×

Ikke medlem?
Bli medlem her

×

SkL krever flere skattekontor av Siv

SkL hadde i dag møte med finansminister Siv Jensen om forslaget til kontorstruktur. Finansministeren var lydhør og hørte på våre argumenter, men ville ikke gi signaler om verken utvidelse av antall kontorer eller om den videre behandlingen.


Leder av SkL, Per Magnar Stavland, og nestleder, Ivar Sømhovd, i møte hos finansministeren Siv Jensen.

SkL, ved leder Per Magnar Stavland og nestleder Ivar Sømhovd, har sammen med de andre organisasjoenene og ledelsen i Skatteetaten møtt finansminister Siv Jensen i forbindelse med kontorstruktur. Foto: Astrid Hellwig

I forbindelse med at rapporten ble overrakt Finansdepartementet, ba SkL om et møte med finansministeren. SkL har tidligere gitt tilbakemelding på rapporten som ble sendt Finansdepartementet. I møtet gjentok vi våre argumenter for finansministeren.

Finansministeren var oppriktig interessert i å høre våre synspunkter. Hun ville imidlertid ikke gi noen signaler om hvilket syn hun hadde på rapporten.

- Jeg har ikke på dette tidspunktet besluttet noe som helst. Jeg skal ta rapporten med meg på ferie. Jeg er ikke tilhenger av å la ting ligge, for det skaper bare usikkerhet. Men det blir ikke tatt beslutning i sommer, sa Siv Jensen, og lovet at vi ville få beskjed om hva hun besluttet før mediene. Under møtet var hun også tydelig på to ting, effektivisering og å opprettholde kvalitet.

Videre benyttet SkL anledningen til å påpeke behovet for midler til IT-utvikling, spesielt SIRIUS, slik at utviklingen ikke går på bekostning av basisoppgaver og kontroll. Siv ga tydelige signaler om at vi ikke kan påberegne like mye midler til utvikling som tidligere år.

SkL tok blant annet opp følgende:

SkL vil ha flere kontorer
Det er flere geografiske hull i den foreslåtte kontorstrukturen. Til tross for forenklinger og automatisering av oppgaver, er det fortsatt behov for Skatteetatens tilstedeværelse. Det er særlig noen hensyn som er viktige:

  • Svart arbeid og arbeidslivskriminalitet er en økende utfordring.
  • ID-kontroll
  • Tilgjengelighet for særskilte brukergrupper


SkL mener risikoen er undervurdert

Det er foretatt en risikovurdering av hvordan produksjonen kan bli påvirket ved at medarbeidere velger å slutte når de får lenger reisevei. SkL mener SKD undervurderer denne risikoen i rapporten. Det er etter vår mening en reell fare for at nivået på kontroll og kvalitet på ligningsarbeidet forringes.

SkL mener foreslått kontorstruktur gir liten økonomisk gevinst
Oppdraget innebærer også en vurdering av økonomiske konsekvenser. SkL mener rapporten har store mangler på dette punktet. Vi konstaterer at det syntes å være liten gevinst å hente, verken på kort eller lang sikt.


Share Share Share

Medlem

SkL blir større og sterkere i Skatteetaten - og samarbeidet med Delta kan nå bli til noe mer

I arbeidet med å videreutvikle samarbeidet mellom SkL og Delta er anbefalingen til arbeidsgruppen at SkL går inn i Delta som en selvstendig organisasjon fra januar 2022. Det er SkLs landsmøte som eventuelt vil ta den beslutningen i løpet av 2021. Dersom de sier ja, vil 2022 være et prøveår før en endelig løsning blir fra 2023. 

Billån for SkL-medlemmer

Ønsker DU deg ny bil til jul? Hos Nordea får du som SkL-medlem et ekstra godt tilbud med lav rente på billånet, fra 2,85% nom. rente!

 
What do you want to do ?
New mail

YS’ likestillingspris 2020 går til Norske Kvinners Sanitetsforening for deres arbeid med kvinnehelse

- Norske Kvinners Sanitetsforening (NKS) har bidratt til forskning på kvinners helse i over 50 år. Arbeidsmetoden har hele tiden vært enkel og effektiv: Å drive samfunnsopplysning om det konkrete behovet og å samle inn midler for å dekke det, sier Hans-Erik Skjæggerud, juryleder for YS’ likestillingspris.

SkL - Skatteetatens Landsforbund

Grønland 4
0188 Oslo

Denne siden benytter cookies

Vi bruker informasjonskapsler (cookies) for å støtte din brukererfaring. Ved å fortsette å bruke vårt nettsted, samtykker du til vår bruk av inforsjonskapsler. Detaljer

 

Tlf: 21 01 36 98
Epost: post@skl.no

 

Tlf: 21 01 36 98
Epost: post@skl.no

Utviklet av Imaker as