×

Ikke medlem?
Bli medlem her

×

Oppvarming til tariffoppgjøret 2018

Norsk økonomi går bedre. Dermed blir spørsmålet om YS skal kreve en større del av kaka på vegne av sine medlemmer, eller om moderasjonslinja skal prege tariffoppgjøret enda en gang.


Foto: Liv Hilde Hansen

Tekst: Liv Hilde Hansen

11. og 12. desember samles tillitsvalgte fra hele YS for å diskutere kravene til lønnsoppgjøret til våren. Pensjon og den økonomiske situasjonen blir viktige temaer disse to dagene.

YS-leder Jorunn Berland minner om at den økonomiske situasjonen vil være annerledes når partene går inn i hovedoppgjøret 2018, sammenlignet med forrige hovedoppgjør for to år siden:

- Den gang pekte de økonomiske pilene feil vei. Ledigheten var høy og sysselsettingsgraden i fritt fall. Sysselsettingsgraden bekymrer fortsatt, men ledigheten synker og optimismen er tilbake i norsk økonomi, sier Berland.

YS-lederen minner om at fagbevegelsen har bidratt til at økonomien går bedre
Oppgangen i norsk økonomi har fått bedre fotfeste, men bedringen skjer i et forsiktig tempo, viser NHOs siste kvartalsrapport. Rapporten ble lagt frem i dag.

I morgen (tirsdag 12. desember) kommer NHOs sjeføkonom Øystein Dørum til YS' tariffkonferanse. Da skal han gjøre rede for hvordan NHO ser på den økonomiske situasjonen noen uker før tariffoppgjøret.
- Det er mange årsaker til at vi nå ser en vekst i økonomien. Krona er svak, oljepengebruk høy og oljeprissjokket rammet kun deler av landet, forklarer Berland.
YS-lederen mener fagbevegelsen kan ta noe av æren for at norsk økonomi nå går bedre:

- Vi har tatt vår del av ansvaret gjennom moderate lønnsoppgjør. Det skal vi være stolte av. Det viser styrken til den norske fagbevegelsen og det norske partssamarbeidet, påpeker hun.
- Et spørsmål vi må ta stilling til fremover er om vi skal gå inn i et nytt oppgjør med moderasjon som rettesnor, eller om vi skal kreve å ta en større del av veksten økonomien er inne i.

Pensjon kan bli stridstema – både i offentlig og privat sektor
Pensjon blir et sentralt tema i vårens oppgjør, på mange fronter: Dagens offentlige tjenestepensjon skal endres. I tillegg må AFP-ordningen (avtalefestet pensjon) i offentlig sektor tilpasses pensjonsreformen. Og som om ikke det var nok, tegner AFP-ordningen i privat sektor til å bli ett av de større stridstemaene til våren.

Forrige uke kom evalueringsrapporten for AFP i privat sektor. Den viser at dagens AFP både har positive og negative virkninger. Omleggingen av AFP-ordningen i 2008 har ført til senere avgang fra arbeidslivet. Det var en viktig hensikt med omleggingen.
- Men etterhvert som levealdersjusteringen slår inn, vil stadig færre ha råd til å gå av med AFP som 62-åringer. Pensjonsnivået for de som vil gå av tidlig blir også lavt. Ordningen er derfor ikke lenger en ordning for «sliterne», slik den var ment, sier YS-leder Jorunn Berland.

- YS er tilhengere av arbeidslinja. Vi mener det skal lønne seg å jobbe. Det er vanskelig å se gode løsninger for en fremtidig AFP-ordning, som både skal sikre arbeidslinja og ivareta de som ikke orker å stå lenge i arbeid, sier hun.


Share Share Share

Medlem

Simen Markussen, seniorforsker ved Frischsenteret.

YS-konferansen 2017 - Kompetanse blir enda viktigere i fremtiden

Å spå fremtiden er en høyst usikker affære. Rolf Røtnes, Simen Markussen og Steffen Sutorius var likevel enige om at kompetanse blir det største fortrinnet i fremtidens arbeidsmarked. Samtidig må utfordringen med å få de med liten formalkompetanse inn i arbeidslivet, løses.

Leder av YS Stat, Pål N. Arnesen

Trygg jobb i staten? Ikke nå lenger viser årets YS Arbeidslivsbarometer

Tall fra årets undersøkelse viser at nå er statsansatte like redde for å miste jobben som ansatte i det private. Budsjettkutt, flytting av arbeidsplasser og moderniseringsprosesser i staten bidrar til økt utrygghet for statsansatte. – Statsansatte reduseres til brikker på politikernes sjakkbrett, mener Pål N. Arnesen, leder for YS Stat.

Statsbudsjettet 2018 - Svært stramt budsjett for Skatteetaten

- Dette blir svært krevende, og jeg er bekymret for den belastningen dette vil medføre for etatens ansatte. Jeg savner også en større satsing på svart økonomi og arbeidslivskriminalitet, sier Per Magnar Stavland, leder av SkL.

Hva skjer i SkL

Kalender