×

Ikke medlem?
Bli medlem her

×

Nyhetsarkiv 2011

AMEX for YS-medlemmer

Sammen med DnB NOR kan YS nå tilby reiselystne YS-medlemmer American Express Classic. Kortet gir rabatter over hele verden.

86 tiltak for likestilling

Denne uken presenterte Regjeringen handlingsplanen "Likestilling 2014". Planen inneholder 86 tiltak for å fremme likestilling mellom kjønnene.

Nytt debatthefte fra YS om inntekstoppgjøret 2012

- I den turbulente økonomiske situasjonen som preger USA og en del europeiske land har norsk økonomi vist seg å være robust. Det er grunn til å tro at den norske forhandlingsmodellen er en viktig del av forklaringen, sier YS-leder Tore Eugen Kvalheim i forordet til debattheftet om inntektsoppgjøret 2012.

Viktige saker behandles på landsstyremøtet

En av oppgavene til landsstyret er å legge premisser for hva SkL skal arbeide med. Prioriterte tiltak for kommende år skapte diskusjon i forsamlingen, men ble enstemmig vedtatt. Dirigentene Rolf Lillerovde og Mona Kristoffersen holdt god orden på diskusjonen.

SkLs landsstyremøte har startet

Årets landsstyremøte avholdes på Sundvollen hotell 2 - 4. November. I tillegg til de formelle sakene, er det satt av tid til andre organisasjonsmessige tema. Etatens utfordringer og neste års lønnsoppgjør er også på dagsorden.

55 skattekontor legges ned

70 skattekontor med under fem ansatte var i målgruppen for nedleggelse. Kun 15 av disse vil bestå etter 31.12.2012. Det var beslutningen til skattedirektøren i går. Nå er det viktig å ta vare på de som arbeider på kontorer som skal legges ned, sier SkLs leder Ragnar Grina.


YS-lederen: - Moderasjon beskytter norsk verdiskaping

- Ved å gjennomføre et moderat lønnsoppgjør neste år, beskytter vi norsk verdiskaping og er solidariske med de som nå har størst risiko for å miste jobben. Men viser vi moderasjon, forventer vi det enda sterkere fra lederne, sa YS-leder Tore Eugen Kvalheim da han åpnet YS-konferansen i dag.

YS Arbeidslivsbarometer: Høy utdanning og inntekt gir mest misnøye

De som har høyest utdanning og høyest inntekt har størst risiko for å være misfornøyd med jobben, viser tall fra Arbeidslivsbarometeret 2011.

Likestillingspris til Aden

YS' likestillingspris 2011 tildeles Amal Aden for hennes modige innsats som varsler. Aden får overrakt prisen under YS-konferansen i dag.

YS er samarbeidspartner også under TV-aksjonen 2011

YS er samarbeidspartner med Norsk Folkehjelp under årets TV-aksjon søndag 23. oktober. - Dette er et konkret resultat av YS' mål om å ta samfunnsansvar, sier YS-leder Tore Eugen Kvalheim og oppfordrer alle YS-medlemmer om å stille som bøssebærere.

YS-lederen om Ryanair:- Nå må statsministeren rydde opp

Kabinansatte i Ryanair, bosatt i Norge, har lavere lønn enn en minstepensjonist. Dette kom frem i et innslag i NRK Dagsrevyen tirsdag. - Det er uakseptabelt at Regjeringen sitter rolig og ser på dette, og endatil støtter opp om Ryanair, sier YS-leder Tore Eugen Kvalheim og ber Jens Stoltenberg rydde opp.

SkL SITS Grimstad på seminar i Wroclaw

Lønn, arbeidsmiljø og annet avtaleverk var tema da SkL-medlemmer i SITS Grimstad var samlet til seminar i Wroclaw, Polen, denne uken. Stort engasjement, spørsmål og diskusjoner kjennetegnet forsamlingen.


Strategi og planer på YS Stats plankonferanse

YS Stat avholdt sin årlige plankonferanse forrige uke. Strategi og planer for kommende år ble diskutert. SkL var sterkt representert ved leder Ragnar Grina, leder av YS Stats konfliktutvalg Jens Chr. Batt og representant for YS Ung Kaleem Ahmed.

