×

Ikke medlem?
Bli medlem her

×

- Hundrevis av statsansatte redusert til brikker i valgkampen

- Hundrevis av statsansatte ofres i regjeringspartienes og Venstres stemmesanking i valgkampen. De ansatte og deres familier går en høyst usikker tid i møte, sier Pål N. Arnesen, leder i YS Stat.


- Utflyttingen vil ikke bli noen suksess, verken på kort eller lang sikt. Dette river ned tilliten til staten som arbeidsgiver. Flytteplanene vil kreve store midler. Prosjektet vil ikke være samfunnsøkonomisk bærekraftig. Vi kommer til å oppleve kompetanseflukt, økt byråkratisering og dårligere tjenester i lang tid. Ikke minst risikerer vi at mange nå sendes ut i arbeidsledighet i en tid med mye uro, understreker lederen for YS Stat.

- Man kan være fristet til å tro at her har noen tenkt «at dette bare gjelder Oslo, og at det derfor ikke er så nøye».

YS Stat er sterkt imot flytting og oppbrudd av eksisterende arbeidsplasser, men positive til at helt nye arbeidsplasser etableres andre steder enn i hovedstaden.

- Det mest opprørende nå er at statsansatte benyttes som brikker i valgkampen. Faglige grunner er ikke lagt til grunn når man har valgt utflytting av godt etablerte arbeidsplasser, der hele familier rives bort fra jobb, skole, barnehage og familie og venner, advarer Arnesen.

YS Stat har til sammen 26 000 medlemmer og organiserer ansatte i etatene som nå er planlagt flyttet ut av Oslo.

630 statlige arbeidsplasser skal legges utenfor Oslo

Tabell: Beslutninger om nyetablering av statlige virksomheter og flytting av statlige arbeidsplasser, 2013 -2017

Virksomhet

Lokalisering

Antall arbeidsplasser

Nyetablering eller utflytting

Forbrukerrådet

Tromsø

15

Nyetablering /Nye arbeidsplasser til regionkontor

Nasjonal IKT HF*

Bergen

20

Nyetablering

Sykehusinnkjøp HF *

Vadsø

50

Nyetablering

Nasjonalt klageorgan for helsetjenesten*

Bergen

100

Utflytting

Sykehusbygg HF*

Trondheim

40

Nyetablering

Valgdirektoratet

Tønsberg

23

Utflytting

Nye Veier AS*

Kristiansand

60

Nyetablering

Skatteklagenemda, FIN

Stavanger

40

Nyetablering

Regelrådet; NFD

Hønefoss

8

Nyetablering

Parkeringstilsynet (Statens Vegvesen)

Lillehammer

6

Nyetablering

Seksjon for trafikant og kjøretøykriminalitet (Statens Vegvesen)

Tønsberg

4

Nyetablering

Konkurranseklagenemnda

Bergen

3

Nyetablering

Norsk helsearkiv

Tynset

58

Nyetablering

Deler av Departementenes sikkerhets- og serviceorganisasjon (DSS) til DFØ

Stavanger/

30

 

Utflytting av oppgaver

 

Trondheim

Fylkesmannen i Sogn og Fjordane - Administrasjon av statlig partistøtte

Leikanger

1

Utflytting av oppgave

Norsk kulturråds nye kontor, Kreativt Norge

Trondheim

Om lag 10

Utflytting og nyetablering**

Norsk kulturråd, museumsfaglige  oppgaver

Bodø

Om lag 10

Utflytting

Statlige arbeidsoppgaver, herunder Politiets lønns- og regnskapssenter

Kristiansund

Om lag 70

Nyetablering

Sivil Klareringsmyndighet

Moss

20

Nyetablering

Forvarets personell- og vernepliktssenter

Harstad

Hamar

23

35

Utflytting

Norsk helsenett

Longyearbyen

3-5

Utflytting

Totalt

 

Om lag 630

 
*)Omfattes ikke av retningslinjene for lokalisering av statlige arbeidsplasser og statlig tjenesteyting **) Gjelder utflytting av 7 arbeidsplasser. I tillegg vil det etableres 3-5 nye arbeidsplasser.


Regjeringen og Venstre mener planen borger for nye kompetansearbeidsplasser i hele landet, og forsterker arbeidsmarkedene i distrikts-Norge, fra Longyearbyen i nord til Kristiansand i sør.

- Dette vil skape nye muligheter for folk og lokalsamfunn, og bidra til vekst og utvikling både i byer og distrikter, uttalte kommunal- og moderniseringsminister Jan Tore Sanner da listen ble gjort offentlig torsdag ettermiddag.

Pål N. Arnesen, leder for YS Stat, sier han ikke er beroliget av Sanners argumenter.

- Jeg er ikke beroliget av de argumentene politikerne kom med torsdag ettermiddag. Vi har erfaringer fra flyttingen av flere tilsynsetater i 2003. Jeg forstår ikke hvilke forutsetninger som skulle være annerledes i dag enn den gang, sier Arnesen.

I 2003 ble Arbeidstilsynet, Konkurransetilsynet, Sjøfartsdirektoratet, Luftfartstilsynet, Medietilsynet, Post- og teletilsynet, Direktoratet for beredskap og samfunnssikkerhet flyttet ut av Oslo. Utflyttingen skapte mye usikkerhet og frustrasjon blant de ansatte.

- Jeg håper statsrådens løfter om at de ansatte skal involvering i prosessen gjennom hovedsammenslutningene er mer enn en festtale.


Share Share Share

Medlem

Vinnere av ipad og høyttaler

SkL har i høst hatt vervekampanje. Nå kan vi endelig avsløre heldige vinnere av ipad og høyttaler.

SkL blir en del av Delta

Etter et vellykket prøveår har et enstemmig landsstyre i SkL besluttet å bli en selvstendig organisasjon i Delta.

Hans-Erik Skjæggerud ny YS-leder

YS-kongressen valgte i dag Hans-Erik Skjæggerud til ny leder.
Lizzie Ruud Thorkildsen er valgt som ny nestleder.

SkL - Skatteetatens Landsforbund

Lakkegata 23
0187 Oslo
Kart

Denne siden benytter cookies

Vi bruker informasjonskapsler (cookies) for å støtte din brukererfaring. Ved å fortsette å bruke vårt nettsted, samtykker du til vår bruk av inforsjonskapsler. Detaljer

 

Tlf: 21 01 36 98
Epost: post@skl.no

 

Tlf: 21 01 36 98
Epost: post@skl.no

Utviklet av Imaker as