×

Ikke medlem?
Bli medlem her

×

Kollerud innstilt som ny YS-leder

Valgkomiteen i YS har innstilt Erik Kollerud (Delta) som ny YS-leder og Hans Erik Skjæggerud (Parat) og Monica Paulsen (Negotia) som henholdsvis 1. og 2. nestleder.


Erik Kollerud, i midten, er innstilt som ny YS-leder med Hans-Erik Skjæggerud, til venstre, som 1. nestleder og Monica Paulsen, til høyre, som 2. nestleder. Foto: Terje Bergersen

Valgkomiteen har dermed innstilt på opprykk for dagens to nestledere: Erik Kollerud er i dag leder av Delta og 1. nestleder i YS. Hans Erik Skjæggerud er leder av Parat og 2. nestleder i YS, mens Monica Paulsen er leder i Negotia og styremedlem i YS.

De tre er klare til å gyve løs på oppgavene, hvis kongressen i YS ønsker dem.

- Vår ambisjon er å styrke YS som hovedorganisasjon, gjennom å utvikle samarbeidet internt i YS på en bedre måte, sier de tre.

- Det nye arbeidslivet omfatter så mye. Vi er helt sikre på at det vil handle mye om kompetanse. Derfor vil kompetanse stå sentralt i YS sitt engasjement de kommende årene, sier Kollerud

- Automatisering, robotisering og kunstig intelligens vil påvirke arbeidsdagen til våre medlemmer. Mennesker skal løse nye oppgaver. Da blir det avgjørende at arbeidstakerne settes i stand til å utføre disse, sier han og får støtte av de to andre.

- Vi vil også ha høyt fokus på å utvikle samarbeidet i YS og fellesskapet vårt. YS- forbundene har et felles mål om å bidra til økt organisasjonsgrad, slik at partssamarbeidet består, vokser og blir sterkere, sier Skjæggerud.

- Vi må jobbe sammen om det vi kan, slik at vi opprettholder gode og relevante tjenester til medlemmene i YS-forbundene. Vi er sikre på at allerede påbegynte utviklingsprosjekter og nye som kommer til de neste årene vil bidra til det. Vår oppgave blir å holde oversikt og bidra til så godt samarbeid som mulig, understreker de.
De tre kandidatene er svært opptatt av å styrke det organiserte arbeidslivet.

- Å hele tiden jobbe for å få folk til å forstå at organisering i arbeidslivet er helt nødvendig. Slik opprettholder vi en god balanse mellom kapitalens og menneskers interesser. Da får vi et robust og sunt samfunn, preget av likeverd og tillit, sier Monica Paulsen.

Ny ledelse velges av kongressen i YS 31. oktober 2018.


Share Share Share

Medlem

- Gjensidige har fortsatt det beste tilbudet til våre medlemmer

Skatteetatens Landsforbund er fornøyd med å ha inngått ny avtale med Gjensidige Forsikring og Gjensidige Bank, etter en omfattende prosess med ulike leverandører. Det betyr enda bedre fordeler for deg som er medlem i SkL.

Erik Kollerud valgt til YS-leder

Onsdag valgte YS-kongressen Erik Kollerud til ny leder etter Jorunn Berland. Hans-Erik Skjæggerud og Monica A. Paulsen ble valgt til henholdsvis 1. og 2. nestleder.

Landsmøte 2018 – Nytt sentralstyre i SkL

SkLs 23 ordinære landsmøte ble avholdt på Sundvolden Hotel 23.-25. oktober. I tillegg til at nytt sentralstyre ble valgt, vedtok landsmøtet også en ny organisering av SkL.

Hva skjer i SkL

Kalender


SkL - Skatteetatens Landsforbund

Grønland 4
0188 Oslo

 

Tlf: 21 01 36 98
Epost: post@skl.no

 

Tlf: 21 01 36 98
Epost: post@skl.no

Utviklet av Imaker as