Småkontor på dagsorden for SkLs tillitsvalgte

Nedlegging av små skattekontor var tema på samlingen for regionale tillitsvalgte i SkL torsdag 18. august. Prosessen ute i regionene er i full gang og ulike spørsmål og problemstillinger ble tatt opp. Ikke minst var mulighetene for de som er berørt et viktig tema.

- Dette er en ufattelig tragedie som rammer hele nasjonen

- Dette er en trist dag for hele landet. Våre tanker nå går først og fremst til familiene til de omkomne. Til familiene til de flotte ungdommene som var på AUFs sommerleir på Utøya. Og til de pårørende til de menneskene som var på jobb i, eller befant seg i nærheten av regjeringskvartalet, uttaler YS-lederen.


YS på Skeive dager

- Folk langs paraderuten sa det betyr mye at YS var representert, sier YS-leder Tore Eugen Kvalheim, som var med og gikk i tog under Skeive dager i juni.

Nedleggingstruet skattekontor får SkL-besøk

Skattekontoret i Vågsøy står i fare for å bli lagt ned som følge av Skatteetatens fullmakt til å legge ned små skattekontor. SkL har i lang tid arbeidet overfor politikere lokalt og sentralt. Her er SkLs leder Ragnar Grina (t.h.) i samtale med ordføreren i Vågsøy, Roger Silden.

Få det du har krav på i sommerjobben!

I Norge har vi ikke lovbestemmelser om lønn, heller ikke lovbestemt minstelønn. Lønnen må avtales, enten i en tariffavtale eller mellom deg og arbeidsgiver. Dette sier Johan Lindström, YS Ung leder.

Miljøprosjekt fornyer Skattedirektoratets lokaler på Helsfyr

Høyblokkene på Helsfyr skal strippes ned til grunnen og rehabiliteres som et av Norges mest miljøvennlige rehabiliterte kontorbygg med passivhusstandard og tilnærming mot energiklasse A.

- Fornuftig balanse mellom arbeidslinje og uførestønad

YS mener Regjeringen tar sikte på en fornuftig balanse mellom arbeidslinja og størrelsen og innretningen på uførestønaden. - Det er viktig at uføregraden opprettholdes uavhengig av inntekt i tillegg til uførestønaden. Nivået på uføreytelsen legges på 66 prosent av den inntekten en hadde de siste årene før en ble ufør. Dette er tilfredsstillende, sier YS-lederen.

Enighet i trygdeoppgjøret

Alderspensjonene øker med 3,94 prosent fra 1. mai 2011. - Trygdeoppgjøret sikrer flertallet av pensjonistene en god inntektsutvikling også i 2011, sier YS-lederen.

YS-leder Kvalheim: - Frp vil rasere opparbeidede rettigheter

- Forslaget fra Frp om å endre arbeidstids- bestemmelsene vil rasere både arbeidsmiljøloven og rettigheter vi har brukt mange år på å opparbeide. YS tar skarp avstand fra utspillet, sier YS-leder Tore Eugen Kvalheim. Frp tar blant annet til orde for å øke den ukentlige arbeidstiden til 40 timer og at det skal gis generell adgang til 400 timer overtid i året.

God løsning i staten

Partene i staten kom fram til et forhandlingsresultat flere timer før fristen gikk ut. Hovedkravet om forbedret kjøpekraft for alle er innfridd. Likelønnsprofilen er også videreført. Resultatet ble en ramme på om lag fire prosent som vil hindre at lønnsforskjellen mellom statlig og privat sektor øker ytterligere.

YS Stat: Krever reallønnsutvikling for alle i staten

YS Stat, LO Stat og Unio leverte i dag kravene i årets tariffoppgjør og krever at alle statsansatte ivaretar sin reallønnsutvikling. - Det bør hovedsakelig skje gjennom et generelt tillegg, med en innretning basert på en kombinasjon av kroner- og prosenttillegg, sier Pål N. Arnesen, leder for YS Stat.

