×

Ikke medlem?
Bli medlem her

×

Ja til lønnsoppgjøret

Resultatet av uravstemningen blant SkLs medlemmer er nå klart. 89 % av de avgitte stemmene sa ja til lønnsoppgjøret. Det var 66 % av medlemmene som hadde stemt.


Leder av SkL, Per Magnar Stavland

Per Magnar Stavland, leder av SkL. Foto: Astrid Hellwig

For YS Stat samlet var tallene 91 % ja til lønnsoppgjøret og 46 % av medlemmene hadde avgitt stemme. Siden det var mindre enn 2/3 oppslutning er resultatet kun rådgivende for YS Stats besluttende organer. Med bakgrunn i det store ja-flertallet fra de som hadde deltatt, stemte sektorstyret i YS Stat ja til oppgjøret.
Ny hovedtariffavtale trer i kraft fra i dag kl. 12.00 og generelt tillegg etterbetales fra 1. mai.

To tariffavtaler i staten
Det spesielle med årets lønnsoppgjør er at vi for første gang har endt opp med to ulike tariffavtaler og to ulike lønnstabeller i staten, en felles for YS, LO og Unio og én for Akademikerne.

- Jeg er fornøyd med at vi i meklingen fikk til en bedre avtale enn Akademikerne, sier SkLs leder Per Magnar Stavland. Det er en ny situasjon med to avtaler i staten, og det blir spennende å se hvordan det vil fungere. Lønnsmassen til uorganiserte medarbeidere vil tilfalle den største tariffavtalen, dvs. avtalen til YS, LO og Unio. Det vil være en fordel når de ulike pottene til lokale forhandlinger skal beregnes, sier Per Magnar.

To lokale forhandlinger
I og med at vi nå har to tariffavtaler, vil høstens lokale forhandlinger foregå separat for de to avtalene. For Akademikerne skal forhandlingene være avsluttet innen 31. oktober og for de øvrige skal forhandlingene være avsluttet innen 30. november. I den nye tariffavtalen er det nå kun Skatteetaten som er forhandlingsområde, ikke driftsenhetene som tidligere. Partene har imidlertid mulighet for å delegere forhandlingene ned til driftsenhetene. En slik delegering skal forhandles mellom partene i møte den 28. juni.

Det er fortsatt uavklarte spørsmål knyttet til gjennomføringen av lokale forhandlinger. I skrivende stund avventer vi mer informasjon fra KMD som forventes å komme i neste uke. Vi vil følge opp våre avdelinger og lokale lønnsutvalg med mer informasjon så snart som ting blir avklart.


Share Share Share

Medlem

SkL blir større og sterkere i Skatteetaten - og samarbeidet med Delta kan nå bli til noe mer

I arbeidet med å videreutvikle samarbeidet mellom SkL og Delta er anbefalingen til arbeidsgruppen at SkL går inn i Delta som en selvstendig organisasjon fra januar 2022. Det er SkLs landsmøte som eventuelt vil ta den beslutningen i løpet av 2021. Dersom de sier ja, vil 2022 være et prøveår før en endelig løsning blir fra 2023. 

Billån for SkL-medlemmer

Ønsker DU deg ny bil til jul? Hos Nordea får du som SkL-medlem et ekstra godt tilbud med lav rente på billånet, fra 2,85% nom. rente!

 
What do you want to do ?
New mail

YS’ likestillingspris 2020 går til Norske Kvinners Sanitetsforening for deres arbeid med kvinnehelse

- Norske Kvinners Sanitetsforening (NKS) har bidratt til forskning på kvinners helse i over 50 år. Arbeidsmetoden har hele tiden vært enkel og effektiv: Å drive samfunnsopplysning om det konkrete behovet og å samle inn midler for å dekke det, sier Hans-Erik Skjæggerud, juryleder for YS’ likestillingspris.

SkL - Skatteetatens Landsforbund

Grønland 4
0188 Oslo

Denne siden benytter cookies

Vi bruker informasjonskapsler (cookies) for å støtte din brukererfaring. Ved å fortsette å bruke vårt nettsted, samtykker du til vår bruk av inforsjonskapsler. Detaljer

 

Tlf: 21 01 36 98
Epost: post@skl.no

 

Tlf: 21 01 36 98
Epost: post@skl.no

Utviklet av Imaker as