×

Ikke medlem?
Bli medlem her

×

Derfor angikk Norwegian-konflikten oss alle

Hvorfor var det nødvendig for arbeidstakerne å sette foten ned? Streiken i Norwegian dreide seg om helt prinsipielle spørsmål i norsk arbeidsliv. Den angikk i prinsippet alle som jobber med konkurranseutsatte tjenester, og den berørte grunnleggende verdier som trygghet for jobb og en inntekt man kan leve av i Norge.


Moderne luftfart senker kostnadene blant annet ved å gi ansatte dårligere arbeidsforhold og svakere rettigheter. Denne utviklingen gir allerede utfordringer med hensyn til hvor man jobber fra og hvor skatten skal betales, og åpner for at useriøse selskaper kan utnytte internasjonale forskjeller i skattesystemer og lovfestede rettigheter for arbeidstakere.

Oppstykking i kompliserte selskapsstrukturer er en effektiv metode for å øke selskapenes makt på bekostning av de ansatte. Det samme kan sies om innleie av arbeidskraft fra bemanningsbyråer i stedet for å ansette folk på vanlige vilkår. Konkurranse i luftfarten er nødvendig og vi ønsker alle å fly så rimelig som mulig, men konkurransen må basere seg på at de ansatte sikres trygge arbeidsforhold.

Styret i den Europeiske Faglige Samorganisasjonen (hvor YS er med) uttalte onsdag at dette er en utvikling vi ser over hele Europa. Med Ryanair i spissen jobber europeiske flyselskaper systematisk for å undergrave arbeidsforhold og kollektive avtaler i Europa. Denne utviklingen angår ikke bare piloter, men alle som jobber i konkurranseutsatte bransjer.

Vi oppfordrer arbeidsgivere til å ta del i denne konkurransen uten å benytte denne typen organisatoriske omgåelser som blant andre Ryanair er blitt kjent for. Selv om vi i Norge har et høyt kostnadsnivå og en åpen økonomi har vi i dag lav arbeidsledighet, høy eksport og mange tjenestenæringer som klarer seg godt i internasjonal konkurranse. Dette klarer vi fordi vi konkurrerer på kvalitet, innovasjon og effektivitet.

Streiken påførte mange passasjerer betydelige problemer, noe vi beklager sterkt. Vi er glad for at streiken er over, og for at pilotene fikk gjennomslag for viktige prinsipper. Det handlet ikke bare om noen hundre piloter, det handlet om tusenvis av norske arbeidsplasser som kan falle bort dersom andre arbeidsgivere velger samme strategi som Norwegian.

Det er derfor norsk og internasjonal fagbevegelse engasjerer seg bredt og sterkt i denne diskusjonen.

 

 


Share Share Share

Medlem

SkL i Høyesterett

Over to år etter at medlemmet kom og ba om hjelp, var vi i går ved høyeste rettsinstans. SkLs leder Ivar Sømhovd og rådgiver Jens Chr. Batt var tilhørere da vår sak ble prosedert for høyesterett.

SkL Ung møtte HR-direktøren

Leder i SkL Ivar Sømhovd og to av representantene fra SkL Ung-utvalget, Vidar Risdal og Artem Bronzov, hadde fredag den 29. mars møte med HR-direktøren i Skatteetaten, Anne Sigrun Moen.

Velkommet til Nye SkL!

Vi er over i 2019 og den nye organiseringen av SkL trer i kraft. Kortere vei til toppen og mer fokus på de tillitsvalgte er det som kjennetegner den nye ettnivå-modellen.

SkL - Skatteetatens Landsforbund

Grønland 4
0188 Oslo

Denne siden benytter cookies

Vi bruker informasjonskapsler (cookies) for å støtte din brukererfaring. Ved å fortsette å bruke vårt nettsted, samtykker du til vår bruk av inforsjonskapsler. Detaljer

 

Tlf: 21 01 36 98
Epost: post@skl.no

 

Tlf: 21 01 36 98
Epost: post@skl.no

Utviklet av Imaker as