×

Ikke medlem?
Bli medlem her

×

Det er ingen skam å snu!

Oppfordrer Arnfinn Korsmo, leder av YS-forbundet Negotia, arbeidsminister Robert Eriksson. Nesten 7 av 10 arbeidstakere sier NEI til å endre arbeidsmiljøloven.


Leder i YS-forbundet Negotia, Arnfinn Korsmo

Arnfinn Korsmo, leder i YS-forbundet Negotia Foto: Terje Bergersen

Store deler av norsk fagbevegelse går i dag til politisk streik mot endringer i arbeidsmiljøloven. Regjeringen begrunner forslagene blant annet med at velgerne har stemt for politikken:

- Ja også i fagbevegelsen er det folk som stemte på denne regjeringen, men det var ikke på grunn av forslag om endring av arbeidsmiljøloven. Tvert i mot viser vår analyse av Arbeidslivsbarometeret at et stort flertall av velgerne vil beholde dagens lovverk, sier Arnfinn Korsmo leder i YS-forbundet Negotia.

Det er politisk markering over hele landet i dag i forbindelse med regjeringens forslag til endring av arbeidsmiljøloven (aml). En helt fersk analyse av YS Arbeidslivsbarometer viser samtidig stor motstand mot endring av loven.

- Negotia har denne uka gjennomført en grundig dybdeanalyse av YS Arbeidslivsbarometer. På spørsmålet «Arbeidsmiljøloven regulerer hvor mye det er lov å jobbe (maks 40 timer pr uke). Synes du disse reguleringene bør bli strengere/være som i dag/bli mindre strenge?» svarer nesten 7 av 10 arbeidstakere at loven bør være som i dag. Det som er viktig å huske på, er at dette er en representativ undersøkelse blant både organiserte og uorganiserte arbeidstakere over hele landet, sier Arnfinn Korsmo leder i YS-forbundet Negotia: - Vi ser for øvrig at menn er mer positive enn kvinner til at loven endres, og at de med høy inntekt er mer positive enn de med lav inntekt. Uansett sier et klart flertall at loven bør være som i dag.

- Vi må forøvrig huske på at arbeidsmiljøloven er en vernelov der dagens rammer blant annet er basert på forskning. Ikke minst er det grundig vurdering av hvordan ukurant arbeidstid påvirker helsa, poengterer Korsmo: - Vi vet at arbeidstakere som utsettes for lange arbeidsdager over lang tid, i større grad kan oppleve helsemessige belastninger. Når vi vet dette, bør vi jo jobbe for å redusere slike negative helsefarer.

Er arbeidsmiljøloven hugget i stein og kan aldri endres?

- Arbeidsmiljøloven er jo også kjent som arbeidslivets grunnlov. Som Grunnloven for øvrig, vil det fra tid til annen være naturlig å modernisere lovverket. På samme måte som ved grunnlovsrevisjoner bør imidlertid endringer i aml først skje etter grundig behandling og med et solid mandat. Dessverre er det ikke det som skjer nå, sier Negotia-lederen: - Norske arbeidstakere sier nei til disse endringene. Fagbevegelsen sier nei til disse endringene, og på stortinget er det heller ikke noe solid mandat til å gjøre omfattende endringer. På denne tiden av året passer det derfor å oppfordre regjeringen til å følge fjellvettreglene: Det er ingen skam å snu. Lytt til erfarne arbeidsfolk.


Share Share Share

Medlem

Vinnere av ipad og høyttaler

SkL har i høst hatt vervekampanje. Nå kan vi endelig avsløre heldige vinnere av ipad og høyttaler.

SkL blir en del av Delta

Etter et vellykket prøveår har et enstemmig landsstyre i SkL besluttet å bli en selvstendig organisasjon i Delta.

Hans-Erik Skjæggerud ny YS-leder

YS-kongressen valgte i dag Hans-Erik Skjæggerud til ny leder.
Lizzie Ruud Thorkildsen er valgt som ny nestleder.

SkL - Skatteetatens Landsforbund

Lakkegata 23
0187 Oslo
Kart

Denne siden benytter cookies

Vi bruker informasjonskapsler (cookies) for å støtte din brukererfaring. Ved å fortsette å bruke vårt nettsted, samtykker du til vår bruk av inforsjonskapsler. Detaljer

 

Tlf: 21 01 36 98
Epost: post@skl.no

 

Tlf: 21 01 36 98
Epost: post@skl.no

Utviklet av Imaker as