×

Ikke medlem?
Bli medlem her

×

Tariff 2018: Diskuterte økonomien foran årets tariffoppgjør

– Arbeidstakerne skal ha sin rettmessige del av verdiskapningen. Derfor er det nå riktig å kreve reallønnsøkning, sier YS-leder Jorunn Berland. Onsdag diskuterte hun det kommende tariffoppgjøret med statsminister Erna Solberg og de andre partene i Kontaktutvalget.


Tekst og foto: Liv Hilde Hansen

De økonomiske utsiktene og inntektsoppgjøret var tema da statsministeren innkalte til møte i regjeringens kontaktutvalg med partene i arbeidslivet.

– Det vi ser for øyeblikket er at arbeidsmarkedet er i betydelig bedre stand enn det har vært på noen år. Det er en mulighet i arbeidsmarkedet nå for å få flere sysselsatt, sa statsminister Erna Solberg til pressen etter at møtet var ferdig.

Tror unge vil oppleve offentlig sektor som lite attraktiv om det ikke tas pensjonsgrep
– Ellers vet alle her at vi i dag begynte med offentlig tjenestepensjon, sa Solberg og viste til møtet samme morgen da regjeringen startet opp forhandlinger om ny offentlig tjenestepensjon sammen med partene i arbeidslivet.

– For samfunnet sin del er hovedgrepet tatt gjennom at vi har en ordning med levealdersjustering som også går inn i de offentlige pensjonsordningene. Det er en utfordring for de som er ansatt i offentlig sektor hvis vi ikke definerer resten av pensjonssystemet samtidig fordi vi nå også skal ha overgangsordninger fremover. Så får vi et strukturproblem med for store forskjeller mellom offentlig og private pensjonsordninger. Vi trenger et arbeidsmarked hvor folk kan bevege seg og bruke kompetanse ulike steder. Det låser arbeidskraft inne i ulike sektorer hvis du ikke gjør dette bedre, sa Solberg til pressen.

– Første og fremst mener jeg vi har komme til et punkt der unge vil oppleve offentlig sektor som lite attraktiv sted å jobbe og tjene opp pensjon i hvis vi ikke gjør endringer og reformer, sa statsministeren.

YS-lederen: – Vi har opptrådt ansvarlig
YS er i full gang med å forberede seg til vårens tarifforhandlinger. Økonomi og lønnstillegg står som alltid sentralt, men i og med at vi i år har hovedoppgjør er det også rom for andre temaer:

  • AFP-ordningen i privat sektor
  • Offentlig tjenestepensjon
  • Individuell konto i privat tjenestepensjon
  • YS er også opptatt av etter- og videreutdanning

– De siste årene har vi fremmet moderate krav i lønnsoppgjørene. Vi har opptrådt ansvarlig. Partenes moderate krav i lønnsoppgjørene har vært et viktig bidrag til å snu utviklingen i økonomien, understreker YS-leder Jorunn Berland.

I møtet i Kontaktutvalget tok hun til orde for at tiden er inne for å kreve reallønnsøkning.

– Det betyr ikke at vi har til hensikt å forlate den ansvarlige linjen. En positiv utvikling av norsk økonomi er vårt felles ansvar. Selv om mange piler peker oppover er det fremdeles forhold som bekymrer oss, særlig den lave sysselsettingsandelen, sier Berland.

– Det går noe bedre i norsk økonomi. Ledigheten er lavere og veksten i økonomien øker. Den omstilling av økonomien som vi måtte gjennom etter oljeprisfallet er langt på vei gjennomført og det er som nevnt vekst i økonomien igjen, sier YS-lederen.


Share Share Share

Medlem

- Gjensidige har fortsatt det beste tilbudet til våre medlemmer

Skatteetatens Landsforbund er fornøyd med å ha inngått ny avtale med Gjensidige Forsikring og Gjensidige Bank, etter en omfattende prosess med ulike leverandører. Det betyr enda bedre fordeler for deg som er medlem i SkL.

Erik Kollerud valgt til YS-leder

Onsdag valgte YS-kongressen Erik Kollerud til ny leder etter Jorunn Berland. Hans-Erik Skjæggerud og Monica A. Paulsen ble valgt til henholdsvis 1. og 2. nestleder.

Landsmøte 2018 – Nytt sentralstyre i SkL

SkLs 23 ordinære landsmøte ble avholdt på Sundvolden Hotel 23.-25. oktober. I tillegg til at nytt sentralstyre ble valgt, vedtok landsmøtet også en ny organisering av SkL.

Hva skjer i SkL

Kalender


SkL - Skatteetatens Landsforbund

Grønland 4
0188 Oslo

 

Tlf: 21 01 36 98
Epost: post@skl.no

 

Tlf: 21 01 36 98
Epost: post@skl.no

Utviklet av Imaker as