×

Ikke medlem?
Bli medlem her

×

Brukerdialog

Det har vært spennende å få lov til å være med på denne prosessen, og jeg har hele tiden vært oppdatert på all informasjon som har kommet. Jeg var med på det første arbeidsmøtet med ledelsen og har kunnet argumentere med hva vi som organisasjon synes er viktig. Vi har hele tiden hatt en dialog med dem som skulle i referansemøtene og fellesmøte, og har gitt dem en oppdatert informasjon fra regionene, innspill fra medlemmene, i tillegg til det vi selv opplever ute i etaten. Mange av våre innspill har blitt tatt med videre. Vi blir lyttet til.


Hovedtillitsvalgt Sissel Eilefstjønn og vara Anne Jorunn Mo i divisjon Brukerdialog. Med seg på laget har de også Henning Jan Vatn. Foto: Kaare S. Sidselrud

Jeg har brukt tiden til å prate med ledere og medarbeidere for å kunne danne meg et bilde av hva som er viktig å tenke på når en skal sitte i drøftings-/forhandlingsmøte med ledelsen. Det er mange elementer som en må ta hensyn til. Brukerdialog er divisjonen som er representert på alle lokasjoner og servicesenteret skal ha ansvar for skranke og veiledning, også der de ikke har en egen gruppe på servicesenteret. Det vil være noe vi må følge opp nøye slik at det fungerer. Videre flyttes Skatteopplysningen over til Brukerdialog og under servicesenteret. Her må vi se
på innplasseringen fra fastsettings- og kontrollmiljøet for å få til tverrfaglig kompetanse i denne seksjonen. Dette er arbeidsoppgaver som er viktige for Skatteetatens ansikt utad.

Forbyggende veiledning er stedsavhengig, og vi må se nøye på hvordan vi skal organisere denne gruppen. Informasjon ut til bruker, som nå ligger i forebyggende veiledning, ligger som en føring i Nye Skatt og er en av de viktigste intensjonene med omorganiseringen: Vi skal gjøre bruker i stand til å gjøre rett første gang.

Nå vil vår oppgave være å bistå medlemmene. Ønsker medlemmer at vi skal være med i samtalen med lederen ved en eventuell endring av innplasseringen, bistår vi i dette. Det er bare å ta kontakt.

Fremover blir det viktig å få til en god dialog med divisjonslederen og resten av ledelsen. For mitt vedkommende er det Brukerdialog. I tillegg er det også viktig at vi har en dialog på tvers i divisjonene. Vi skal ha medlemsmøter, og det blir viktig med tett dialog ute på lokasjonene slik at vi vet hvordan den nye organiseringen fungerer.

Sissel Eilefstjønn


Share Share Share

Medlem

Brudd i forhandlingene med staten

YS Stat har brutt forhandlingene med staten i årets oppgjør. – Vi har nå gjennomført gode forhandlinger gjennom nesten to uker, men har ikke fått gjennomslag for våre krav knyttet til lønn. Vi har derfor ikke noe annet valg enn å bryte forhandlingene, sier Pål N. Arnesen, leder for YS Stat.

Hva skjer i SkL

Kommunikasjonskurs 14.-16. juni


SkL - Skatteetatens Landsforbund

Lakkegata 23
0187 Oslo
Kart

Denne siden benytter cookies

Vi bruker informasjonskapsler (cookies) for å støtte din brukererfaring. Ved å fortsette å bruke vårt nettsted, samtykker du til vår bruk av inforsjonskapsler. Detaljer

 

Tlf: 21 01 36 98
Epost: post@skl.no

 

Tlf: 21 01 36 98
Epost: post@skl.no

Utviklet av Imaker as