×

Ikke medlem?
Bli medlem her

×

Evaluering av årets lokale forhandlinger

Ny tariffavtale ga nye bestemmelser og flere muligheter, men også noen utfordringer. I tillegg var også to tariffavtaler i staten, én for Akademikerne og én for resten av oss, med på å endre forhandlingene slik vi kjenner de fra før.


Lønnsutvalgene i SkLs avdelinger

Lønnsutvalgene fra SkLs avdelinger var samlet for å evaluere årets lokale forhandlinger Foto: Astrid Hellwig

Representanter fra de lokale lønnsutvalgene i avdelingene var samlet til evaluering av årets lokale forhandlinger, det vil si 2.5.1-forhandlingene. Lønnsforhandlingene lokalt foregår ulikt i de forskjellige avdelingene, og en felles evaluering gir god anledning til å diskutere erfaringer og problemstillinger de har støtt på underveis i årets forhandlinger.

I hovedoppgjøret i mai fikk vi på vårt avtaleområde delt den økonomiske rammen 50-50 på henholdsvis generelt tillegg og lokale forhandlinger. Kombinert med at de to nye avtalene gir oss flere alternativer til å fordele midlene, kan det skape en konkurransesituasjon vi ikke har hatt tidligere

Akademikerne i Skatteetaten ønsket å justere opp det generelle tillegget, som var en del mindre enn i vår avtale, og ble enige med SKD om at deler av deres lokale pott skulle gis som et generelt tillegg. Det banet vei for at også SkL (og NTL Skatt) ønsket et generelt tillegg lokalt. SkL har i alle år krevd et passe stort generelt tillegg ved hovedoppgjøret slik at vi sikrer alle medlemmene en brukbar lønnsøkning. Å gi et ytterligere tillegg til alle lokalt, ville imøtekommet dette, men bortsett fra på SI, ønsket ikke lokal arbeidsgiver å gå med på dette.

Våre forhandlingsutvalg har hatt en krevende oppgave, men de er generelt fornøyd med resultatet de har oppnådd. Samtidig fikk vi heller ikke i år tildelt ubegrenset med midler, og vi opplever at det ikke er mulig å tilgodese alle som har gjort en god innsats, noe som vi helt klart skulle sett annerledes.

 


Share Share Share

Medlem

SkL blir større og sterkere i Skatteetaten - og samarbeidet med Delta kan nå bli til noe mer

I arbeidet med å videreutvikle samarbeidet mellom SkL og Delta er anbefalingen til arbeidsgruppen at SkL går inn i Delta som en selvstendig organisasjon fra januar 2022. Det er SkLs landsmøte som eventuelt vil ta den beslutningen i løpet av 2021. Dersom de sier ja, vil 2022 være et prøveår før en endelig løsning blir fra 2023. 

Billån for SkL-medlemmer

Ønsker DU deg ny bil til jul? Hos Nordea får du som SkL-medlem et ekstra godt tilbud med lav rente på billånet, fra 2,85% nom. rente!

 
What do you want to do ?
New mail

YS’ likestillingspris 2020 går til Norske Kvinners Sanitetsforening for deres arbeid med kvinnehelse

- Norske Kvinners Sanitetsforening (NKS) har bidratt til forskning på kvinners helse i over 50 år. Arbeidsmetoden har hele tiden vært enkel og effektiv: Å drive samfunnsopplysning om det konkrete behovet og å samle inn midler for å dekke det, sier Hans-Erik Skjæggerud, juryleder for YS’ likestillingspris.

SkL - Skatteetatens Landsforbund

Grønland 4
0188 Oslo

Denne siden benytter cookies

Vi bruker informasjonskapsler (cookies) for å støtte din brukererfaring. Ved å fortsette å bruke vårt nettsted, samtykker du til vår bruk av inforsjonskapsler. Detaljer

 

Tlf: 21 01 36 98
Epost: post@skl.no

 

Tlf: 21 01 36 98
Epost: post@skl.no

Utviklet av Imaker as