×

Ikke medlem?
Bli medlem her

×

86 tiltak for likestilling

Denne uken presenterte Regjeringen handlingsplanen "Likestilling 2014". Planen inneholder 86 tiltak for å fremme likestilling mellom kjønnene.

Foto: Liv Hilde Hansen

Av Hege Herø, seniorrådgiver og   fagansvarlig for YS' likestillingspolitikk

Sett fra YS' ståsted er det mye bra i handlingsplanen.

Vi er spesielt glade for at Regjeringen følger opp spørsmålet om nødvendigheten av åpenhet rundt lønn. Dersom lokale tillitsvalgte skal kunne bidra aktivt i likelønnsarbeidet, er de avhengige av et godt faktagrunnlag. Handlingsplanen inneholder to viktige forslag om dette:

57. Åpenhet om lønn: Regjeringen vil legge fram forslag om at det skal utarbeides lønnsstatistikk fordelt på kjønn og stillingsgrupper på virksomhetsnivå.

58. Opplysningsplikt om lønn: Regjeringen vil legge fram forslag om å pålegge arbeidsgivere en plikt til å opplyse om lønn ved mistanke om lønnsdiskriminering.


For å styrke arbeidet for likestilling i arbeidslivet er det også nødvendig å få bedre kunnskaper om det kjønnsdelte arbeidsmarkedet, siden Norge på dette området er blant de dårligste i Europa.

54. Kartlegging av det kjønnsdelte arbeidslivet: Regjeringen vil finansiere en kartleggingsanalyse av det kjønnsdelte arbeidsmarkedet. Analysen skal kartlegge fordelingen av kvinner og menn på yrker, stillingsnivå, næring, arbeidstid og sektor. (BLD).

Dessuten vet vi at den store utfordringen for unge kvinner og menn er å få arbeids- og familielivet til å fungere godt sammen. YS tror derfor at dette forslaget kan være et spennende tiltak:

37. Livsfasesamtalen: Regjeringen vil sammen med partene i arbeidslivet vurdere å utvikle en mal for en livsfasesamtale mellom vordende fedre og mødre og deres nærmeste overordnede. Målet med samtalen er å sette i gang refleksjon rundt hvordan balansere jobb og familie, og å informere om rettigheter og muligheter. (BLD).

Og sist, men ikke minst: I et internasjonalt arbeidslivsperspektiv er dette tiltaket svært viktig:

82. Anstendig arbeid: Målrettet støtte til anstendig arbeid, med fokus på støtte til og oppfølging av ILOs handlingsplan for likestilling for perioden 2010–2015.

Regjeringens pressemelding finner du her og selve handlingsplanen her.
 


Share Share Share

Medlem

SkL blir større og sterkere i Skatteetaten - og samarbeidet med Delta kan nå bli til noe mer

I arbeidet med å videreutvikle samarbeidet mellom SkL og Delta er anbefalingen til arbeidsgruppen at SkL går inn i Delta som en selvstendig organisasjon fra januar 2022. Det er SkLs landsmøte som eventuelt vil ta den beslutningen i løpet av 2021. Dersom de sier ja, vil 2022 være et prøveår før en endelig løsning blir fra 2023. 

Billån for SkL-medlemmer

Ønsker DU deg ny bil til jul? Hos Nordea får du som SkL-medlem et ekstra godt tilbud med lav rente på billånet, fra 2,85% nom. rente!

 
What do you want to do ?
New mail

YS’ likestillingspris 2020 går til Norske Kvinners Sanitetsforening for deres arbeid med kvinnehelse

- Norske Kvinners Sanitetsforening (NKS) har bidratt til forskning på kvinners helse i over 50 år. Arbeidsmetoden har hele tiden vært enkel og effektiv: Å drive samfunnsopplysning om det konkrete behovet og å samle inn midler for å dekke det, sier Hans-Erik Skjæggerud, juryleder for YS’ likestillingspris.

SkL - Skatteetatens Landsforbund

Grønland 4
0188 Oslo

Denne siden benytter cookies

Vi bruker informasjonskapsler (cookies) for å støtte din brukererfaring. Ved å fortsette å bruke vårt nettsted, samtykker du til vår bruk av inforsjonskapsler. Detaljer

 

Tlf: 21 01 36 98
Epost: post@skl.no

 

Tlf: 21 01 36 98
Epost: post@skl.no

Utviklet av Imaker as