×

Ikke medlem?
Bli medlem her

×

NAV Innkreving til Skatt?

Den 3. februar fikk vi informasjon om regjeringens siste oppdragsbrev – å utrede om NAV Innkreving (NAVI) skal overføres til Skatteetaten. De ansatte på NAVI er spente på hvordan dette vil påvirke deres hverdag.


- Dette forslaget er enda nytt for oss, men vi ser at det kan være hensiktsmessig å samle innkrevingsoppgavene til en etat som har innkreving som kjerneoppgave, sier Lill Ann Wang, tillitsvalgt for AVYO i NAVI. - Vi er likevel spent på hvordan sammenslåingen vil påvirke de ansattes arbeidshverdag og hvordan vår virksomhet eventuelt vil endres over tid. Vi er også spent på hvordan en eventuell overføring vil skje rent praktisk. Ettersom AVYO er en fagforening knyttet til NAV, reiser en overflytting en del spørsmål for medlemmene i AVYO.

- Som en innkrevingssentral ligger våre arbeidsoppgaver nær Skatteetatens oppgaver. Vi ser derfor at en overflytting vil kunne være positiv for utviklingen av vår virksomhet, avslutter hun.

- Det har vi egentlig bare ventet på, sier SkLs leder Per Magnar Stavland, og viser til regjeringens ønske om å samle all statlig innkreving.
Oppdraget lyder på at NAV-direktoratet og SKD i fellesskap skal utrede en overføring innen 15. mai 2017, med sikte på en overføring fra 1. januar 2018.

Regjeringen legger til grunn at innlemmingen av NAV Innkreving i Skatteetaten ikke skal medføre oppsigelser eller relokalisering av etatenes innkrevingsvirksomhet. NAV Innkreving holder til på Bjørnevatn i Sør-Varanger og har 155 årsverk fordelt på 166 ansatte.

Dialogen om utredning av innlemming av NAVI til Skatteetaten har startet. Medbestemmelsen i forkant av en formell beslutning foreslås ivaretatt i et eget fora hvor både tillitsvalgte fra NAV og Skatteetaten deltar. Først når en formell beslutning er tatt, vil det være aktuelt å inngå en formell omstillingsavtale som vil legge føringer og premisser for overføringen av NAVI.

 

NAV Innkreving har ansvar for innkreving av:

 • Barne- og ektefellebidrag når det er søkt om offentlig innkreving, inn- og utland
 • Fastsatt særtilskudd i barnebidragssaker
 • Feilutbetalt bidragsforskudd
 • Fastsettelsesgebyrer i bidragssaker
 • Feilutbetalte ytelser fra NAV, fastsatt forvaltningsmessig eller ved dom
 • Etteroppgjør ved for mye utbetalt AFP
 • Tilbakekreving av sykepenger fra arbeidsgivere som ikke har overholdt sin plikt om utbetaling av sykepenger i arbeidsgiverperioden
 • Tvangsmulkt/gebyrer på vegne av NAV AA-register
 • Lønnsgarantikrav på vegne av NAV Lønnsgaranti
 • Misligholdt medlemspremie og administrasjonsvederlag for Garantikassen for fiskere
 • EØS dagpengekrav
 • Misligholdte billån og tilskudd fra NAV Hjelpemiddelsentral/Bilsenter
 • Feilutbetalte ytelser fra utenlandske myndigheter til personer bosatt i Norge
 • Refusjon for forskuttert utbetaling for AFP-ordningene
 • Refusjon for deler av statens utlegg i Yrkesskadeordningen fra Yrkesskadeforsikringsforeningen
 • Refusjon for utbetalinger fra Pensjonstrygden for sjømenn
 • Refusjon for forskuttering av tilleggspensjon for noen kommuner

Share Share Share

Medlem

SkL blir større og sterkere i Skatteetaten - og samarbeidet med Delta kan nå bli til noe mer

I arbeidet med å videreutvikle samarbeidet mellom SkL og Delta er anbefalingen til arbeidsgruppen at SkL går inn i Delta som en selvstendig organisasjon fra januar 2022. Det er SkLs landsmøte som eventuelt vil ta den beslutningen i løpet av 2021. Dersom de sier ja, vil 2022 være et prøveår før en endelig løsning blir fra 2023. 

Billån for SkL-medlemmer

Ønsker DU deg ny bil til jul? Hos Nordea får du som SkL-medlem et ekstra godt tilbud med lav rente på billånet, fra 2,85% nom. rente!

 
What do you want to do ?
New mail

YS’ likestillingspris 2020 går til Norske Kvinners Sanitetsforening for deres arbeid med kvinnehelse

- Norske Kvinners Sanitetsforening (NKS) har bidratt til forskning på kvinners helse i over 50 år. Arbeidsmetoden har hele tiden vært enkel og effektiv: Å drive samfunnsopplysning om det konkrete behovet og å samle inn midler for å dekke det, sier Hans-Erik Skjæggerud, juryleder for YS’ likestillingspris.

SkL - Skatteetatens Landsforbund

Grønland 4
0188 Oslo

Denne siden benytter cookies

Vi bruker informasjonskapsler (cookies) for å støtte din brukererfaring. Ved å fortsette å bruke vårt nettsted, samtykker du til vår bruk av inforsjonskapsler. Detaljer

 

Tlf: 21 01 36 98
Epost: post@skl.no

 

Tlf: 21 01 36 98
Epost: post@skl.no

Utviklet av Imaker as