×

Ikke medlem?
Bli medlem her

×

Regjeringen i utakt med norske arbeidstakere

Om lag halvparten av norske arbeidstakere mener at situasjonen i arbeidslivet er blitt verre siden regjeringen tiltrådte i 2013. Bare seks prosent mener regjeringen har gjort en god jobb for å fremme et godt arbeidsliv, viser nye tall fra YS Arbeidslivsbarometer.


YS-leder Jorunn Berland og statsråd Robert Eriksson under Ardendalsuka.

YS-leder Jorunn Berland diskuterer rett medisin for arbeidslivet med statsråd Robert Eriksson under Arendalsuka. Foto: YS/Ingunn Larsen

- Jeg deler folks bekymring for situasjonen i arbeidslivet og det er grunn til å spørre om regjeringen tar de rette grepene i en tid preget av stor usikkerhet nasjonalt og internasjonalt, sier YS-leder Jorunn Berland.

49 prosent av respondentene mener at situasjonen for norske arbeidstakere har blitt verre det siste året. Dette er en økning fra 18 prosent i 2013, da regjeringen tiltrådte. Bare tolv prosent mener at det er blitt bedre, mot 28 prosent i 2013.

På spørsmål om regjeringen har gjort en dårlig jobb for å fremme et godt arbeidsliv, mener 40 prosent at det har blitt dårligere.

52 prosent svarer at de opplever at regjeringen har skapt større utrygghet i arbeidslivet.

- Vi som representerer de ansatte har tidligere uttalt vår bekymring for den retning arbeidslivspolitikken har tatt, blant annet gjennom en stor politisk streik i vinter. Tallene fra YS Arbeidslivsbarometer bekrefter vår bekymring, og er et signal som regjeringen i høyeste grad bør ta på alvor, sier YS-lederen.

Over halvparten av arbeidstakerne opplever utrygghet i arbeidslivet. De som er midlertidig ansatt, føler utryggheten størst, viser vår undersøkelse. Regjeringen bør iverksette tiltak som demper usikkerheten. Det bør være målrettede tiltak som virker fort. Dersom det er en forbigående situasjon, kan et grep være kompetansepåfyll. Dersom situasjonen er varig, er et avgjørende med en raskest mulig overgang til annen bransje, poengterer Berland.

Flere arbeidstakere, som tidligere har stemt på den borgerlige regjeringen, mener regjeringen har gjort en dårligere jobb enn de som mener den har gjort en god jobb. Misnøyen er størst i arbeids- og sosialminister Robert Erikssons eget parti, Fremskrittspartiet.

- Det er sterk misnøye med regjeringens arbeid både innenfor og utenfor egne rekker. Noe av den økte utryggheten kommer ganske sikkert av utsiktene til økende ledighet. Spørsmålet er om arbeidstakerne har tillitt til at regjeringen møter den nye situasjonen med riktig politikk. Arbeidstakerne er også velgere, det blir spennende å se om den skepsisen vi har målt i arbeidslivspolitikken gir seg utslag i velgeratferden, uttaler Arild H. Steen, instituttdirektør ved AFI.

YS Arbeidslivsbarometer er en årlig måling av tilstanden i norsk arbeidsliv, utført av AFI (Arbeidsforskningsinstituttet), på oppdrag av YS. Over 3000 respondenter, bestående av ansatte og deres ledere, organiserte og ikke-organiserte, har svart på undersøkelsen. Respondentene er et tilfeldig utvalg, hentet fra TNS Gallups respondentpanel.


Share Share Share

Medlem

Vinnere av ipad og høyttaler

SkL har i høst hatt vervekampanje. Nå kan vi endelig avsløre heldige vinnere av ipad og høyttaler.

SkL blir en del av Delta

Etter et vellykket prøveår har et enstemmig landsstyre i SkL besluttet å bli en selvstendig organisasjon i Delta.

Hans-Erik Skjæggerud ny YS-leder

YS-kongressen valgte i dag Hans-Erik Skjæggerud til ny leder.
Lizzie Ruud Thorkildsen er valgt som ny nestleder.

SkL - Skatteetatens Landsforbund

Lakkegata 23
0187 Oslo
Kart

Denne siden benytter cookies

Vi bruker informasjonskapsler (cookies) for å støtte din brukererfaring. Ved å fortsette å bruke vårt nettsted, samtykker du til vår bruk av inforsjonskapsler. Detaljer

 

Tlf: 21 01 36 98
Epost: post@skl.no

 

Tlf: 21 01 36 98
Epost: post@skl.no

Utviklet av Imaker as