×

Ikke medlem?
Bli medlem her

×

Landsmøte 2018 – Nye SkL, ettnivå-modellen er vedtatt

Landsmøtet har enstemmig vedtatt ny organisering av SkL. Fra årsskiftet er det slutt med at medlemmene organiseres i avdelinger. Nye SkL blir en ettnivå-modell der alle organiseres direkte i SkL. Medlemmenes interesser og behov vil bli ivaretatt av sentralstyret, egne utvalg og av tillitsvalgte etter hovedavtalen med arbeidsgiver.


Det stemmes på de nye vedtektene. Foto: Astrid Hellwig

Prosessen frem mot vedtaket har pågått siden det ble kjent at Skatteetaten skulle omorganiseres. Det endelige forslaget har blitt forankret godt i dagens avdelinger, og det var dermed ikke overraskende at delegatene kunne stille seg bak forslaget som ble lagt frem.

Med endringer av organiseringen av SkL er det også nødvendig å gjøre endringer i vedtektene. Også her har det vært jobbet godt over lengre tid. Et eget utvalg og sentralstyret har utarbeidet et forslag som avdelingene har behandlet i forkant. På landsmøtet stiller avdelingene dermed godt forberedt med sine kommentarer og endringsforslag. Hvor viktig vedtektene er for SkL, har kommet godt frem i diskusjonene under behandlingen. Det har ført til både presiseringer og endringer alle har kunnet stille seg bak.

En av paragrafene som har blitt grundig diskutert, er paragraf 5 nr. 3 som gir føringen for hvordan representasjonen på landsmøtet skal beregnes ut fra antall medlemmer på de enkelte kontorene. Vi har en del kontorer der vi har færre enn minstekravet på fem medlemmer, og som vi ønsker skal kunne representeres ved at flere kontorer slår seg sammen for å komme over minstekravet. Etter en god og grundig diskusjon, ble landsmøtet til slutt enige om å gå for sentralstyrets forslag.

Det gjenstår fortsatt en del punkter både på vedtekter og sakslisten, og det ser ut til at det kan bli bruk for tiden som er satt av i dag og i morgen. Vi ender dermed forhåpentligvis opp med et resultat som er godt gjennomtenkt og diskutert, og som gir et solid utgangspunkt for Nye SkL.


Share Share Share

Medlem

Vinnere av ipad og høyttaler

SkL har i høst hatt vervekampanje. Nå kan vi endelig avsløre heldige vinnere av ipad og høyttaler.

SkL blir en del av Delta

Etter et vellykket prøveår har et enstemmig landsstyre i SkL besluttet å bli en selvstendig organisasjon i Delta.

Hans-Erik Skjæggerud ny YS-leder

YS-kongressen valgte i dag Hans-Erik Skjæggerud til ny leder.
Lizzie Ruud Thorkildsen er valgt som ny nestleder.

SkL - Skatteetatens Landsforbund

Lakkegata 23
0187 Oslo
Kart

Denne siden benytter cookies

Vi bruker informasjonskapsler (cookies) for å støtte din brukererfaring. Ved å fortsette å bruke vårt nettsted, samtykker du til vår bruk av inforsjonskapsler. Detaljer

 

Tlf: 21 01 36 98
Epost: post@skl.no

 

Tlf: 21 01 36 98
Epost: post@skl.no

Utviklet av Imaker as