×

Ikke medlem?
Bli medlem her

×

SkLs 22. landsmøte på Sundvollen

Første dag av SkLs landsmøte er i havn, femten minutter før tiden. Dirigentene loset forsamlingen gjennom dagen med solid presisjon. Og kun fulgt av litt ros og noen ønsker fra talerstolen, var forsamlingen enige om alle punktene som ble gjennomgått.


Per Magnar Stavland, leder av SkL, ønsker landsmøtets delegater velkommen til SkLs 22. landsmøte.

Per Magnar Stavland, leder av SkL, ønsker landsmøtets delegater velkommen. Foto: Astrid Hellwig

- Dagen i dag har lagt et godt grunnlag for SkLs arbeid i den kommende landsmøteperioden, sier Per Magnar Stavland, leder av SkL.

Sammen med koret Apropos ønsket Per Magnar delegatene velkommen til SkLs 22. landsmøte. Det har skjedd mye i løpet av den siste landsmøteperioden, og SkLs leder trakk frem viktige hendelser som overleveringen av vårt dokument SkLs innspill om Skatteetatens organisering til skattedirektøren, overføring av arbeidsoppgaver og ansatte til Skatteetaten, arbeidet med SKO og Kontorstruktur-saken, som har kommet og gått den siste tiden. I tillegg la han også vekt på det tettere samarbeid med avdelingene som har utviklet seg i løpet av de tre årene.

Landsmøtet er godt i gang
Landsmøtet rakk å gå igjennom og godkjenne både beretningen for landsmøteperioden 2013-2015, regnskapet for årene 2012, 2013 og 2014 og styringsdokument for den neste treårsperioden og prioriterte tiltak for 2016. I tillegg fikk alle kandidatene fra valgkomiteens innstilling for styrekandidater til neste landsmøteperiode presentert seg selv, både de som er foreslått som sentralstyremedlemmer og som varaene.

Nærhet til medlemmer
Et gjennomgående tema for dagen var avdelingenes ønske om at en større andel av inntektene i SkL skal gå til avdelingene for medlemspleie lokalt. Dette spesielt med tanke på medlemsøkningen som nå kommer når ansatte fra Toll skal over til Skatteetaten. Per Jarle Nørholmen fra SkL sør var en pådriver for at SkL må tenke på dette allerede nå, og ikke bare fra 2016. Videre la han også vekt på at vi må ta vare på medlemmene våre på et lokalt nivå, og både nye og de som har vært med en stund.

Medbestemmelse som fungerer
Medbestemmelse var et annet ord som gikk igjen under dagens innlegg fra salen. Både kandidater til sentralstyret og avdelingenes representanter la vekt på at å jobbe for god medbestemmelse er viktig for SkL og våre medlemmer. Selv om SkL i stor grad opplever at vi blir tatt med på viktige beslutninger, må det kontinuerlig jobbes for at medbestemmelsen fungerer som den skal på alle nivåer.


Share Share Share

Medlem

SkL blir større og sterkere i Skatteetaten - og samarbeidet med Delta kan nå bli til noe mer

I arbeidet med å videreutvikle samarbeidet mellom SkL og Delta er anbefalingen til arbeidsgruppen at SkL går inn i Delta som en selvstendig organisasjon fra januar 2022. Det er SkLs landsmøte som eventuelt vil ta den beslutningen i løpet av 2021. Dersom de sier ja, vil 2022 være et prøveår før en endelig løsning blir fra 2023. 

Billån for SkL-medlemmer

Ønsker DU deg ny bil til jul? Hos Nordea får du som SkL-medlem et ekstra godt tilbud med lav rente på billånet, fra 2,85% nom. rente!

 
What do you want to do ?
New mail

YS’ likestillingspris 2020 går til Norske Kvinners Sanitetsforening for deres arbeid med kvinnehelse

- Norske Kvinners Sanitetsforening (NKS) har bidratt til forskning på kvinners helse i over 50 år. Arbeidsmetoden har hele tiden vært enkel og effektiv: Å drive samfunnsopplysning om det konkrete behovet og å samle inn midler for å dekke det, sier Hans-Erik Skjæggerud, juryleder for YS’ likestillingspris.

SkL - Skatteetatens Landsforbund

Grønland 4
0188 Oslo

Denne siden benytter cookies

Vi bruker informasjonskapsler (cookies) for å støtte din brukererfaring. Ved å fortsette å bruke vårt nettsted, samtykker du til vår bruk av inforsjonskapsler. Detaljer

 

Tlf: 21 01 36 98
Epost: post@skl.no

 

Tlf: 21 01 36 98
Epost: post@skl.no

Utviklet av Imaker as