×

Ikke medlem?
Bli medlem her

×

Skatteetaten i omstillingsmodus

SkL-konferansen 2015 er i gang, og tillitsvalgte fra hele landet har kommet for å få tillitsvalgt- og etatsfaglig påfyll. Det er mye som skjer i Skatteetaten for tiden, og det preger også årets konferanse. Skatt, toll, SKO, kontorstruktur, utvikling og omstilling er ord som går igjen i løpet av konferansens tre dager.


Øivind Strømme, direktør for regionavdelingen i Skatteetaten, rakk å skissere opp det store bildet av det som skjer i Skatteetaten for tiden på SkL-konferansen. Foto: Astrid Hellwig

Egentlig skulle SkLs leder Per Magnar Stavland ønske våre tillitsvalgte velkommen på konferansen. I stedet endte han opp i et møte med finansminister Siv Jensen for å snakke om endringene i etaten, og ikke minst kostnadene ved å gjennomføre regjeringens forslag. Møtet med finansministeren var betegnende for alt som skjer i etaten. SkL ba, sammen med de andre foreningene i etaten, om et møte med finansministeren i forrige uke. Budskapet de hadde med seg inn i møtet var: Skal Skatteetaten gjennomføre alle de pålagte endringene, og resultatet bli bra, må størrelsen på omstillingsmidlene reflektere dette.

- Det vi har vært spesielt opptatt av, er å få midler til alle disse engangskostnadene som vi kommer til å få, sa Per Magnar. Han kunne fortelle om en finansminister som lyttet til innspillene fra foreningene, og som ikke stilte seg avvisende til vårt syn om at for å lykkes, trenger etaten å bli tilført midler som dekker kostnadene som kommer av omstillingene.

- Jeg måtte love å hilse dere og si at dere som ansatte i Skatteetaten gjør en god jobb. Og hadde det ikke vært for denne tillitserklæringen, tror jeg heller ikke at vi hadde fått alle oppdragene, avsluttet han.

Omstilling var også tema i Øivind Strømmes gjennomgang av det som skjer i Skatteetaten sett med direktoratets øyne. Også hans budskap om kostnadene ved omstilling var tydelig.

- Omstillinger koster, og skal vi bli bedre, må vi få nok midler til å få dette i gang. Vi får nye oppgaver, nye medarbeidere og vi skal gjøre de samme oppgavene som før. Jeg vet hva som kommer til å skje hvis vi ikke får de. Da må vi kutte i budsjettene, sa han.

Det er ikke bare de nye oppgavene det jobbes med i skattedirektoratet. Strømme tok oss gjennom Skatteetaten 2025, forretningsutvikling og utvikling av nye IT-systemer og omstillingstakten Skatteetaten også opplever på områder vi allerede håndterer.

- Dette dere, det henger sammen. Vi er inne i konsolideringsfasen nå. Det høres traust ut, men det er utrolig viktig for at vi skal komme i mål, sa han. Strømme presenterte også at mange ikke vil oppleve det som skjer i etaten på kort sikt.

- For mange vil dette ikke ha noen betydning på kort sikt. Kontorstrukturen vil nok i større grad få det. Men kontorstruktur har vi valgt å vente på, nettopp for å få ting på plass, sa han. Samtidig var han også tydelig på at regjeringen har gitt oss en tillitserklæring.

- Det er dette regjeringen vil. Men, det er en mulighet for oss, og det er en tillitserklæring. Jeg er helt enig, risikoen skal vi være tydelige på, men vi skal også vise at vi er verdige tilliten.


Share Share Share

Medlem

- Gjensidige har fortsatt det beste tilbudet til våre medlemmer

Skatteetatens Landsforbund er fornøyd med å ha inngått ny avtale med Gjensidige Forsikring og Gjensidige Bank, etter en omfattende prosess med ulike leverandører. Det betyr enda bedre fordeler for deg som er medlem i SkL.

Erik Kollerud valgt til YS-leder

Onsdag valgte YS-kongressen Erik Kollerud til ny leder etter Jorunn Berland. Hans-Erik Skjæggerud og Monica A. Paulsen ble valgt til henholdsvis 1. og 2. nestleder.

Landsmøte 2018 – Nytt sentralstyre i SkL

SkLs 23 ordinære landsmøte ble avholdt på Sundvolden Hotel 23.-25. oktober. I tillegg til at nytt sentralstyre ble valgt, vedtok landsmøtet også en ny organisering av SkL.

Hva skjer i SkL

Kalender


SkL - Skatteetatens Landsforbund

Grønland 4
0188 Oslo

 

Tlf: 21 01 36 98
Epost: post@skl.no

 

Tlf: 21 01 36 98
Epost: post@skl.no

Utviklet av Imaker as