×

Ikke medlem?
Bli medlem her

×

SkL til Stortinget om SKO

Skatteetatens Landsforbund stiller i åpen høring om overføring av skatteoppkreverfunksjonen til Skatteetaten hos Stortingets finanskomiteen den 15. oktober.


Rådgiver Jens Chr. Batt og leder Per Magnar Stavland i Skatteetatens Landsforbund.

Jens Chr. Batt og Per Magnar Stavland, rådgiver i og leder av SkL, møtte opp på Stortinget for å støtte forslaget om å overføre skatteoppkreveroppgaver til Skatteetaten. Foto: Astrid Hellwig

Per Magnar Stavland, leder av SkL, og rådgiver Jens Chr. Batt stiller i åpen høring hos Stortingets finanskomite. SkL støtter regjeringens forslag om å overføre oppgavene til Skatteetaten.

Etter vårt syn vil det:

  • Styrke innsatsen mot svart økonomi
  • Styrke rettssikkerhet og likebehandling
  • Gi bedre ressursutnyttelse å samle oppgaver
  • Bli enklere for brukerne å forholde seg til én skatte- og avgiftsetat

Skatteregnskap
Mye av jobben med skatteregnskapet er automatisert via IT-systemet SOFIE. En samling av skatteregnskapet vil spare ressurser. Regnskapsføringen skjer i dag for hver kommune, og en landsdekkende regnskapsføring slik det er foreslått vil ivareta kommunenes behov samtidig som det effektiviseres betydelig ved å ha en felles konto for skatt. I og med at alle kommunene bruker SOFIE vil en overføring av oppgavene til Skatteetaten og en landsdekkende oppgaveløsning, ikke medføre noen risiko.

Innkreving
Det aller meste av innkreving av skatter foregår automatisk via trekk i lønn. Skatteoppkreverne har en innbetalingsgrad på om lag 99,8 prosent av de fastsatte skattene, men 99,7 prosent kommer frivillig via forskuddstrekket. Når det gjelder tvangsinnkreving av restskatt for personlige skattytere var resultatet 64,6 prosent. Til sammenligning oppnådde Skatteetaten et resultat på 75,3 prosent for tvangsinnkreving av merverdiavgift.

Arbeidsgiverkontrollen
Arbeidsgiverkontrollen er et viktig ledd i å bekjempe useriøse arbeidsgivere som vil unndra skatt og avgift. Det er mange kommuner som ikke prioriterer dette arbeidet. Like viktig som effektiv innkreving er all den svarte inntekten som ikke blir fastsatt i utgangspunktet. Vi mener det er avgjørende for bekjempelsen av svart økonomi å samordne kontrollaktiviteter og kontrollressurser.

Det er behov for mer omstillingsmidler og gevinster må ikke tas for tidlig
Når det gjelder regjeringens forslag mener vi det bør vurderes noen flere lokasjoner enn de som er foreslått. Avslutningsvis vil vi påpeke at det er avgjørende for en god gjennomføring at det blir bevilget tilstrekkelige med midler til omstillingen. Det er også viktig at gevinster ikke trekkes inn før de faktisk er realisert.

 

Les hele vårt innlegg:

SKO-høring - til fianskomiteen 15.10.15


Share Share Share

Medlem

INGEN STREIK I STATEN

Torsdag ettermiddag kom YS Stat til enighet med staten om en lønnsøkning på mellom 2,7 og 2,8 prosent. Dette ble klart etter en krevende mekling, mange timer på overtid. 

Fare for streik – departementene kan bli rammet

Rundt 170 YS-medlemmer i departementene tas ut i streik hvis meklingen i lønns-oppgjøret i staten ikke fører frem. SkL tar ikke ut medlemmer i første fase av en streik.

Statsoppgjøret: 2000 YS-medlemmer kan bli tatt ut i streik

YS Stat tar ut rundt 2000 medlemmer i streik hvis meklingen senere denne måneden ikke fører fram.

SkL - Skatteetatens Landsforbund

Grønland 4
0188 Oslo

Denne siden benytter cookies

Vi bruker informasjonskapsler (cookies) for å støtte din brukererfaring. Ved å fortsette å bruke vårt nettsted, samtykker du til vår bruk av inforsjonskapsler. Detaljer

 

Tlf: 21 01 36 98
Epost: post@skl.no

 

Tlf: 21 01 36 98
Epost: post@skl.no

Utviklet av Imaker as