×

Ikke medlem?
Bli medlem her

×

Landsstyremøte 2018 - God stemning

SkLs landsstyremøte 2018 er godt i gang. Gjennomføringen av landsstyremøtet går alltid litt raskere årene landsmøtet holdes samtidig. En del av sakene som normalt håndteres av landsstyret, legges til landsmøtet da det berøres av saker som besluttes der. Og i år er det flere enn ellers, for flere påvirkes av det som skal vedtas om Nye SkL.


Delegasjonen sett fra protokollfører Jens Chr. Batt. Foto: Astrid Hellwig

Dirigentene på landsstyremøtet var i år Imran Tariq Mahmood og Inger Helen Jensen. Leder av SkL, Ivar Sømhovd ønsket velkommen og hadde også en gjennomgang av SkLs økonomi. Protokollføringen var det Jens Chr. Batt som tok seg av. Landsstyremøtet er satt sammen av sentralstyret og 3 delegater fra hver avdeling.

Et av punktene som ble grundig gjennomgått i år, var SkLs økonomi. De siste årene har SkL både fått ny regnskapsfører og nytt regnskapssystem, og endringene har også avdekket at det er fornuftig å se på hvordan vi setter opp regnskapet vårt for at det skal være lettere å forstå.

Godtgjørelse for tillitsvalgtarbeid er et annet naturlig punkt på sakslisten for et landsstyre. Med endringer i både SkL og i tillitsvalgtapparatet er det ikke bare godtgjørelse for sentralstyret som skal diskuteres denne gangen. Det er også foreslått at hovedtillitsvalgte får en godtgjørelse for arbeidet de skal gjøre i Nye Skatt.

Det ble raskt vedtatt at landsmøtet skal avgjøre selve godtgjørelsen for de tillitsvalgte, mens det i landsstyret ble diskutert om delegatene skal kunne avgi stemme hvis de samtidig er innstilt eller har planer om å stille som tillitsvalgt. Diskusjonen gikk i stor grad ut på om det i etterkant kan stilles spørsmål om den enkeltes habilitet. SkL er ikke større enn at mange av delegatene på landsmøtet er forslått som sentralstyremedlemmer og hovedtillitsvalgte. Underveis i diskusjonen var alle i hvert fall enige om at uansett hvordan godtgjørelsen skal behandles, bør det være en felles enighet om hvordan det skal gjøres. Med en så stor andel som blir berørt av habilitetsspørsmålet, ble det til slutt avgjort at alle er habile under behandlingen på landsmøtet.

Rammebudsjettet for 2019 ble enstemmig vedtatt


Share Share Share

Medlem

SkL i Høyesterett

Over to år etter at medlemmet kom og ba om hjelp, var vi i går ved høyeste rettsinstans. SkLs leder Ivar Sømhovd og rådgiver Jens Chr. Batt var tilhørere da vår sak ble prosedert for høyesterett.

SkL Ung møtte HR-direktøren

Leder i SkL Ivar Sømhovd og to av representantene fra SkL Ung-utvalget, Vidar Risdal og Artem Bronzov, hadde fredag den 29. mars møte med HR-direktøren i Skatteetaten, Anne Sigrun Moen.

Velkommet til Nye SkL!

Vi er over i 2019 og den nye organiseringen av SkL trer i kraft. Kortere vei til toppen og mer fokus på de tillitsvalgte er det som kjennetegner den nye ettnivå-modellen.

SkL - Skatteetatens Landsforbund

Grønland 4
0188 Oslo

Denne siden benytter cookies

Vi bruker informasjonskapsler (cookies) for å støtte din brukererfaring. Ved å fortsette å bruke vårt nettsted, samtykker du til vår bruk av inforsjonskapsler. Detaljer

 

Tlf: 21 01 36 98
Epost: post@skl.no

 

Tlf: 21 01 36 98
Epost: post@skl.no

Utviklet av Imaker as