×

Ikke medlem?
Bli medlem her

×

Pensjon i tariffoppgjøret?

- 2016 blir ikke året for det store lønnsløftet, men pensjon kan bli tema i det kommende tariffoppgjøret, sier Pål N. Arnesen, leder for YS Stat.


Pål N. Arnesen, leder av YS Stat.

Pål N. Arnesen under åpningen av den årlige konferansen for tillitsvalgte i forbundene i YS Stat. Foto: Steinar Myhre Knutsen

Tekst: Liv Hilde Hansen

Pål N. Arnesen, leder av YS Stat, åpnet konferansen til YS Stat. Statsråd Jan Tore Sanner gjestet konferansen på den første dagen, og tok for seg Kommunal- og moderniseringsdepartementets samfunnsoppdrag og arbeidsgiverpolitikk.

Torsdag innledet ny personaldirektør i Staten, Gisle Norheim, og forsker Knut Røed fra Frisch-senteret tok for seg hvilke utfordringer migrasjonen skaper for det norske lønns- og velferdssystemet.

YS Stat: - 2016 er ikke året for det store lønnsløftet
- YS Stat ønsker ikke å skru forventingene i været foran årets tariffoppgjør når det gjelder lønn, men vi har mange andre saker vi skal ivareta. Forhandlinger om pensjonssystemet i statlig sektor kan komme til å bli ett av temaene i det kommende tariffoppgjøret, sa Arnesen.

- Våre tillitsvalgte vil få nok å bryne seg på om vi ser på utviklingen i norsk økonomi, med økende arbeidsledighet og store omstillinger.

Økte satser for kjøregodtgjørelse
Fra årsskiftet ble det innført nye regler for kjøregodtgjørelse. Arbeidstakere som får dekket kilometergodtgjørelse etter statens satser må nå betale skatt for deler av utbetalingen. Det skjer som en følge av regjeringens budsjettavtale med samarbeidspartiene.

- En tåpelig skattelegging, slår lederen for YS Stat fast.

- Vi må ta høyde for nye satser som må tåle en del skattelegging.

YS Stat er også kritisk til at ordningen med ventelønn nå fases ut. Ordningen har sikret ansatte i statlige virksomheter som uforskyldt har blitt sagt opp en ventelønn på 66 prosent av opprinnelig lønn.

- Timingen kunne ikke blitt verre, med de store omstillingene norsk økonomi nå står midt opp i. Nye overtallige i staten skal heretter inn i det ordinære NAV-systemet, sier Arnesen.


Share Share Share

Medlem

SkL ønsker flere med på laget!

Vervekampanje i perioden 1. september – 30. november.

 

 

YS på Arendalsuka: Politikerdebatt om funn i Arbeidslivsbarometeret

Hvordan utviklet arbeidslivet seg under koronapandemien? Og hva mener politikerne kunne vært gjort annerledes, hvis de kunne skru klokka tilbake?

INGEN STREIK I STATEN

Torsdag ettermiddag kom YS Stat til enighet med staten om en lønnsøkning på mellom 2,7 og 2,8 prosent. Dette ble klart etter en krevende mekling, mange timer på overtid. 

SkL - Skatteetatens Landsforbund

Grønland 4
0188 Oslo

Denne siden benytter cookies

Vi bruker informasjonskapsler (cookies) for å støtte din brukererfaring. Ved å fortsette å bruke vårt nettsted, samtykker du til vår bruk av inforsjonskapsler. Detaljer

 

Tlf: 21 01 36 98
Epost: post@skl.no

 

Tlf: 21 01 36 98
Epost: post@skl.no

Utviklet av Imaker as