×

Ikke medlem?
Bli medlem her

×

NY dato for overføring av skatteoppkrevere, 1.november 2020

Skatteetaten har gjort en helhetlig vurdering, og Finansdepartementet har gitt sin tilslutning til at overføringen utsettes til 1. november. Når det gjelder personalløpet så tas det sikte på at alle skal få avklart sin innplassering i løpet av mai.


Prosessen med overføringen av skatteoppkrevingen fra kommunene til Skatteetaten har inntil nå vært helt i rute. Utsettelsen iverksettes på grunn av den pågående situasjonen med koronaviruset, som medfører for stor risiko for å gjennomføre som planlagt 1. juni.

Etaten og kommunene har et felles mål om å sikre en god og trygg overføring av ansatte og oppgaver, og prosjektet har derfor rådført seg med KS og enkelte kommuner. Både store og små kommuner er rådspurt, og Skatteetatens ulike delprosjekter har sett på hva som er mulig å gjennomføre, samt gjort en risikovurdering. Flere mulige tidspunkter for overføring er vurdert, og mange hensyn er veid opp mot hverandre. Det er viktig å sikre at produksjonen går som normalt også i høst, og det er blant annet sett på hvordan ulike tidspunkter påvirker innkreving og regnskap. Etter denne vurderingen ble forslaget om 1. november framlagt Finansdepartementet, som ga sin tilslutning.

Selv om overføringstidspunktet flyttes noen måneder ut i tid, planlegges det å ferdigstille innplasseringen av alle berørte ansatte så raskt som mulig. Det blir en forsinkelse i forhold til opprinnelig plan, men det tas sikte på at alle skal få avklart sin innplassering i løpet av mai.

For noen av kommunene er det utfordrende å ivareta skatteoppkreveroppgavene en lengre periode enn planlagt. Her vil Skatteetaten raskt sette i gang arbeidet med å se på løsninger for de det gjelder.

Skatteetatens prosjekt fortsetter arbeidet med å forberede overføringen med samme innsats som før. Den krevende situasjonen gjør at det er behov for den ekstra tiden før overføring.

SkL er enig i at en utsettelse var nødvendig, tatt i betraktning den alvorlige situasjonen landet er i og den risiko det utgjør for prosjektet. Vi ser både fordeler og ulemper ved den fristen som er satt. Det kan oppleves ugreit for de berørte å stå i endring en så lang periode fram til selve overføringen. Samtidig er det viktig at vi har nok tid til å gjennomføre prosessen på en god og trygg måte, og at vi har en buffer slik at vi unngår å måtte utsette enda en gang.


Share Share Share

Medlem

Koronakrisen – ulike spørsmål om arbeidstid mv.

I disse krisetider skjer det ting så fort at det er vanskelig følge opp og informere videre før det har skjedd endringer igjen. For alle i etaten er intranettet den informasjonskanalen som er mest oppdatert og alle spørsmål skal gå i linja. Lurer du på noe så er det nærmeste leder du skal ta kontakt med. Nedenfor har vi tatt med noen dagsaktuelle punkter om arbeidstid.

SkL i Høyesterett

Over to år etter at medlemmet kom og ba om hjelp, var vi i går ved høyeste rettsinstans. SkLs leder Ivar Sømhovd og rådgiver Jens Chr. Batt var tilhørere da vår sak ble prosedert for høyesterett.

SkL Ung møtte HR-direktøren

Leder i SkL Ivar Sømhovd og to av representantene fra SkL Ung-utvalget, Vidar Risdal og Artem Bronzov, hadde fredag den 29. mars møte med HR-direktøren i Skatteetaten, Anne Sigrun Moen.

SkL - Skatteetatens Landsforbund

Grønland 4
0188 Oslo

Denne siden benytter cookies

Vi bruker informasjonskapsler (cookies) for å støtte din brukererfaring. Ved å fortsette å bruke vårt nettsted, samtykker du til vår bruk av inforsjonskapsler. Detaljer

 

Tlf: 21 01 36 98
Epost: post@skl.no

 

Tlf: 21 01 36 98
Epost: post@skl.no

Utviklet av Imaker as