×

Ikke medlem?
Bli medlem her

×

YS Stat - #jegerstatsansatt-konferansen

Temperaturen steg merkbart under den politiske debatten på #jegerstatsansatt-konferansen da Per Olaf Lundteigen beskyldte Jan Tore Sanner for å lyve under samtalen om de tre f-ene forenkle, fornye og forbedre etter de tre første årene.


Trine Skei Grande (V), Jan Tore Sanner (H), Karin Andersen (SV), Hans-Andreas Limi (Frp) og Per Olaf Lundteigen (Sp) debatterer de tre f-ene forenkle, fornye og forbedre tre år etter. Pål N Arnesen, leder av YS Stat, deltok også og Terje Svabø ledet debatten. Foto: Astrid Hellwig

- Jeg beskylder statsråden for å juge. Det er jo helt opplagt, svarte Per Olaf Lundteigen (Senterpartiet) på Terje Svabøs spørsmål da han kritiserte nærpolitireformen for å være akkurat det motsatte av hva navnet skulle tilsi.

- Om jeg er vant til å bli beskylt for å juge? Av Lundteigen, ja, svarte Jan Tore Sanner (H) da Svabø lot han få svare på beskyldningene. Selv kalte Sanner reformen en desentralisering, og viste til at makten gjennom reformen har blitt flyttet ut til distriktene. Nedleggelsen av alle lensmannskontorene måtte til for å bygge kompetente fagmiljøer ute i distriktene var begrunnelsen hans.

Kommunal- og moderniseringsministeren fikk støtte av Trine Skei Grande (Venstre), som også har jobbet med reformen i kraft av å være regjeringens samarbeidspartner.

- Jeg vil at det skal være eksperter også i de små bygdene. Jeg pleier å si at hvis du skal bli voldtatt, gjør det i Oslo, sa hun. For henne er det ikke nok at politiet skal være til stede i distriktene, de skal ha kompetanse til å møte behovet for kompliserte etterforskningsoppgaver.

Karin Andersen (SV) var mer på linje med Lundteigen og dro frem regjeringens ønske om å splitte opp Hjelpemiddelsentralen og å gi kommunene ansvar for noen av oppgavene som et annet eksempel. Et forslag som møter motstand av brukerne og Folketrygden, som i dag sitter med ansvaret.

- Dette viser en offentlig sektor som ikke er lydhør for brukerne, sa Andersen.

Forenkle, fornye, forbedre – tre år etter
Samtidig var det få i salen som var imot de tre f-ene. De tillitsvalgte ønsker å bidra til forenkling, fornying og forbedring av statlig sektor. Flere understreket samtidig at det er vanskelig å gjennomføre de tre f-ene samtidig som regjeringen også lanserer avbyråkratiserings- og effektiviseringsreformen (ABE-reformen), der gevinsten hentes ut umiddelbart. Noe som betyr et kutt på 0,8 prosent på budsjettene for 2017.

Like forunderlig var det for de tillitsvalgte å høre at politikerne heller ikke kunne gi et godt svar på hvorfor de ikke tilfører midler til etatene som kan sørge for mer penger inn til statskassen. To ganger ble spørsmålet stilt om hvorfor dette ikke var et alternativ, uten at det kom et klart svar tilbake.

- Det er noen etater som driver inn inntekter, og som med mer ressurser kunne gjort kaka større. Dere svarte ikke ordentlig på spørsmålet til Pål N. Arnesen. Hvorfor vil dere ikke ha kaka større? spurte Inger Helen Jensen, sentralstyremedlem i SkL.

- Jo, jeg vil gjerne ha kaka større, svarte Sanner. For ham er det likevel ikke et alternativ å øke bevilgningene til Skatteetaten. Sanners viste i stedet til samarbeidsprosjektet mellom Skatteetaten, Toll, Politi, NAV og Arbeidstilsynet som har blitt etablert i flere av de større byene. Bekjempelsen av svart økonomi er en god måte å hente inne mer penger på var svaret hans. Et annet er digitaliseringen som allerede gjøres i Skatteetaten.

- Det jeg kan love, er at reformarbeidet kommer til å fortsette, sa han avslutningsvis.

 

Tekst: Astrid Hellwig


Share Share Share

Medlem

SkL blir større og sterkere i Skatteetaten - og samarbeidet med Delta kan nå bli til noe mer

I arbeidet med å videreutvikle samarbeidet mellom SkL og Delta er anbefalingen til arbeidsgruppen at SkL går inn i Delta som en selvstendig organisasjon fra januar 2022. Det er SkLs landsmøte som eventuelt vil ta den beslutningen i løpet av 2021. Dersom de sier ja, vil 2022 være et prøveår før en endelig løsning blir fra 2023. 

Billån for SkL-medlemmer

Ønsker DU deg ny bil til jul? Hos Nordea får du som SkL-medlem et ekstra godt tilbud med lav rente på billånet, fra 2,85% nom. rente!

 
What do you want to do ?
New mail

YS’ likestillingspris 2020 går til Norske Kvinners Sanitetsforening for deres arbeid med kvinnehelse

- Norske Kvinners Sanitetsforening (NKS) har bidratt til forskning på kvinners helse i over 50 år. Arbeidsmetoden har hele tiden vært enkel og effektiv: Å drive samfunnsopplysning om det konkrete behovet og å samle inn midler for å dekke det, sier Hans-Erik Skjæggerud, juryleder for YS’ likestillingspris.

SkL - Skatteetatens Landsforbund

Grønland 4
0188 Oslo

Denne siden benytter cookies

Vi bruker informasjonskapsler (cookies) for å støtte din brukererfaring. Ved å fortsette å bruke vårt nettsted, samtykker du til vår bruk av inforsjonskapsler. Detaljer

 

Tlf: 21 01 36 98
Epost: post@skl.no

 

Tlf: 21 01 36 98
Epost: post@skl.no

Utviklet av Imaker as