×

Ikke medlem?
Bli medlem her

×

YS vil styrke kontrolletatene

YS har følgende oppskrift for å få has på de kriminelle som operer i arbeidslivet: Mer ressurser til kontrolletatene og enda tettere samarbeid.


Statsminister Erna Solberg hadde med seg seks statsråder til toppmøtet om arbeidslivskriminalitet. I tillegg deltok lederne for hovedorganisasjonene i arbeidslivet og direktørene for alle de store kontrolletatene. Foto: Astrid Hellwig

Tekst: Liv Hilde Hansen, YS og Astrid Hellwig, Skatteetatens Landsforbund

Mandag diskuterte statsminister Erna Solberg og hovedorganisasjonene hvordan den felles innsatsen mot kriminaliteten i arbeidslivet skal intensiveres. I tillegg til statsministeren selv, deltok ikke mindre enn seks statsråder på toppmøtet. Direktørene for både Arbeidstilsynet, Politidirektoratet, Skatteetaten, Økokrim og Riksadvokaten var til stede, i tillegg til lederne for samtlige hovedorganisasjoner i arbeidslivet, deriblant YS-leder Jorunn Berland.

Samarbeidet mellom Politiet, Skatteetaten, Arbeidstilsynet og NAV i Akrimsentrene gjør at det avdekkes og reageres på mer kriminalitet enn før.

- Vi har diskutert utfordringene fremover, fortalte statsminister Erna Solberg da toppmøtet var over.

- Taushetsplikt er et tema, hvordan vi håndterer det. Hvordan stopper vi aktører raskt? Ikke alle saker bør gå til rettsapparatet, kanskje. Vi kan svare med andre virkemidler, som bøtelegging, samt ta fra de lisenser og stoppe prosjekter. Jeg mener vi ser ganske tydelig nå at innsatsen gir resultater. Det er mange store saker som har vært oppe i det siste, sa Solberg.

YS-lederen mener kontrolletatene må få mer ressurser
For YS-leder Jorunn Berland er det viktig å få frem at det må settes inn mer ressurser i kontrolletatene:

- Det hjelper lite å satse på felles innsats mot arbeidslivskriminalitet når ressursene i den øvrige linjen svekkes, poengterer hun.

- Vi har hørt fra ansatte i enkelte etater at de er livredde for at det kommer en ny, stor opprulling som i Lime-saken. De sier de ikke har ressurser til å håndtere det. Kriminelle i arbeidslivet tapper samfunnet for så mange milliarder i året. Da bør vi ta oss råd til både felles innsats gjennom Akrimsentrene og kapasitet til å følge opp sakene i alle relevante etater, sier Berland.

- Først og fremst er det viktig å understreke at det som gjøres på Akrimsentrene gir resultater. Vi begynner å se veldig gode resultater, svarer finansminister Siv Jensen på utspillet fra YS.

- Dette handler ikke bare om penger. Det vi trenger, er å få bedre verktøy for å få mest mulig ut av de ressursene vi bruker. Det er noe vi nå diskuterer, påpeker finansministeren.

Taushetsplikt hindrer deling av informasjon om kriminelle
- Taushetsplikt hindrer utveksling an informasjon mellom statlige etater. Dette må det gripes tak i, sier YS-leder Jorunn Berland.

Taushetsplikt gjør at kontrolletater som Arbeidstilsynet, Politidirektoratet, Skatteetaten og NAV ikke kan dele informasjon. Kontrolletatene jobber i ulike registre og har ulike arbeidsmetoder, det gjør det også vanskelig å dele informasjon. Når en etat oppdager at en bedrift ikke har alt på stell, er det sannsynlig at andre kontrolletater også finner forhold som ikke er som de skal. Kontrolletatene har forskjellige virkemidler til å stanse kriminell virksomhet. Skatteetatens virkemiddel er i mange tilfeller bokettersyn, noe som er ressurskrevende, tar tid og dermed ikke den mest effektive måten å stanse kriminell virksomhet raskt. Ofte er pengene borte når Skatteetaten er ferdig med sitt arbeid.

Vanskelig for forbrukerne å kontrollere om vi handler hvitt
Mangelen på egnede offentlige registre gjør det vanskelig for forbrukerne å forsikre seg om at de vi kjøper varer og tjenester av opererer innenfor lovens grenser.

  • Selv om en bedrift er registrert i momsregisteret gir det ingen garanti for det.
  • Nettsiden handlehvitt.no har ikke anledning til å gi forbrukerne nok opplysninger til at de kan vurdere om en tilbyder holder seg innenfor loven eller ikke. Nettsiden drives av Samarbeid mot svart økonomi (SMSØ), hvor blant annet YS er en av partene.

- Opplysningsarbeidet til Samarbeid mot svart økonomi (SMSØ) er viktige og gode bidrag. Samtidig opplever vi at folk synes det er vanskelig å kontrollere den man handler tjenester av. Vi bør få på plass registre hvor forbrukerne med få tastetrykk kan kjøre enkle kontroller, påpeker YS-leder Jorunn Berland.

 


Share Share Share

Medlem

Vinnere av ipad og høyttaler

SkL har i høst hatt vervekampanje. Nå kan vi endelig avsløre heldige vinnere av ipad og høyttaler.

SkL blir en del av Delta

Etter et vellykket prøveår har et enstemmig landsstyre i SkL besluttet å bli en selvstendig organisasjon i Delta.

Hans-Erik Skjæggerud ny YS-leder

YS-kongressen valgte i dag Hans-Erik Skjæggerud til ny leder.
Lizzie Ruud Thorkildsen er valgt som ny nestleder.

SkL - Skatteetatens Landsforbund

Lakkegata 23
0187 Oslo
Kart

Denne siden benytter cookies

Vi bruker informasjonskapsler (cookies) for å støtte din brukererfaring. Ved å fortsette å bruke vårt nettsted, samtykker du til vår bruk av inforsjonskapsler. Detaljer

 

Tlf: 21 01 36 98
Epost: post@skl.no

 

Tlf: 21 01 36 98
Epost: post@skl.no

Utviklet av Imaker as