×

Ikke medlem?
Bli medlem her

×

Bli kjent med kandidatene i valgkomiteens innstilling

På landsmøtet i slutten av oktober skal nytt styre for den neste treårsperioden velges. I år fikk valgkomiteen mange gode forslag til kandidater, og de har vært i dialog med avdelingene i arbeidet med å sette sammen et godt styre for SkL.


I vurderingen av kandidater har det blitt lagt vekt på kontinuitet, geografi, alder, funksjon, samarbeidsevne, kjønn og fornyelse. Siden den første innstillingen ble sendt ut rett etter sommeren, har to av kandidatene trukket seg på grunn av nye arbeidsoppgaver i og utenfor etaten, og to nye kandidater har kommet inn.

De forslåtte varaene er nå:

Trude Håland Garnes 1. vara vest Fastsetting, Bergen
Kjell Reidar Søiland 2. vara vest Kontroll og rettsanvendelse, Stavanger
Vidar Larsen Risdal 3. vara SKD/SITS SITS Grimstad

 

Les mer om de enkelte sentralstyrekandidatene ved å trykke på bildet:

Leder: Ivar Sømhovd - Innkreving, Oslo

Jeg jobber til daglig i SkLs sekretariat i Grønland 4 i egenskap av å være forbundets leder. Før jeg ble tillitsvalgt på full tid, jobbet jeg i Skatteetaten med innkreving av MVA.

Nestleder: Annelise I. Rosland - Kontroll og rettsanvendelse, Bodø

Til daglig er jeg rådgiver på Kontroll og skattekrim i Bodø. I SkL har jeg vært styremedlem, sekretær og regiontillitsvalgt i SkL nord. Nå er jeg sentralstyremedlem, 2. vara hovedtillitsvalgt på divisjon Innsats og vara regiontillitsvalgt i SkL nord.

Sentralstyremedlem: Anita Breivik - Fastsetting, Molde

Jeg er seniorrådgiver i Fastsetting skatt ved Molde skattekontor. De siste 10 årene har jeg vært gruppeleder for selskap, arv og person, samt satsingsleder for små virksomheter og delprosjektleder for usikreløpet i akrim. Jeg har allsidig erfaring etter 30 år i etaten.

Sentralstyremedlem: Imran T. Mahmood - Veiledning, Oslo

Min ordinære jobb i Skatteetaten er i Oslo avdeling PV, men siden jeg er nestleder i SkL er jeg for tiden frikjøpt til å drive med fagforeningsarbeid.

Sentralstyremedlem: Uyen Rødland - Skatteopplysningen, Kristiansand

Jeg jobber i Skatteopplysningen som veileder på telefon og chat innenfor flere fagområder. I SkL er jeg arbeidstakerrepresentant i AMU for Skatteopplysningen og jeg sitter i SkL Ung-utvalget. Jeg har vært ansatt i Skatteetaten i 9 år.

Sentralstyremedlem: Anne Christine Mohn - Innkreving, Mo i Rana

I Skatteetaten jobber jeg med ettergivelse og gjeldsordning på SI. I Nye Skatt blir dette under divisjon Innkreving og seksjon Annen Innfordring. Jeg er opprinnelig utdannet oppmålingsingeniør og har jobbet 8 år i Jordskifteverket før jeg kom til SI i 1998.

Sentralstyremedlem: Kaare Seeberg Sidselrud - Skatteopplysningen, Oslo

Jeg er seniorrådgiver og faglig rådgiver i Skatteopplysningen med særlig ansvar for folkeregister og rutiner. Jeg representerer SOL i arbeidet med modernisering av folkeregisteret. Min fartstid i SkL er omtrent like lang som min fartstid i etaten.

Sentralstyremedlem: Britt Elin Jaabæk - Skatteopplysningen, Kristiansand

Jeg jobber i skatteopplysningen som veileder på skatt for private og næringsdrivende. I SkL er jeg hovedtillitsvalgt for Skatteopplysningen samt nestleder i SkL Sør og plasstillitsvalgt i Kristiansand. Jeg har vært ansatt i skatteetaten i 8 år og ble tidlig engasjert i SkL.

Sentralstyremedlem: Tom Erik Åmfelt - Kontroll og rettsanvendelse, Oslo

Til daglig er jeg regiontillitsvalgt i Skatt Øst, sekretær i styret, vara avdelingstillitsvalgt på KR og innkreving, og sitter i det lokale lønnsutvalget. Før jeg viet all min tid til SkL, jobbet jeg som rådgiver for særavgift i KR.


Share Share Share

Medlem

Landsmøte 2018 – Nye SkL, ettnivå-modellen er vedtatt

Landsmøtet har enstemmig vedtatt ny organisering av SkL. Fra årsskiftet er det slutt med at medlemmene organiseres i avdelinger. Nye SkL blir en ettnivå-modell der alle organiseres direkte i SkL. Medlemmenes interesser og behov vil bli ivaretatt av sentralstyret, egne utvalg og av tillitsvalgte etter hovedavtalen med arbeidsgiver.

Landsstyremøte 2018 - God stemning

SkLs landsstyremøte 2018 er godt i gang. Gjennomføringen av landsstyremøtet går alltid litt raskere årene landsmøtet holdes samtidig. En del av sakene som normalt håndteres av landsstyret, legges til landsmøtet da det berøres av saker som besluttes der. Og i år er det flere enn ellers, for flere påvirkes av det som skal vedtas om Nye SkL.

Bli kjent med kandidatene i valgkomiteens innstilling

På landsmøtet i slutten av oktober skal nytt styre for den neste treårsperioden velges. I år fikk valgkomiteen mange gode forslag til kandidater, og de har vært i dialog med avdelingene i arbeidet med å sette sammen et godt styre for SkL.

Hva skjer i SkL

Kalender


SkL - Skatteetatens Landsforbund

Grønland 4
0188 Oslo

 

Tlf: 21 01 36 98
Epost: post@skl.no

 

Tlf: 21 01 36 98
Epost: post@skl.no

Utviklet av Imaker as