Gunstige medlemsfordeler i Gjensidige

Nye og gunstige bank- og forsikringsordninger ble presentert på SkL konferansen. Her er det penger å spare!

SkL konferansen i strålende Lofotsol

Hva kan tillitsvalgte lære av hverandre? Erfaringsutveksling er viktig for inspirasjon og kompetanseheving.
 

SkL konferansen i gang

SkL konferansen er i år fra 4 - 6. april i Svolvær. Tillitsvalgte fra alle SkLs avdelinger er på plass for å diskutere viktige spørsmål i etaten, samt å få litt organisasjonsfaglig påfyll.


Stort engasjement på SkL Ung-konferanse

SkL Ung arrangerte sin årskonferanse i Riga 20.-23. mars. SkLs og YS' arbeid for unge, lønn og belønning, arbeidsmiljø og SOL var noen av temaene på konferansen. Arbeidssituasjonen i etaten generelt, og for unge spesielt, ble også tatt opp.

Snart eksamen i YS Stat

Om få dager går tretti studenter opp til eksamen i tariff og personaljuss. Det skjer i forbindelse med YS Stats opplæring av topptillitsvalgte. SkLs deltaker, Kaare Seeberg Sidselrud, ble den heldige vinner av en iPad i forbindelse med avslutningen av kurset.

Nytt styre i SkL sør

Maria Aasland ble valgt til ny leder i SkL sør på årskonferansen i Kristiansand denne uken. Også i år var konferansen lagt til samme tid og sted som ledersamlingen i regionen. Direktørene stilte sporty opp både i og utenfor den formelle møtearenaen.


Nytt styre i SkL Midt-Norge

Ny beskatningsprosess, målbilde og småkontor var noen av temaene på SkL Midt-Norges årskonferanse på Ørland 10.-11. mars. På selve årsmøtet ble Jan Olav Rødal gjenvalgt som leder og regiontillitsvalgt.

Nytt styre i SkL SKD-SITS

Det ble gjenvalg på leder og hovedtillitsvalgt da SkL SKD-SITS arrangerte årsmøte/medlemsmøte 14. mars. Tema på medlemsmøtet var bl.a. omorganisering av SITS og nye lokaler på Tøyen.
 

Nytt styre i SkL øst

Foredrag av Jørgen Skavlan og paneldebatt om Skatteetatens samfunnsoppdrag, var noe av innholdet på SkL øst sin årskonferanse 7. mars. Dagen ble avsluttet med årsmøte hvor nytt styre ble valgt.
    


Nytt styre i SkL Nord

Nedleggelse av små skattekontor og tillitsvalgtes rolle var hovedtema på SkL Nords årskonferanse 22.-23. februar. I tillegg avholdt de årsmøte hvor nytt styre ble valgt.

- Reallønnsvekst for alle

- Årets lønnsoppgjør må bli et fornuftig oppgjør, men med rom for en reallønnsøkning for alle. Det uttaler YS-leder Tore Eugen Kvalheim.

YS' inntektspolitikk 2011

- Vi må fortsatt holde en stram finanspolitikk, sa finansminister Sigbjørn Johnsen da han innledet under YS’ inntektspolitiske konferanse.

Tore Eugen Kvalheim: - Samtlige ledere må vise moderasjon

Mens lederne i de fleste andre bransjer viste moderasjon i fjor, økte lederlønningene mye i både varehandel, finans og statseide foretak. - Skal vi klare å demme opp for en rask renteøkning, må lederne i alle bransjer vise tilbakeholdenhet, sier YS-leder Tore Eugen Kvalheim i en kommentar til dagens rapport fra TBU.

Nye tillitsvalgte på SkLs grunnkurs

SkLs Trinn 1, grunnkurs for tillitsvalgte, ble arrangert på Gardermoen 1.-3. februar. Både nye tillitsvalgte og potensielle tillitsvalgte fikk en innføring i lover, avtaler og hva rollen som tillitsvalgt innebærer.

