×

Ikke medlem?
Bli medlem her

×

Medlemmene snart på plass i Nye Skatt

Endelig innplasseringen av medarbeidere nærmer seg, og naturlig nok kommer en del forventninger, spørsmål og bekymringer nå til overflaten. I SkL har dedikerte hovedtillitsvalgte med varaer fulgt prosessen med ny organisering det siste året og fungert som et rådgivende organ for de sentralt tillitsvalgte som har gått i Nye Skatt-møter med arbeidsgiver. I tillegg har de forberedt SkL på hvordan vi skal ivareta medlemmene i ny organisasjon.


Styrings- og fellesfunksjonene har dekker flere divisjoner og har fordelt tillitsvalgt-rollene på flere. Karen M. Schnell har et overordnet ansvar for Styrings- og fellesfunksjonene. Fra venstre Merete Pettersen, Henning Vatn, Karen Schnell, Trine Nicolaisen, Ronny Rydningen og Einar Holmer-Hoven. Foto: Kaare S. Sidselrud

Divisjonene i Nye Skatt endte opp med å bli ganske ulike, fra store Brukerdialog på alle kontor, til lille Utvikling med ca. 50 ansatte og en mulig lokalisering på kun ett sted. Naturlig nok har hovedtillitsvalgt-trioene løst rollen sin ganske ulikt frem til nå, tilpasset de ulike behovene.

Når alle ansatte nå snart er innplassert i den nye organisasjonen, endrer arbeidet til trioene igjen karakter. For mange medlemmer vil ikke Nye Skatt føre til store endringer. Arbeidsoppgavene vil være
de samme og arbeidssted blir som før. Behovet for medlemsmøter og annen oppfølging i tiden frem til årsskiftet vil derfor variere, og ulikhetene slår ut både mellom divisjonene og innenfor noen av de større.

En ting er likevel felles for alle hovedtillitsvalgt-trioene: Medbestemmelse og innflytelse i egen arbeidshverdag skal fortsette å være sentralt for arbeidet SkL gjør i Skatteetaten. Dette ligger til grunn for hvordan de kommer til å møte, bistå og representere dere medlemmer.

Les mer om hovedtillitsvalgt-trioen på din divisjon og arbeidet de har gjort ved å gå inn på hver divisjon:

Brukerdialog

Det har vært spennende å få lov til å være med på denne prosessen, og jeg har hele tiden vært oppdatert på all informasjon som har kommet. Jeg var med på det første arbeidsmøtet med ledelsen og har kunnet argumentere med hva vi som organisasjon synes er viktig. Vi har hele tiden hatt en dialog med dem som skulle i referansemøtene og fellesmøte, og har gitt dem en oppdatert informasjon fra regionene, innspill fra medlemmene, i tillegg til det vi selv opplever ute i etaten. Mange av våre innspill har blitt tatt med videre. Vi blir lyttet til.

Styrings- og fellesfunksjonene

Styrings- og fellesfunksjonene favner om utvikling, IT og administrative tjenester, og har etter beste evne forsøkt å sette seg inn i ny organisasjonsmodell. Det inkluderer å prøve å tenke på praktiske utfordringer, være ekstra tett på ledelsen og medlemmene, og innhente informasjon der de kan.

Innsats

Hovedtillitsvalgt Innsats, Anita Breivik, har besøkt de fleste kontorene der divisjon Innsats blir lokalisert fra 1.1.19. På enkelte av kontorene har varaene, Annelise I. Rosland eller Roy Strømstad, også deltatt. Hovedmålet har vært å bli kjent med dagens oppgaver og kompetanse på kontorene

Innkreving

Innkreving blir en kompleks divisjon med forskjellige systemer og fagmiljøer. Å få dette landsdekkende er både utfordrende og kjempespennende. Siden vi startet opp som hovedtillitsvalgt og varaer, har vi besøkt ulike kontorer for å lære mer om de forskjellige miljøene som nå samles under en divisjon. Vi har fått mye ny kunnskap som er gull verdt i arbeidet videre når rollene blir formelle i januar 2019.

Informasjonsforvaltning

I Nye Skatt vil det være ulike fagfelt, eventuelt ulike arbeidsmetoder i divisjonane. Teamet på Informasjonsforvaltning har arbeid hardt med å sette seg inn i den delen av divisjonen ein ikkje kjenner fullt ut og å få oversyn over lokasjoner og kvar dei ulike oppgåvane ligg per no. Vi har og innhenta informasjon frå leiarar og tilsette på nokre av dei største lokasjonane, hatt ein dag der vi har  møtt dei ulike tenesteeigarane og deltatt på arbeidsgjevars workshop.


Share Share Share

Medlem

Vinnere av ipad og høyttaler

SkL har i høst hatt vervekampanje. Nå kan vi endelig avsløre heldige vinnere av ipad og høyttaler.

SkL blir en del av Delta

Etter et vellykket prøveår har et enstemmig landsstyre i SkL besluttet å bli en selvstendig organisasjon i Delta.

Hans-Erik Skjæggerud ny YS-leder

YS-kongressen valgte i dag Hans-Erik Skjæggerud til ny leder.
Lizzie Ruud Thorkildsen er valgt som ny nestleder.

SkL - Skatteetatens Landsforbund

Lakkegata 23
0187 Oslo
Kart

Denne siden benytter cookies

Vi bruker informasjonskapsler (cookies) for å støtte din brukererfaring. Ved å fortsette å bruke vårt nettsted, samtykker du til vår bruk av inforsjonskapsler. Detaljer

 

Tlf: 21 01 36 98
Epost: post@skl.no

 

Tlf: 21 01 36 98
Epost: post@skl.no

Utviklet av Imaker as