×

Ikke medlem?
Bli medlem her

×

Pensjon i tariffoppgjøret?

- 2016 blir ikke året for det store lønnsløftet, men pensjon kan bli tema i det kommende tariffoppgjøret, sier Pål N. Arnesen, leder for YS Stat.


Pål N. Arnesen, leder av YS Stat.

Pål N. Arnesen under åpningen av den årlige konferansen for tillitsvalgte i forbundene i YS Stat. Foto: Steinar Myhre Knutsen

Tekst: Liv Hilde Hansen

Pål N. Arnesen, leder av YS Stat, åpnet konferansen til YS Stat. Statsråd Jan Tore Sanner gjestet konferansen på den første dagen, og tok for seg Kommunal- og moderniseringsdepartementets samfunnsoppdrag og arbeidsgiverpolitikk.

Torsdag innledet ny personaldirektør i Staten, Gisle Norheim, og forsker Knut Røed fra Frisch-senteret tok for seg hvilke utfordringer migrasjonen skaper for det norske lønns- og velferdssystemet.

YS Stat: - 2016 er ikke året for det store lønnsløftet
- YS Stat ønsker ikke å skru forventingene i været foran årets tariffoppgjør når det gjelder lønn, men vi har mange andre saker vi skal ivareta. Forhandlinger om pensjonssystemet i statlig sektor kan komme til å bli ett av temaene i det kommende tariffoppgjøret, sa Arnesen.

- Våre tillitsvalgte vil få nok å bryne seg på om vi ser på utviklingen i norsk økonomi, med økende arbeidsledighet og store omstillinger.

Økte satser for kjøregodtgjørelse
Fra årsskiftet ble det innført nye regler for kjøregodtgjørelse. Arbeidstakere som får dekket kilometergodtgjørelse etter statens satser må nå betale skatt for deler av utbetalingen. Det skjer som en følge av regjeringens budsjettavtale med samarbeidspartiene.

- En tåpelig skattelegging, slår lederen for YS Stat fast.

- Vi må ta høyde for nye satser som må tåle en del skattelegging.

YS Stat er også kritisk til at ordningen med ventelønn nå fases ut. Ordningen har sikret ansatte i statlige virksomheter som uforskyldt har blitt sagt opp en ventelønn på 66 prosent av opprinnelig lønn.

- Timingen kunne ikke blitt verre, med de store omstillingene norsk økonomi nå står midt opp i. Nye overtallige i staten skal heretter inn i det ordinære NAV-systemet, sier Arnesen.


Share Share Share

Medlem

SkL blir større og sterkere i Skatteetaten - og samarbeidet med Delta kan nå bli til noe mer

I arbeidet med å videreutvikle samarbeidet mellom SkL og Delta er anbefalingen til arbeidsgruppen at SkL går inn i Delta som en selvstendig organisasjon fra januar 2022. Det er SkLs landsmøte som eventuelt vil ta den beslutningen i løpet av 2021. Dersom de sier ja, vil 2022 være et prøveår før en endelig løsning blir fra 2023. 

Billån for SkL-medlemmer

Ønsker DU deg ny bil til jul? Hos Nordea får du som SkL-medlem et ekstra godt tilbud med lav rente på billånet, fra 2,85% nom. rente!

 
What do you want to do ?
New mail

YS’ likestillingspris 2020 går til Norske Kvinners Sanitetsforening for deres arbeid med kvinnehelse

- Norske Kvinners Sanitetsforening (NKS) har bidratt til forskning på kvinners helse i over 50 år. Arbeidsmetoden har hele tiden vært enkel og effektiv: Å drive samfunnsopplysning om det konkrete behovet og å samle inn midler for å dekke det, sier Hans-Erik Skjæggerud, juryleder for YS’ likestillingspris.

SkL - Skatteetatens Landsforbund

Grønland 4
0188 Oslo

Denne siden benytter cookies

Vi bruker informasjonskapsler (cookies) for å støtte din brukererfaring. Ved å fortsette å bruke vårt nettsted, samtykker du til vår bruk av inforsjonskapsler. Detaljer

 

Tlf: 21 01 36 98
Epost: post@skl.no

 

Tlf: 21 01 36 98
Epost: post@skl.no

Utviklet av Imaker as