Samlet YS starter prosess om pensjon i offentlig sektor

- Et samlet YS setter nå i gang et internt arbeid med å sikre en konkurransedyktig, offentlig tjenestepensjon også for årskullene født etter 1958. Målet er en samlet fagbevegelse, som kan forme en tjenestepensjon som er bra for alle ansatte i offentlig sektor. Det sier Gunn Olander, leder i YS Kommune, og Pål N. Arnesen, leder i YS Stat.


Medlemsmøter i Molde og i Ålesund

I forbindelse med sentralstyremøtet i Molde benyttet styret anledningen til å besøke medlemmer i Molde og i Ålesund. Småkontor, lønnsforhandlinger, etatens budsjett og organisering, var noen av temaene.

YS Stat om pensjon

Pål N. Arnesen, nylig gjenvalgt leder av YS Stat, tok for seg tjenestepensjonsordningen da han åpnet YS Stats konferanse tirsdag morgen.

Pål Arnesen gjenvalgt som leder i YS Stat

Pål N. Arnesen ble mandag gjenvalgt som leder for YS Stat for de neste fire årene. Anne S. Henriksen (AVYO) og Fredrik Støtvig (NT) er valgt nestledere.

Nå er det tid for messe 2011

SkL vil i samarbeid med YS også i år være tilstede under jobb og utdanningsmessen i Lillestrøm som går av stabelen 18. til 20. januar.

Skattyters rettssikkerhet opp i Stortinget

Fremskrittspartiet mener skattyters rettssikkerhet er for svak, og fremmer 12 forslag til Stortinget som de mener vil bedre dette. Finansminister Sigbjørn Johnsen avviser forslagene. Mandag 10. januar er det høring om saken hvor skattedirektør Svein Kristensen vil svare på vegne av etaten. 

Oppgjøret i statlig sektor i gang: Krever reallønnsvekst for alle

Torsdag leverte YS Stat, LO Stat og Unio likelydende krav i årets tariffoppgjør. De tre organisasjonene mener statsansatte henger etter sammenlignbare grupper i industrien, og krever derfor reallønnsvekst for alle. YS Stat, LO Stat og Unio representerer til sammen ett hundre tusen medlemmer.


Skatteetaten refses av Sivilombudsmannen

Skatt nord legger seg langflate og beklager svikt i rutinene. På sin plass, mener Sivilombudsmannen.

YS-lederen: Utidig innblanding i lønnsoppgjøret for 2012

Onsdag vedtok YS’ representantskap en resolusjon, der det heter at YS tar avstand fra statsministerens og arbeidsministerens innblanding i lønnsoppgjøret. - Statsminsterens støtte til avtalen, som er inngått mellom Spekter og Fagforbundet i LO, er utidig innblanding, sier YS-leder Tore Eugen Kvalheim.

Medlemsmøter på rekke og rad i Midt-Norge

Lønn og IA var hovedtemaene på medlemsmøtene SkL Midt-Norge arrangerte i Steinkjer, Trondheim og Ålesund forrige uke.  


- Partenes ansvar

YS-lederen er ikke enig med likestillingsombud Sunniva Ørstavik om at Stortinget må vedta å øke kvinnelønningene. - Partenes ansvar, svarer Kvalheim.

Julehilsen fra SkL

SkL ønsker alle medlemmer og forbindelser en fredfylt jul og et riktig godt nytt år.

Hjelper folk med et smil

Med godt humør og serviceinnstilling har Per Jarle Nørholmen hjulpet folk med skatteproblemer i en årrekke. Derfor fikk han Grimstad Adressetidendes første julestjerne i 2011. SkL gratulerer!

SkL - Skatteetatens Landsforbund

Lakkegata 23
0187 Oslo
Kart

Denne siden benytter cookies

Vi bruker informasjonskapsler (cookies) for å støtte din brukererfaring. Ved å fortsette å bruke vårt nettsted, samtykker du til vår bruk av inforsjonskapsler. Detaljer

 

Tlf: 21 01 36 98
Epost: post@skl.no

 

Tlf: 21 01 36 98
Epost: post@skl.no

Utviklet av Imaker as