×

Ikke medlem?
Bli medlem her

×

Informasjonsforvaltning

I Nye Skatt vil det være ulike fagfelt, eventuelt ulike arbeidsmetoder i divisjonane. Teamet på Informasjonsforvaltning har arbeid hardt med å sette seg inn i den delen av divisjonen ein ikkje kjenner fullt ut og å få oversyn over lokasjoner og kvar dei ulike oppgåvane ligg per no. Vi har og innhenta informasjon frå leiarar og tilsette på nokre av dei største lokasjonane, hatt ein dag der vi har  møtt dei ulike tenesteeigarane og deltatt på arbeidsgjevars workshop.


Hovedtillitsvalgt på Informasjonsforvaltning, Anne Fürstenberg-Rysjedal, i midten, sammen med 1. vara Kaare Seeberg Sidselrud og 2. vara Einar Holmer-Hoven. Foto: Jens Chr. Batt

I denne runda har vi ikkje prioritert informasjon ut til medlemmer, men å snakka med alle som arbeider med dei aktuelle oppgåvene. Dette har vi gjort for å få best mogleg kjennskap til kva som er hensiktsmessig plassering av kontor og oppgåver, slik at SkLs leiar og nestleiar hadde eit godt grunnlag for forhandlingane i fellesmøtene.

Etaten spenner over eit vidt spekter, og det vil kanskje særleg bli ein utfordring med å finne kvar grenselinjene skal gå. Eit anna moment er at vi er litt bekymra over tida fram til vi er der ein  planlegg å være, då det alltid tar lenger tid en ein reknar med. Når mange vel å fråtre, er vi bekymra for om ein vil klare å løyse oppgåvene på ein måte som opprettheld etatens gode omdømme.

Vi har allerede sendt ut vår brosjyre til aktuelle kontor, og oppretta eigen e-post SkL.Informasjonsforvaltning@skatteetaten.no. Medlemmene er sjølvsagt alltid velkomne til å kontakte oss, og så snart vi har oversyn over kven som er våre medlemmer, vil vi ta kontakt.

Teamet vil så snart det er mogleg ta ei runde for å helse på medlemmene i vår divisjon. Medlemmene vil og ut året kunne forhalda seg til regionale, avdelings- og plasstillitsvalgte som vil fungere fram til ny organisering. Desse tillitsvalgte vil og være behjelpelige med å kome i kontakt med HTV. Vi har avtalt møte med divisjonsdirektøren og er optimistiske i forhold til å få til eit godt samarbeid med arbeidsgjevar. Skal HTV-teamet gjøre et godt arbeid på vårt nivå, er vi imidlertid avhengige av eit god tillitsvalgtsteam på divisjonen, noko vi ser som ei av dei viktigaste oppgåvene å få til.

Anne Fürstenberg-Rysjedal


Share Share Share

Medlem

Brudd i forhandlingene med staten

YS Stat har brutt forhandlingene med staten i årets oppgjør. – Vi har nå gjennomført gode forhandlinger gjennom nesten to uker, men har ikke fått gjennomslag for våre krav knyttet til lønn. Vi har derfor ikke noe annet valg enn å bryte forhandlingene, sier Pål N. Arnesen, leder for YS Stat.

Hva skjer i SkL

Kommunikasjonskurs 14.-16. juni


SkL - Skatteetatens Landsforbund

Lakkegata 23
0187 Oslo
Kart

Denne siden benytter cookies

Vi bruker informasjonskapsler (cookies) for å støtte din brukererfaring. Ved å fortsette å bruke vårt nettsted, samtykker du til vår bruk av inforsjonskapsler. Detaljer

 

Tlf: 21 01 36 98
Epost: post@skl.no

 

Tlf: 21 01 36 98
Epost: post@skl.no

Utviklet av Imaker as