×

Ikke medlem?
Bli medlem her

×

Landsmøte 2018 – Nye SkL, ettnivå-modellen er vedtatt

Landsmøtet har enstemmig vedtatt ny organisering av SkL. Fra årsskiftet er det slutt med at medlemmene organiseres i avdelinger. Nye SkL blir en ettnivå-modell der alle organiseres direkte i SkL. Medlemmenes interesser og behov vil bli ivaretatt av sentralstyret, egne utvalg og av tillitsvalgte etter hovedavtalen med arbeidsgiver.


Det stemmes på de nye vedtektene. Foto: Astrid Hellwig

Prosessen frem mot vedtaket har pågått siden det ble kjent at Skatteetaten skulle omorganiseres. Det endelige forslaget har blitt forankret godt i dagens avdelinger, og det var dermed ikke overraskende at delegatene kunne stille seg bak forslaget som ble lagt frem.

Med endringer av organiseringen av SkL er det også nødvendig å gjøre endringer i vedtektene. Også her har det vært jobbet godt over lengre tid. Et eget utvalg og sentralstyret har utarbeidet et forslag som avdelingene har behandlet i forkant. På landsmøtet stiller avdelingene dermed godt forberedt med sine kommentarer og endringsforslag. Hvor viktig vedtektene er for SkL, har kommet godt frem i diskusjonene under behandlingen. Det har ført til både presiseringer og endringer alle har kunnet stille seg bak.

En av paragrafene som har blitt grundig diskutert, er paragraf 5 nr. 3 som gir føringen for hvordan representasjonen på landsmøtet skal beregnes ut fra antall medlemmer på de enkelte kontorene. Vi har en del kontorer der vi har færre enn minstekravet på fem medlemmer, og som vi ønsker skal kunne representeres ved at flere kontorer slår seg sammen for å komme over minstekravet. Etter en god og grundig diskusjon, ble landsmøtet til slutt enige om å gå for sentralstyrets forslag.

Det gjenstår fortsatt en del punkter både på vedtekter og sakslisten, og det ser ut til at det kan bli bruk for tiden som er satt av i dag og i morgen. Vi ender dermed forhåpentligvis opp med et resultat som er godt gjennomtenkt og diskutert, og som gir et solid utgangspunkt for Nye SkL.


Share Share Share

Medlem

Landsstyremøte 2018 - God stemning

SkLs landsstyremøte 2018 er godt i gang. Gjennomføringen av landsstyremøtet går alltid litt raskere årene landsmøtet holdes samtidig. En del av sakene som normalt håndteres av landsstyret, legges til landsmøtet da det berøres av saker som besluttes der. Og i år er det flere enn ellers, for flere påvirkes av det som skal vedtas om Nye SkL.

Bli kjent med kandidatene i valgkomiteens innstilling

På landsmøtet i slutten av oktober skal nytt styre for den neste treårsperioden velges. I år fikk valgkomiteen mange gode forslag til kandidater, og de har vært i dialog med avdelingene i arbeidet med å sette sammen et godt styre for SkL.

Burde satset mer på å bekjempe arbeidslivskriminalitet

- Det er bra at A-Krim, IT-prosjekter og nye oppgaver får ekstra midler. Jeg er likevel skuffet over at regjeringen ikke vil satse mer på å bekjempe arbeidslivskriminalitet, og med effektiviseringskutt og gevinstrealiseringer blir det stramt også i 2019, sier Ivar Sømhovd, leder av SkL, om statsbudsjettet regjeringen har lagt frem.

Hva skjer i SkL

Kalender


SkL - Skatteetatens Landsforbund

Grønland 4
0188 Oslo

 

Tlf: 21 01 36 98
Epost: post@skl.no

 

Tlf: 21 01 36 98
Epost: post@skl.no

Utviklet av Imaker as