×

Ikke medlem?
Bli medlem her

×

SkLs 22. landsmøte på Sundvollen

Første dag av SkLs landsmøte er i havn, femten minutter før tiden. Dirigentene loset forsamlingen gjennom dagen med solid presisjon. Og kun fulgt av litt ros og noen ønsker fra talerstolen, var forsamlingen enige om alle punktene som ble gjennomgått.


Per Magnar Stavland, leder av SkL, ønsker landsmøtets delegater velkommen til SkLs 22. landsmøte.

Per Magnar Stavland, leder av SkL, ønsker landsmøtets delegater velkommen. Foto: Astrid Hellwig

- Dagen i dag har lagt et godt grunnlag for SkLs arbeid i den kommende landsmøteperioden, sier Per Magnar Stavland, leder av SkL.

Sammen med koret Apropos ønsket Per Magnar delegatene velkommen til SkLs 22. landsmøte. Det har skjedd mye i løpet av den siste landsmøteperioden, og SkLs leder trakk frem viktige hendelser som overleveringen av vårt dokument SkLs innspill om Skatteetatens organisering til skattedirektøren, overføring av arbeidsoppgaver og ansatte til Skatteetaten, arbeidet med SKO og Kontorstruktur-saken, som har kommet og gått den siste tiden. I tillegg la han også vekt på det tettere samarbeid med avdelingene som har utviklet seg i løpet av de tre årene.

Landsmøtet er godt i gang
Landsmøtet rakk å gå igjennom og godkjenne både beretningen for landsmøteperioden 2013-2015, regnskapet for årene 2012, 2013 og 2014 og styringsdokument for den neste treårsperioden og prioriterte tiltak for 2016. I tillegg fikk alle kandidatene fra valgkomiteens innstilling for styrekandidater til neste landsmøteperiode presentert seg selv, både de som er foreslått som sentralstyremedlemmer og som varaene.

Nærhet til medlemmer
Et gjennomgående tema for dagen var avdelingenes ønske om at en større andel av inntektene i SkL skal gå til avdelingene for medlemspleie lokalt. Dette spesielt med tanke på medlemsøkningen som nå kommer når ansatte fra Toll skal over til Skatteetaten. Per Jarle Nørholmen fra SkL sør var en pådriver for at SkL må tenke på dette allerede nå, og ikke bare fra 2016. Videre la han også vekt på at vi må ta vare på medlemmene våre på et lokalt nivå, og både nye og de som har vært med en stund.

Medbestemmelse som fungerer
Medbestemmelse var et annet ord som gikk igjen under dagens innlegg fra salen. Både kandidater til sentralstyret og avdelingenes representanter la vekt på at å jobbe for god medbestemmelse er viktig for SkL og våre medlemmer. Selv om SkL i stor grad opplever at vi blir tatt med på viktige beslutninger, må det kontinuerlig jobbes for at medbestemmelsen fungerer som den skal på alle nivåer.


Share Share Share

Medlem

- Gjensidige har fortsatt det beste tilbudet til våre medlemmer

Skatteetatens Landsforbund er fornøyd med å ha inngått ny avtale med Gjensidige Forsikring og Gjensidige Bank, etter en omfattende prosess med ulike leverandører. Det betyr enda bedre fordeler for deg som er medlem i SkL.

Erik Kollerud valgt til YS-leder

Onsdag valgte YS-kongressen Erik Kollerud til ny leder etter Jorunn Berland. Hans-Erik Skjæggerud og Monica A. Paulsen ble valgt til henholdsvis 1. og 2. nestleder.

Landsmøte 2018 – Nytt sentralstyre i SkL

SkLs 23 ordinære landsmøte ble avholdt på Sundvolden Hotel 23.-25. oktober. I tillegg til at nytt sentralstyre ble valgt, vedtok landsmøtet også en ny organisering av SkL.

Hva skjer i SkL

Kalender


SkL - Skatteetatens Landsforbund

Grønland 4
0188 Oslo

 

Tlf: 21 01 36 98
Epost: post@skl.no

 

Tlf: 21 01 36 98
Epost: post@skl.no

Utviklet av Imaker as