×

Ikke medlem?
Bli medlem her

×

Jakten på gode kandidater til neste sentralstyreperiode

Valgkomiteen er godt i gang med å finne kandidater til sentralstyret for kommende treårsperiode, og tar gjerne imot forslag på aktuelle SkL-ere. Har du forslag på kandidater, kan du ta direkte kontakt med Elisabeth Verpelstad, Roy Strømstad og Christina Kaarbø.


Målet er at så mange navn som mulig kommer inn til valgkomiteen så tidlig som mulig. Alle forslag vil bli grundig vurdert og behandlet i løpet av våren før det endelige forslaget legges frem rett over sommeren. Valgkomiteen legger stor vekt på at sentralstyret som til slutt presenteres, er godt forankret i organisasjonen.

Avdelingene er på banen
I de siste årene har avdelingene i større grad benyttet muligheten til å påvirke arbeidet underveis før det endelige forslaget legges frem. Det har resultert i tett kontakt mellom valgkomiteen og avdelingene.

- Vi jobber for å få en grundig forankring, spesielt når det gjelder valg av leder og nestleder slik at det ikke blir noen diskusjon på landsmøtet, sier Roy Strømstad og fortsetter: - Det vi gjør, er å ta kontakt med avdelingene og spørre om kandidatene har tillitt. Vi håper på å få det avklart så mye som mulig så tidlig som mulig. Blir det nei, må vi jobbe videre med en annen løsning.

- Forrige gang sendte vi en oversikt over foreløpige kandidater før vi hadde tatt et endelig standpunkt, og ba om et møte med avdelingslederne. Nå satser vi på at vi er enda tidligere ute. Vi har bedt dem tenke over kandidater og presentere dem for oss, og så tar vi en samtale med dem på SkL-konferansen i mars. Vi ønsker å ha en åpen dialog med avdelingene, fortsetter Elisabeth Verpelstad.

- Vi har i hvert fall lyst til at avdelingslederne skal komme på banen ganske fort, legger Christina Kaarbø til.

Benkeforslag er ingen god løsning
Selv om deltagerne på landsmøtet kan komme med benkeforslag under landsmøtet hvis de mener det er riktig, vil det ikke nødvendigvis være en god løsning for SkL. Spørsmålet er også om det gir et representativt og velfungerende styre.

- Hvis vi skal ha sjanse til å vurdere kandidatene, vil jeg påstå at vi gjør en grundigere jobb i forkant enn at vurderingen av kandidaten blir gjort i det benkeforslaget legges frem, sier Elisabeth.

En årsak til at benkeforslag kommer, kan være at avdelingen ikke har fått med ønsket kandidat i det endelige forslaget. For ikke alle kandidater som legges frem for valgkomiteen, blir med i forslaget som blir presentert for landsmøtet.

- Vi tar hensyn til både geografi og kjønn, alder og funksjon i den grad det er mulig. Men det viktigste for oss er at styret og lederduoen spiller på lag, og at alle er engasjert og kan gjøre jobben sammen, sier Elisabeth.

- Det kan være ganske opplagte kandidater sett utenfra, men som vi ser ikke passer helt inn i resten av sentralstyret. Vi skal balansere styret med egenskaper som gjør at det fungerer best mulig, sier Roy og legger til: - Derfor må vi ha tilstrekkelig med kandidater som fyller rollene. Styret blir ikke bedre enn det vi har å spille på. Etter en del jobbing og samtaler sitter vi igjen med et utvalg kandidater, og da har vi de vi må velge fra.

Les hele artikkel i SkL Nytt 01-18, side 16-17.


Share Share Share

Medlem

Et arbeidsliv med plass for alle

Den nye IA-avtalen er inngått for perioden 2019–2022. Avtalen er betydelig endret fra de forrige avtaleperiodene både når det gjelder innretning og innhold.

Signerte ny IA-avtale

Partene i arbeidslivet signerte i dag en ny IA-avtale for perioden 2019-2022. Avtalen viderefører samarbeidet om forebygging av sykefravær og frafall fra arbeidslivet.

- Gjensidige har fortsatt det beste tilbudet til våre medlemmer

Skatteetatens Landsforbund er fornøyd med å ha inngått ny avtale med Gjensidige Forsikring og Gjensidige Bank, etter en omfattende prosess med ulike leverandører. Det betyr enda bedre fordeler for deg som er medlem i SkL.

Hva skjer i SkL

Kalender


SkL - Skatteetatens Landsforbund

Grønland 4
0188 Oslo

Denne siden benytter cookies

Vi bruker informasjonskapsler (cookies) for å støtte din brukererfaring. Ved å fortsette å bruke vårt nettsted, samtykker du til vår bruk av inforsjonskapsler. Detaljer

 

Tlf: 21 01 36 98
Epost: post@skl.no

 

Tlf: 21 01 36 98
Epost: post@skl.no

Utviklet av Imaker as