf: 90 19 87 08
 


Share Share Share

Medlem

SkL blir større og sterkere i Skatteetaten - og samarbeidet med Delta kan nå bli til noe mer

I arbeidet med å videreutvikle samarbeidet mellom SkL og Delta er anbefalingen til arbeidsgruppen at SkL går inn i Delta som en selvstendig organisasjon fra januar 2022. Det er SkLs landsmøte som eventuelt vil ta den beslutningen i løpet av 2021. Dersom de sier ja, vil 2022 være et prøveår før en endelig løsning blir fra 2023. 

Billån for SkL-medlemmer

Ønsker DU deg ny bil til jul? Hos Nordea får du som SkL-medlem et ekstra godt tilbud med lav rente på billånet, fra 2,85% nom. rente!

 
What do you want to do ?
New mail

YS’ likestillingspris 2020 går til Norske Kvinners Sanitetsforening for deres arbeid med kvinnehelse

- Norske Kvinners Sanitetsforening (NKS) har bidratt til forskning på kvinners helse i over 50 år. Arbeidsmetoden har hele tiden vært enkel og effektiv: Å drive samfunnsopplysning om det konkrete behovet og å samle inn midler for å dekke det, sier Hans-Erik Skjæggerud, juryleder for YS’ likestillingspris.

SkL - Skatteetatens Landsforbund

Grønland 4
0188 Oslo

Denne siden benytter cookies

Vi bruker informasjonskapsler (cookies) for å støtte din brukererfaring. Ved å fortsette å bruke vårt nettsted, samtykker du til vår bruk av inforsjonskapsler. Detaljer

 

Tlf: 21 01 36 98
Epost: post@skl.no

 

Tlf: 21 01 36 98
Epost: post@skl.no

Utviklet av Imaker as