×

Ikke medlem?
Bli medlem her

×

Oljeprisen og kronekursen faller – Hva betyr det?

Mange er redd for hva som vil skje i arbeidsmarkedet når oljeprisen faller og kronens verdi mot andre valutaer faller. Det betyr noe for import og eksport. Helle Stensbak, sjefsøkonom i YS, har skissert opp de viktigste virkningene.


Vi må skille mellom investeringer, drift og inntjening

Ivestering i olje
Investeringer i ny oljeutvinning koster mye i Nordsjøen. Vi er derfor avhengig av en relativt høy oljepris for at det skal være lønnsomt å sette i gang nye investeringsprosjekter. Lav oljepris medfører at nye investeringer settes på vent eller skrinlegges. Det betyr at det blir færre oppdrag til de som produserer investeringsvarene, som verft og lignende. Noen av disse ligger i Norge og kan oppleve ordre-nedgang nå og i nær framtid. Det vil også medføre færre Olje-arbeidsplasser om noen år.

Utbygget oljekapasitet
Driften av allerede utbygget oljekapasitet er ikke like følsom for oljepris-nedgang. Selv om oljeinstallasjoner ikke ville blitt utbygget med en oljepris på 50 dollar fatet, kan de likevel fortsette å produsere olje til 50 dollar fatet. Når en installasjon allerede er bygget ut, er det den marginale produksjonskostnaden som bestemmer om produksjonen skal fortsette eller ikke. Hvis det koster mindre enn 50 dollar å produsere det neste fatet med olje, så blir det produsert. Oljeprisfall fører derfor ikke nødvendigvis til produksjonsstans selv om det fører til investeringsstans.
Inntjeningen fra olje faller med oljeprisen. Men siden vi har frikoblet norsk økonomi fra oljeinntektene, berører ikke dette vår økonomi nå. Lavere oljepris betyr at oljefondet - sparepengene vi har i utlandet - vokser saktere. Men når kronekursen faller på grunn av lavere oljepris, øker dette samtidig verdien av pengene som allerede står i oljefondet, og alt i alt er vi fortsatt en "rik oljesjeik" på nasjonalt plan.

Eksport
Eksporten fra Norge blir mer lønnsom, fordi produksjonskostnadene, som kommer i norske kroner, blir lavere målt mot salgsinntektene, som kommer i andre lands valuta. Dette gjør at norske bedrifter som konkurrerer på verdensmarkedet, (frontfagene) går bedre, de får høyere lønnsomhet og lavere risiko for nedleggelser. Sysselsettingen holdes oppe og arbeidsledigheten holdes nede. Dette er den viktigste effekten for norsk økonomi og for våre medlemmer!
Importen til Norge blir dyrere, fordi de som kjøper importvarer (varehandelen) må betale flere kroner for varene de kjøper i utlandet. Dette fører til prisøkning på importvarer, og det øker også konsumprisindeksen (inflasjonen), det vil si levekostnadene.

Oppsummert
Nedgang i oljeprisen fører til lavere sysselsetting i olje- og oljerelatert virksomhet på sikt, men nedgangen kommer langsommere enn fra mange andre typer økonomiske sjokk. Arbeidsmarkedet får derfor, med så lav ledighet som vi har nå, litt tid til å omstille seg. Sysselsetting og ledighet styres av mange forhold i økonomien. Oljeprisfall alene behøver ikke å føre til høy ledighet. Og det er menneskenes arbeidskraft, ikke oljepenger, som er den virkelig store verdien i en økonomi.
Kronesvekkelsen reduserer reallønna, men sikrer mange av de viktige arbeidsplassene. I det store bildet er dette godt for våre medlemmer, fordi høy og økende arbeidsledighet normalt har større kraft til å trekke reallønnen ned, enn det en prisøkning på importvarer har. En egen valuta (norske kroner) gjør nå jobben som støtpute, og det er gunstig for våre medlemmer og norsk økonomi.


Share Share Share

Medlem

Vinnere av ipad og høyttaler

SkL har i høst hatt vervekampanje. Nå kan vi endelig avsløre heldige vinnere av ipad og høyttaler.

SkL blir en del av Delta

Etter et vellykket prøveår har et enstemmig landsstyre i SkL besluttet å bli en selvstendig organisasjon i Delta.

Hans-Erik Skjæggerud ny YS-leder

YS-kongressen valgte i dag Hans-Erik Skjæggerud til ny leder.
Lizzie Ruud Thorkildsen er valgt som ny nestleder.

SkL - Skatteetatens Landsforbund

Lakkegata 23
0187 Oslo
Kart

Denne siden benytter cookies

Vi bruker informasjonskapsler (cookies) for å støtte din brukererfaring. Ved å fortsette å bruke vårt nettsted, samtykker du til vår bruk av inforsjonskapsler. Detaljer

 

Tlf: 21 01 36 98
Epost: post@skl.no

 

Tlf: 21 01 36 98
Epost: post@skl.no

Utviklet av Imaker as