×

Ikke medlem?
Bli medlem her

×

Ja til overordnet organisering og kontorstruktur

- SkL er veldig fornøyd med at vi nå skal se på den overordnede organiseringen. Dette har vi jobbet lenge for, sier Per Magnar Stavland, leder av SkL.


Regiondirektør Øyvind Strømme, skattedirektør Hans Christian Holte og assisterende skattedirektør Nina Funnemark.

Regiondirektør Øyvind Strømme, skattedirektør Hans Christian Holte og assisterende skattedirektør Nina Funnemark, informerte om de nye oppdragsbrevene fra Finansdepartementet. Oppdragsbrevene inneholder mandater for å se på Skatteetatens overordnede organisering og kontorstruktur. Her fra overføringen til Skattekvartalet. Foto: Astrid Hellwig/SkL

Ansatte ble informert om at Skatteetaten har fått mandat til å se på etatens overordnete organisering på allmøtet den 17. februar. Samtidig kom mandatet til å se på kontorstruktur på nytt igjen.

Kontorstruktur fortsetter
Arbeidet med kontorstruktur kom etaten godt i gang med i forrige runde. Det nye mandatet har få endringer fra den opprinnelige bestillingen.

- Det er bra at vi nå får en helhetlig gjennomgang av kontorstruktur, og at kontor ikke legges ned tilfeldig ut fra hvor det blir færre folk, mener Per Magnar Stavland.

Det er likevel viktig å merke seg at mandatet ikke lenger er knyttet til SKO og i samme grad politisk til Stortinget. Skatteetaten har dermed større frihet til å finne gode løsninger for etaten i det videre arbeidet. Skatteetaten har også forventning om en tettere dialog med Finansdepartementet.

Videre har oppgaveorganiseringen nå blitt tatt ut av kontorstruktur og lagt inn i mandatet for å se på etatens overordnete organisering.

Forankring i organisasjonene
Under allmøtet 17. februar ga både skattedirektør Hans Christian Holte og regiondirektør Øyvind Strømme tydelig uttrykk for at de er opptatt av en veldig god dialog med de tillitsvalgte og god informasjon ut til de ansatte.

- Vi er glad for at signalet fra skattedirektøren er at han vil ha med seg organisasjonene gjennom hele prosessen. Finansdepartementet forventer at vi skal ha en effektivisering av arbeidsoppgaver. Dette skal gjøres på sikt og betyr at prosessen ikke medfører oppsigelser. Vår jobb er uansett å sørge for at våre medlemmer får informasjon og blir ivaretatt på en god måte, sier Per Magnar Stavland.

Viktige datoer

  • 18. mars – plan for hvordan arbeidet med ny organisering skal legges opp, levers til Finansdepartementet
  • 1. juni – frist for rapport om kontorstruktur
  • 1. mars 2017 – frist for rapport om overordnet organisering

 

Oppdragsbrevet kan du lese her:

Utredning av organiseringen av Skatteetaten


Share Share Share

Medlem

SkL blir større og sterkere i Skatteetaten - og samarbeidet med Delta kan nå bli til noe mer

I arbeidet med å videreutvikle samarbeidet mellom SkL og Delta er anbefalingen til arbeidsgruppen at SkL går inn i Delta som en selvstendig organisasjon fra januar 2022. Det er SkLs landsmøte som eventuelt vil ta den beslutningen i løpet av 2021. Dersom de sier ja, vil 2022 være et prøveår før en endelig løsning blir fra 2023. 

Billån for SkL-medlemmer

Ønsker DU deg ny bil til jul? Hos Nordea får du som SkL-medlem et ekstra godt tilbud med lav rente på billånet, fra 2,85% nom. rente!

 
What do you want to do ?
New mail

YS’ likestillingspris 2020 går til Norske Kvinners Sanitetsforening for deres arbeid med kvinnehelse

- Norske Kvinners Sanitetsforening (NKS) har bidratt til forskning på kvinners helse i over 50 år. Arbeidsmetoden har hele tiden vært enkel og effektiv: Å drive samfunnsopplysning om det konkrete behovet og å samle inn midler for å dekke det, sier Hans-Erik Skjæggerud, juryleder for YS’ likestillingspris.

SkL - Skatteetatens Landsforbund

Grønland 4
0188 Oslo

Denne siden benytter cookies

Vi bruker informasjonskapsler (cookies) for å støtte din brukererfaring. Ved å fortsette å bruke vårt nettsted, samtykker du til vår bruk av inforsjonskapsler. Detaljer

 

Tlf: 21 01 36 98
Epost: post@skl.no

 

Tlf: 21 01 36 98
Epost: post@skl.no

Utviklet av Imaker as