×

Ikke medlem?
Bli medlem her

×

Tariffoppgjøret i staten - Kjøpekraften skal opprettholdes

Kjøpekraften skal opprettholdes, og forhandlingsretten skal videreføres. Det er kravene når YS Stat innleder tarifforhandlingene med staten i dag.


Petter Aaslestad (Unio stat), Anders Kvam (Akademikerne), statens personaldirektør Gisle Norheim, Pål Arnesen (YS Stat) og Tone Rønoldtangen (LO Stat).

Det var god klima ved innledningen av forhandlingene til årets hovedtariffoppgjør. Fra venstre Petter Aaslestad (Unio stat), Anders Kvam (Akademikerne), statens personaldirektør Gisle Norheim, Pål Arnesen (YS Stat) og Tone Rønoldtangen (LO Stat). Foto: Hege Heløe

Forhandlingene med staten i årets hovedtariffoppgjør startet i dag.
- Vi krever at systemet med både sentrale og lokale forhandlinger videreføres. Det som er viktig for oss, er at det blir gitt generelle tillegg til alle, sier Pål N. Arnesen.

Når det gjelder økonomien i årets oppgjør, viser resultatet i frontfagsforhandlingene tidligere denne måneden at det vil være rom for lønnsøkning for våre medlemmer.
- Vi tar vårt ansvar, og krever ikke økt kjøpekraft. Samtidig er det viktig for samfunnet som helhet at kjøpekraften blir opprettholdt, understreker han.

YS Stat ser behovet for en modernisert og forenklet hovedtariffavtale, men dette vil kreve ytterligere arbeid før avsluttende forhandlinger.
- YS Stat mener likevel at det bør være mulig å enes om varige endringer i år, som vil gi føringer for det videre arbeidet. Men dette vil være umulig om ikke partene i fellesskap finner frem til en forhandlingsløsning. Dette kan ikke løses gjennom mekling, sier Pål N. Arnesen.

- Det er viktig at våre medlemmer får opprettholdt kjøpekraften. Vi må ta inn over oss den økonomiske situasjonen i landet og det moderate oppgjøret i frontfaget, sier SkLs leder Per Magnar Stavland. Vi mener vårt krav viser dette.

- Tariffavtalen er bærebjelken i vårt forhandlingssystem, men forhandlingene har de senere år ikke fungert så godt som vi har ønsket. SkL ser behovet for en modernisering, og det er da viktig at tariffavtalen sikrer at vi blir likeverdige parter, sier Stavland.

Aktuelle datoer:

  • Forhandlingsstart 12. april kl. 13.00
  • Frist for forhandlingsresultat 31. april
  • Eventuell mekling fra 9. mai, med innspurt 23.-25. mai
  • Eventuell streik fra 26. mai

Share Share Share

Medlem

SkL blir større og sterkere i Skatteetaten - og samarbeidet med Delta kan nå bli til noe mer

I arbeidet med å videreutvikle samarbeidet mellom SkL og Delta er anbefalingen til arbeidsgruppen at SkL går inn i Delta som en selvstendig organisasjon fra januar 2022. Det er SkLs landsmøte som eventuelt vil ta den beslutningen i løpet av 2021. Dersom de sier ja, vil 2022 være et prøveår før en endelig løsning blir fra 2023. 

Billån for SkL-medlemmer

Ønsker DU deg ny bil til jul? Hos Nordea får du som SkL-medlem et ekstra godt tilbud med lav rente på billånet, fra 2,85% nom. rente!

 
What do you want to do ?
New mail

YS’ likestillingspris 2020 går til Norske Kvinners Sanitetsforening for deres arbeid med kvinnehelse

- Norske Kvinners Sanitetsforening (NKS) har bidratt til forskning på kvinners helse i over 50 år. Arbeidsmetoden har hele tiden vært enkel og effektiv: Å drive samfunnsopplysning om det konkrete behovet og å samle inn midler for å dekke det, sier Hans-Erik Skjæggerud, juryleder for YS’ likestillingspris.

SkL - Skatteetatens Landsforbund

Grønland 4
0188 Oslo

Denne siden benytter cookies

Vi bruker informasjonskapsler (cookies) for å støtte din brukererfaring. Ved å fortsette å bruke vårt nettsted, samtykker du til vår bruk av inforsjonskapsler. Detaljer

 

Tlf: 21 01 36 98
Epost: post@skl.no

 

Tlf: 21 01 36 98
Epost: post@skl.no

Utviklet av Imaker as