×

Ikke medlem?
Bli medlem her

×

Tariff 2018: Diskuterte økonomien foran årets tariffoppgjør

– Arbeidstakerne skal ha sin rettmessige del av verdiskapningen. Derfor er det nå riktig å kreve reallønnsøkning, sier YS-leder Jorunn Berland. Onsdag diskuterte hun det kommende tariffoppgjøret med statsminister Erna Solberg og de andre partene i Kontaktutvalget.


Tekst og foto: Liv Hilde Hansen

De økonomiske utsiktene og inntektsoppgjøret var tema da statsministeren innkalte til møte i regjeringens kontaktutvalg med partene i arbeidslivet.

– Det vi ser for øyeblikket er at arbeidsmarkedet er i betydelig bedre stand enn det har vært på noen år. Det er en mulighet i arbeidsmarkedet nå for å få flere sysselsatt, sa statsminister Erna Solberg til pressen etter at møtet var ferdig.

Tror unge vil oppleve offentlig sektor som lite attraktiv om det ikke tas pensjonsgrep
– Ellers vet alle her at vi i dag begynte med offentlig tjenestepensjon, sa Solberg og viste til møtet samme morgen da regjeringen startet opp forhandlinger om ny offentlig tjenestepensjon sammen med partene i arbeidslivet.

– For samfunnet sin del er hovedgrepet tatt gjennom at vi har en ordning med levealdersjustering som også går inn i de offentlige pensjonsordningene. Det er en utfordring for de som er ansatt i offentlig sektor hvis vi ikke definerer resten av pensjonssystemet samtidig fordi vi nå også skal ha overgangsordninger fremover. Så får vi et strukturproblem med for store forskjeller mellom offentlig og private pensjonsordninger. Vi trenger et arbeidsmarked hvor folk kan bevege seg og bruke kompetanse ulike steder. Det låser arbeidskraft inne i ulike sektorer hvis du ikke gjør dette bedre, sa Solberg til pressen.

– Første og fremst mener jeg vi har komme til et punkt der unge vil oppleve offentlig sektor som lite attraktiv sted å jobbe og tjene opp pensjon i hvis vi ikke gjør endringer og reformer, sa statsministeren.

YS-lederen: – Vi har opptrådt ansvarlig
YS er i full gang med å forberede seg til vårens tarifforhandlinger. Økonomi og lønnstillegg står som alltid sentralt, men i og med at vi i år har hovedoppgjør er det også rom for andre temaer:

  • AFP-ordningen i privat sektor
  • Offentlig tjenestepensjon
  • Individuell konto i privat tjenestepensjon
  • YS er også opptatt av etter- og videreutdanning

– De siste årene har vi fremmet moderate krav i lønnsoppgjørene. Vi har opptrådt ansvarlig. Partenes moderate krav i lønnsoppgjørene har vært et viktig bidrag til å snu utviklingen i økonomien, understreker YS-leder Jorunn Berland.

I møtet i Kontaktutvalget tok hun til orde for at tiden er inne for å kreve reallønnsøkning.

– Det betyr ikke at vi har til hensikt å forlate den ansvarlige linjen. En positiv utvikling av norsk økonomi er vårt felles ansvar. Selv om mange piler peker oppover er det fremdeles forhold som bekymrer oss, særlig den lave sysselsettingsandelen, sier Berland.

– Det går noe bedre i norsk økonomi. Ledigheten er lavere og veksten i økonomien øker. Den omstilling av økonomien som vi måtte gjennom etter oljeprisfallet er langt på vei gjennomført og det er som nevnt vekst i økonomien igjen, sier YS-lederen.


Share Share Share

Medlem

SkL blir større og sterkere i Skatteetaten - og samarbeidet med Delta kan nå bli til noe mer

I arbeidet med å videreutvikle samarbeidet mellom SkL og Delta er anbefalingen til arbeidsgruppen at SkL går inn i Delta som en selvstendig organisasjon fra januar 2022. Det er SkLs landsmøte som eventuelt vil ta den beslutningen i løpet av 2021. Dersom de sier ja, vil 2022 være et prøveår før en endelig løsning blir fra 2023. 

Billån for SkL-medlemmer

Ønsker DU deg ny bil til jul? Hos Nordea får du som SkL-medlem et ekstra godt tilbud med lav rente på billånet, fra 2,85% nom. rente!

 
What do you want to do ?
New mail

YS’ likestillingspris 2020 går til Norske Kvinners Sanitetsforening for deres arbeid med kvinnehelse

- Norske Kvinners Sanitetsforening (NKS) har bidratt til forskning på kvinners helse i over 50 år. Arbeidsmetoden har hele tiden vært enkel og effektiv: Å drive samfunnsopplysning om det konkrete behovet og å samle inn midler for å dekke det, sier Hans-Erik Skjæggerud, juryleder for YS’ likestillingspris.

SkL - Skatteetatens Landsforbund

Grønland 4
0188 Oslo

Denne siden benytter cookies

Vi bruker informasjonskapsler (cookies) for å støtte din brukererfaring. Ved å fortsette å bruke vårt nettsted, samtykker du til vår bruk av inforsjonskapsler. Detaljer

 

Tlf: 21 01 36 98
Epost: post@skl.no

 

Tlf: 21 01 36 98
Epost: post@skl.no

Utviklet av Imaker as