×

Ikke medlem?
Bli medlem her

×

YS krever at krisepakken forsterkes

Regjeringen har varslet fremleggelse av en ny økonomisk krisepakke på fredag. I et brev til regjeringen har YS fremmet konkrete krav til denne pakken.


Vi har nå den høyeste ledigheten siden 30-tallet og store deler av næringslivet ligger brakk. Det viktigste nå er å forlenge og forsterke tiltakspakken for å unngå de verste konsekvensene for arbeidsfolk og bedrifter, sier 1. nestleder i YS, Hans-Erik Skjæggerud.

YS ber regjeringen om å forlenge tiltakene rettet mot arbeidstakere.

-20-dagersperioden med full lønn under permittering må forlenges til krisen er over. Perioden med omsorgspenger må også forlenges til skoler og barnehager åpner igjen, sier han.

- Om ikke det skjer vil konsekvensene av denne krisen først og fremst bæres av arbeidstakerne, og det er ikke akseptabelt, særlig når vi ser at denne situasjonen kan bli langvarig. Dette er en økonomisk dugnad der vi må fordele byrden til de som rammes hardest på hele fellesskapet, sier Skjæggerud.

YS-nestlederen er fornøyd med de overordnede tiltakene som allerede er innført gjennom lånegarantier, statlig obligasjonsfond og utsettelser og kutt i skatter og avgifter, men etterlyser målrettede tiltak mot spesielt utsatte bransjer.

-Vi er avhengig av å ha et levedyktig næringsliv og trygge arbeidsplasser når denne krisen er over. For de mest utsatte bedriftene i blant annet reiseliv, service og mat og drikke hjelper ikke lån eller redusert avgift. Disse må vi hjelpe med andre tiltak, sier han.

YS ber regjeringen innføre disse tiltakene:

  • Bedrifter med direkte næringsforbud bør få faste kostnader kompensert i den perioden næringsforbudet gjelder. 

·     

  • Det bør vurderes innført (søknadsbaserte) tilskuddsordninger for andre hardt rammede bransjer. 

·        

  • De statlige lånegarantiene til små- og mellomstore bedrifter bør gjelde lån
     med lengre løpetid enn tre år i de mest utsatte bransjene.

·        

  • Ytterligere likviditetstiltak, gjennom ytterligere, midlertidige kutt i arbeidsgiveravgift, merverdiavgift, og andre avgifter bør vurderes overfor de mest utsatte bransjene

-Dette er helt nødvendige tiltak for at vi skal unngå at hele næringer går konkurs, sier Skjæggerud.

YS tar også til orde for øke satsingen på kompetansehevende tiltak for de som er permittert

- Vi ser at krisetiden for mange bransjer kan bli langvarig. Myndighetene, utdanningsinstitusjonene og bedriftene må, i samarbeid med de ansatte, å øke satsingen på kompetansehevende tiltak blant ansatte i bransjer som nå midlertidig ligger brakk. Da vil vi komme raskere tilbake etter krisen.

- Derfor må åpnes det åpnes for at ansatte deltar på opplæringstiltak (helt eller delvis) bekostet av det offentlige mens de er permittert. Om ledigheten nå blir høy og langvarig bør arbeidsledige få mulighet til omskolering, etter- og videreutdanning mens de mottar dagpenger, sier Skjæggerud.


Share Share Share

Medlem

SkL blir større og sterkere i Skatteetaten - og samarbeidet med Delta kan nå bli til noe mer

I arbeidet med å videreutvikle samarbeidet mellom SkL og Delta er anbefalingen til arbeidsgruppen at SkL går inn i Delta som en selvstendig organisasjon fra januar 2022. Det er SkLs landsmøte som eventuelt vil ta den beslutningen i løpet av 2021. Dersom de sier ja, vil 2022 være et prøveår før en endelig løsning blir fra 2023. 

Billån for SkL-medlemmer

Ønsker DU deg ny bil til jul? Hos Nordea får du som SkL-medlem et ekstra godt tilbud med lav rente på billånet, fra 2,85% nom. rente!

 
What do you want to do ?
New mail

YS’ likestillingspris 2020 går til Norske Kvinners Sanitetsforening for deres arbeid med kvinnehelse

- Norske Kvinners Sanitetsforening (NKS) har bidratt til forskning på kvinners helse i over 50 år. Arbeidsmetoden har hele tiden vært enkel og effektiv: Å drive samfunnsopplysning om det konkrete behovet og å samle inn midler for å dekke det, sier Hans-Erik Skjæggerud, juryleder for YS’ likestillingspris.

SkL - Skatteetatens Landsforbund

Grønland 4
0188 Oslo

Denne siden benytter cookies

Vi bruker informasjonskapsler (cookies) for å støtte din brukererfaring. Ved å fortsette å bruke vårt nettsted, samtykker du til vår bruk av inforsjonskapsler. Detaljer

 

Tlf: 21 01 36 98
Epost: post@skl.no

 

Tlf: 21 01 36 98
Epost: post@skl.no

Utviklet av Imaker as